Kako se učiti?

 • DOMOV
 • 3. RAZRED
Kako se učiti?

  Kako se učiti?

  VSTOP V UČILNICO

  VSEBINA

  V 3 razredu osnovne šole se v sklopu portala YUNO – tvoja šola otroci seznanijo z vsebinami iz javnega učnega načrta.

  Predmet gospodinjstvo je razdeljen na vsebinskih sklopov:

  • Tehnike učenja
  • Mnemotehnike
  • Učenje
  • Možgani

  Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

  Vsaka lekcija je sestavljena iz:

  1. VIDEO RAZLAGE SNOVI,
  2. ZAPISKA,
  3. VAJ in
  4. REŠITEV Z RAZLAGO.

  Na portalu je na voljo 12 lekcij. Kar predstavlja celotno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.

  STROKOVNI PRISTOP

  Vsa gradiva na portalu YUNO – tvoja šola so pripravljena po učni metodi YUNO.

  Slednja zagovarja in zasleduje filozofijo poučevanja s smislom in osredotočanjem na bistvo. Vsi mi lahko znanje nadgrajujemo zgolj, ko imam dovolj trdne temelje, na katerih lahko gradimo. Z osmišljanjem, medpredmetnim povezovanjem ter praktično uporabnostjo naučenega. S tem zavedanjem je pripravljena vsaka posamezna učna lekcija.

  Gradiva temeljijo na usmerjanju fokusa na učni proces in so zato brez motečih elementov, ki bi lahko vodili k motenju pozornosti. Posebna skrb je izkazana tudi posameznikom z disleksijo, saj lahko pri vseh učnih gradivih izbirajo med običanjo in diskletično tipografijo (font).

  Nobena lekcija ni daljša od 11 minut, zapiski so kratki in omogočajo otroku, da jih opremi (dopiše, doriše, pobarva) po svoje. Vaje in rešitve so namenjene tiskanju, saj s tem vzpodbujamo grafomotorične spretnosti in skrajšujemo čas, ki ga otrok preživi za ekranom.

  • PREVERJENO

   V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.

  • STROKOVNO

   Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka

  • BISTVO

   Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!

  • (P)OSEBNO

   Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.

  • SRČNO

   Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.

  • KATEGORIJE
   3. RAZRED

  Učne lekcije v tem predmetu

  Tehnike učenja

  Metoda PVRPPOP. Učenje iz pisnih gradiv.
  POMNJENJE
  UČENJE
  METODA PVRPPOP
  PISNA GRADIVA
  BRANJE
  BESEDILO
  7 KORAKOV

  V tej lekciji ti predstavim metodo PVRPPOP, s katero se uspešno učimo iz pisnih gradiv.

  Metoda VŽN. Učenje iz pisnih gradiv.
  POMNJENJE
  UČENJE
  METODA VŽN
  PISNA GRADIVA
  VEM
  ŽELIM
  NAUČIL/-A SEM SE

  V tej lekciji ti predstavim metodo VŽN, ki nam pomaga pri učenju iz pisnih gradiv.

  Učenje v koncentričnih krogih
  UČENJE
  BRANJE
  PISANJE
  KLJUČNE BESEDE
  KROG
  KONCENTRIČNI KROGI
  ŠIRJENJE ZNANJA

  V tej lekciji ti predstavim tehniko učenja v koncentričnih krogih. To je tehnika petih krogov, v katere zapisuješ vse, kar že veš o neki temi, iščeš nove informacije, naučeno ponavljaš in utrjuješ z vajami. 

  Kako se učim s pomočjo spominskih kartic?
  UČENJE
  POMNJENJE
  KARTICE
  SPOMINSKE KARTICE
  KLJUČNE BESEDE

  V tej lekciji ti predstavim spominske kartice. Naučim te, kako jih izdelati in uporabljati pri učenju novih pojmov/besed. 


  Kako oblikujem miselni vzorec?
  POMNJENJE
  UČENJE
  MISELNI VZOREC
  PRIKLIC

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je miselni vzorec. Naučim te, kako ga izdelati in kako se z njegovo pomočjo učiti.

  Paukova strategija učenja. Učenje iz pisnih gradiv.
  POMNJENJE
  UČENJE
  PAUKOVA STRATEGIJA
  BRANJE
  PISANJE
  KLJUČNE BESEDE
  IZPISKI

  V tej lekciji ti predstavim Paukovo metodo učenja, ki nam pomaga pri delu z besedilom oziroma pri učenju s pisnim gradivom.

  Mnemotehnike

  Učenje

  Možgani

  VEČ

  Spoznavanje okolja

  Spoznavanje okolja

  Kako se učiti?

  Kako se učiti?

  Matematika

  Matematika

  Slovenščina

  Slovenščina