Matematika

 • DOMOV
 • 3. RAZRED
Matematika

VSEBINA

V 3 razredu osnovne šole se v sklopu portala YUNO – tvoja šola otroci seznanijo z vsebinami iz javnega učnega načrta.

Predmet gospodinjstvo je razdeljen na vsebinskih sklopov:

 • Geometrija in merjenje
 • Aritmetika in algebra
 • Druge vsebine

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vsaka lekcija je sestavljena iz:

 1. VIDEO RAZLAGE SNOVI,
 2. ZAPISKA,
 3. VAJ in
 4. REŠITEV Z RAZLAGO.

Na portalu je na voljo 73 lekcij. Kar predstavlja celotno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.

STROKOVNI PRISTOP

Vsa gradiva na portalu YUNO – tvoja šola so pripravljena po učni metodi YUNO.

Slednja zagovarja in zasleduje filozofijo poučevanja s smislom in osredotočanjem na bistvo. Vsi mi lahko znanje nadgrajujemo zgolj, ko imam dovolj trdne temelje, na katerih lahko gradimo. Z osmišljanjem, medpredmetnim povezovanjem ter praktično uporabnostjo naučenega. S tem zavedanjem je pripravljena vsaka posamezna učna lekcija.

Gradiva temeljijo na usmerjanju fokusa na učni proces in so zato brez motečih elementov, ki bi lahko vodili k motenju pozornosti. Posebna skrb je izkazana tudi posameznikom z disleksijo, saj lahko pri vseh učnih gradivih izbirajo med običanjo in diskletično tipografijo (font).

Nobena lekcija ni daljša od 11 minut, zapiski so kratki in omogočajo otroku, da jih opremi (dopiše, doriše, pobarva) po svoje. Vaje in rešitve so namenjene tiskanju, saj s tem vzpodbujamo grafomotorične spretnosti in skrajšujemo čas, ki ga otrok preživi za ekranom.

 • PREVERJENO

  V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.

 • STROKOVNO

  Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka

 • BISTVO

  Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!

 • (P)OSEBNO

  Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.

 • SRČNO

  Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.

 • KATEGORIJE
  3. RAZRED

Učne lekcije v tem predmetu

Geometrija in merjenje

Geometrijski liki, oglišče, stranica
GEOMETRIJSKI LIKI
OGLIŠČE
STRANICA

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, katere geometrijske like poznamo in kako jih poimenujemo.

Ploskev, rob, oglišče
GEOMETRIJSKA TELESA
KOCKA
KVADER
VALJ
KROGLA
PLOSKEV
ROB
OGLIŠČE

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj so ploskev, rob in oglišče pri geometrijskih telesih.

Orientacija - ravnina in prostor
ORIENTACIJA
RAVNINA
PROSTOR

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kako se pravilno orientirati na ravnini in v prostoru.

Simetrala
SIMETRIJA
SIMETRIČNOST
SIMETRALA

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kateri liki so simetrični in kaj je zanje značilno.

Skladnost likov
GEOMETRIJSKI LIKI
SKLADNOST

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kateri liki so skladni in kaj je zanje značilno.

Orientacija na uri, merjenje časa z uro
ČASOVNE ENOTE
ČAS
TEDEN
DAN
URA
MINUTA
SEKUNDA
KOLEDAR
MESEC
LETO
TEDEN

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako meriti čas in kako se orientirati na uri.

Orientacija na koledarju, merjenje časa s koledarjem
ČASOVNE ENOTE
ČAS
TEDEN
DAN
URA
MINUTA
SEKUNDA
KOLEDAR
MESEC
LETO
TEDEN

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako merimo čas in kako se orientiramo na koledarju.

Presečišče črt, točka, večkotnik
PRESEČIŠČE ČRT
TOČKA
VEČKOTNIK

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj sta presečišče in točka. Spoznaš tudi, kako poimenovati različne večkotnike.

Masa in merske enote za maso: kilogram, dekagram, gram
MASA
MERJENJE
UTEŽ
KILOGRAM
DEKAGRAM
GRAM

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako določiti maso predmetu in katere merske enote za maso poznamo.

Prostornina in merske enote za prostornino
PROSTORNINA
MERJENJE
LITER
DECILITER

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako določimo prostornino predmetov in katere merske enote uporabljamo za določanje prostornine.

Prostorske relacije
PROSTORSKE RELACIJE
LEVO–DESNO
GOR–DOL
NAD–POD
ZGORAJ–SPODAJ
SPREDAJ–ZADAJ

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kdaj in kako pravilno uporabljamo prostorske relacije (levo–desno, gor–dol, nad–pod, zgoraj–spodaj, spredaj–zadaj ipd.).

Dolžina in merske enote za dolžino
DOLŽINA
MERJENJE
RAVNILO
METER
DECIMETER
CENTIMETER

V tej lekciji te naučim, kako določiti dolžino predmetov in razdalj ter katere merske enote uporabljamo za določanje dolžine.

Geometrijska telesa
GEOMETRIJSKA TELESA
KOCKA
KVADER
VALJ
KROGLA

V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj so geometrijska telesa in katera geometrijska telesa poznamo.

Aritmetika in algebra

Druge vsebine

VEČ

Spoznavanje okolja

Spoznavanje okolja

Kako se učiti?

Kako se učiti?

Matematika

Matematika

Slovenščina

Slovenščina