Slovenščina

 • DOMOV
 • 3. RAZRED
Slovenščina

  Slovenščina

  VSTOP V UČILNICO

  VSEBINA

  V 3 razredu osnovne šole se v sklopu portala YUNO – tvoja šola otroci seznanijo z vsebinami iz javnega učnega načrta.

  Predmet gospodinjstvo je razdeljen na vsebinskih sklopov:

  • Jezik
  • Književnost
  • Slovnica

  Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

  Vsaka lekcija je sestavljena iz:

  1. VIDEO RAZLAGE SNOVI,
  2. ZAPISKA,
  3. VAJ in
  4. REŠITEV Z RAZLAGO.

  Na portalu je na voljo 85 lekcij. Kar predstavlja celotno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.

  STROKOVNI PRISTOP

  Vsa gradiva na portalu YUNO – tvoja šola so pripravljena po učni metodi YUNO.

  Slednja zagovarja in zasleduje filozofijo poučevanja s smislom in osredotočanjem na bistvo. Vsi mi lahko znanje nadgrajujemo zgolj, ko imam dovolj trdne temelje, na katerih lahko gradimo. Z osmišljanjem, medpredmetnim povezovanjem ter praktično uporabnostjo naučenega. S tem zavedanjem je pripravljena vsaka posamezna učna lekcija.

  Gradiva temeljijo na usmerjanju fokusa na učni proces in so zato brez motečih elementov, ki bi lahko vodili k motenju pozornosti. Posebna skrb je izkazana tudi posameznikom z disleksijo, saj lahko pri vseh učnih gradivih izbirajo med običanjo in diskletično tipografijo (font).

  Nobena lekcija ni daljša od 11 minut, zapiski so kratki in omogočajo otroku, da jih opremi (dopiše, doriše, pobarva) po svoje. Vaje in rešitve so namenjene tiskanju, saj s tem vzpodbujamo grafomotorične spretnosti in skrajšujemo čas, ki ga otrok preživi za ekranom.

  • PREVERJENO

   V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.

  • STROKOVNO

   Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka

  • BISTVO

   Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!

  • (P)OSEBNO

   Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.

  • SRČNO

   Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.

  • KATEGORIJE
   3. RAZRED

  Učne lekcije v tem predmetu

  Jezik

  Naslovnik in tvorec besedila
  BESEDILO
  NASLOVNIK
  TVOREC BESEDILA
  V tej lekciji te naučim, kdo je naslovnik in kdo tvorec besedila.
  Vrstilni števniki
  BESEDNE VRSTE
  BESEDE
  ŠTEVNIK
  GLAVNI ŠTEVNIK
  VRSTILNI ŠTEVNIK
  Pomagam ti razumeti, kaj je vrstilni števnik in kako ga pravilno napisati.
  Časovni prislovi
  ČASOVNI PRISLOVI
  PRETEKLIK
  SEDANJIK
  PRIHODNJIK
  PRISLOV

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabiti katero od besed: zdaj, prej ali potem oz. danes, včeraj ali jutri oz. najprej, nato ali nazadnje.

  Miselni vzorec
  MISELNI VZOREC
  ZBIRANJE PODATKOV
  UREJANJE PODATKOV
  UČENJE

  V tej lekciji te naučim, kako izoblikovati miselni vzorec.

  Izgovorjava glasov é, ê, ó, ô, ∂
  PRAVILNA IZREKA
  NAGLAS
  NAGLASNE PRVINE
  É
  Ê
  Ó
  Ô
  Naučiš se prepoznati določene naglasne prvine in jih pravilno izreči.
  Slikopis
  SLIKOPIS

  V tej lekciji ti predstavim kaj je slikopis in te naučim kako ga beremo.

  Določanje končne intonacije
  PRIPOVEDALNA POVED
  VZKLIČNA POVED
  VPRAŠALNA POVED
  VPRAŠANJE
  VZKLIK
  PRIPOVEDANJE
  INTONACIJA

  V tej lekciji te naučim, kako z različno intonacijo nakazati, ali gre za pripovedovanje, spraševanje ali vzklikanje.

  Seznam
  BESEDILNE VRSTE
  SEZNAM
  Pomagam ti pridobiti veščino pisanja in branja seznama.
  Zgodba ob sličicah
  PRIPOVEDANJE
  PISANJE
  ZGODBA
  ZGODBA OB SLIČICAH

  V tej lekciji ti predstavim, kako pripovedovati ali zapisovati zgodbo ob opazovanju sličic.

  Izgovor in zapis glasu V
  PREPIS
  PRAVOPIS
  GLAS V
  Zvadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
  Poklici
  POKLICI
  DELO
  PROSTI ČAS
  HOBIJI
  IGRA
  Veš, katere poklice poznamo in kako jih pravilno zapisujemo.
  Opis osebe
  OPIS
  OPIS OSEBE
  GOVORNI NASTOP
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis osebe.
  Zapis opisa osebe
  OPIS
  OPIS OSEBE
  PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis osebe.
  Izgovor in zapis glasov B in P
  PREPIS
  PRAVOPIS
  GLAS B
  GLAS P
  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasov B in P.
  Osebna lastna imena
  OSEBNA IMENA
  LASTNA IMENA
  OSEBNA LASTNA IMENA
  IMENA
  V tej lekciji te naučim, kaj so osebna lastna imena in kako jih pravilno zapisujemo.
  Predlogi - zapis
  PREDLOGI
  PISANJE
  V tej lekciji te naučim, kaj so predlogi in kako jih pravilno zapisovati.
  Besede z nasprotnim pomenom
  BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM
  PROTIPOMENKE

  Veš, kaj so besede z nasprotnim pomenom in katere besede z nasprotnim pomenom poznamo.

  Pomanjševalnice
  POMANJŠEVALNICE
  BESEDE
  SOPOMENKE
  PROTIPOMENKE
  Veš, kaj so pomanjševalnice in kako jih tvorimo.
  Besede z enakim pomenom
  BESEDE Z ENAKIM POMENOM
  SOPOMENKE

  Veš, kaj so besede z enakim pomenom in katere besede z enakim pomenom poznamo.

  Zapis opisa živali
  OPIS
  OPIS ŽIVALI
  PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis živali.
  Izgovor in zapis glasovnega sklopa -šč-
  PREPIS
  PRAVOPIS
  GLASOVNI SKLOP -ŠČ-
  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasovnega sklopa -šč- na sredi ali na koncu povedi.
  Končna ločila
  KONČNA LOČILA
  PIKA
  KLICAJ
  VPRAŠAJ
  V tej lekciji te naučim, katera končna ločila poznamo, kako jih zapišemo in kdaj jih uporabljamo.
  Kritično poslušanje
  POSLUŠANJE
  BESEDILO
  ISKANJE PODATKOV
  KRITIČNO POSLUŠANJE

  V tej lekciji ti predstavim, kako pomembno je natančno in kritično poslušati.

  Vaje grafomotorike in pisanja
  VAJA
  PISANJE
  GRAFOMOTORIKA
  Ponoviš in zvadiš pisanje črk.
  Poslušanje novice o aktualnem dogodku
  POSLUŠANJE
  NOVICA O AKTUALNEM DOGODKU
  Veš, kaj je novica, in spoznaš, kako s poslušanjem pridobiti pomembne informacije.
  Natančno opazovanje
  BESEDILO
  SLIKA
  NATANČNO OPAZOVANJE
  NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE

  V tej lekciji ti pomagam izuriti zmožnost natančnega opazovanja in nebesednega sporazumevanja.


  Vikanje - tikanje in vljudnostni izrazi
  VIKANJE
  TIKANJE
  VLJUDNOSTNI IZRAZI
  IGRA VLOG
  POGOVOR

  Poznaš vljudnostne izraze, vikanje in tikanje ter veš, kako v pogovoru uspešno in aktivno sodelovati.

  Koledar
  BRANJE
  RAZČLENITEV
  PRIKAZOVALNO BESEDILO
  KOLEDAR

  V tej lekciji te naučim, kako pravilno beremo koledar.  Ženski par moškemu
  SPOL
  ŽENSKI
  MOŠKI
  PARI

  V tej lekciji te naučim, kako tvoriti ženski par moškemu in obratno.

  Neknjižne/pogovorne narečne besede
  NEKNJIŽNE BESEDE
  POGOVORNE BESEDE
  NAREČNE BESEDE
  NAREČJE

  V tej lekciji te naučim, kaj so neknjižne oz. pogovorne narečne besede in kdaj jih uporabljamo.

  Opis predmeta
  OPIS
  BISTVENI PODATKI
  Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis predmeta.
  Izgovor in zapis glasov D in T
  PREPIS
  PRAVOPIS
  GLAS D
  GLAS T
  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasov D in T.
  Opis živali
  OPIS
  OPIS ŽIVALI
  GOVORNI NASTOP
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis živali.
  Nebo/ne bo
  NEBO
  NE BO
  V tej lekciji te naučim, kdaj napisati besedno zvezo 'ne bo' in kdaj besedo 'nebo'.
  Besede z ožjim pomenom
  BESEDE Z OŽJIM POMENOM
  PODPOMENKE
  Veš, kaj so besede z ožjim pomenom in katere besede z ožjim pomenom poznamo.
  Glavni števniki
  BESEDNE VRSTE
  BESEDE
  ŠTEVNIK
  GLAVNI ŠTEVNIK
  VRSTILNI ŠTEVNIK
  Pomagam ti razumeti, kaj je glavni števnik in kako ga pravilno napisati.
  Slovenščina na dvojezičnem območju
  SLOVENŠČINA
  JEZIK
  DVOJEZIČNO OBMOČJE
  TUJI JEZIK
  ITALIJANŠČINA
  MADŽARŠČINA
  DRUGI JEZI
  MATERNI JEZIK

  V tej lekciji te naučim, kaj je dvojezično območje in kakšen pomen ima na takem območju slovenščina.

  Položaj predmetov/bitij
  ORIENTACIJA
  POLOŽAJ
  LEVO-DESNO
  GOR-DOL
  SPREDAJ-ZADAJ
  ZUNAJ-ZNOTRAJ
  BLIZU-DALEČ

  V tej lekciji te naučim, kako določiti položaj predmetov/bitij in kako položaj predmetov/bitij pravilno poimenovati.

  Pridevniške izpeljanke iz samostalnika
  PRIDEVNIK
  SAMOSTALNIK
  BESEDNA VRSTA
  IZPELJANKA
  ČIGAV

  V tej lekciji te naučim, kako pravilno povedati, čigavo je kaj.  Opis prostora
  OPIS
  OPIS PROSTORA
  PRIPRAVA
  GOVORNI NASTOP

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis prostora.

  Zahvala
  ZAHVALA
  BESEDILO
  NEUMETNOSTNO BESEDILO

  V tej lekciji te naučim, kaj je zahvala in kako zahvalo napisati/izreči.

  Razglednica
  RAZGLEDNICA
  BESEDILO
  NEUMETNOSTNO BESEDILO

  V tej lekciji te naučim, kaj je razglednica in kako razglednico napisati.

  Od kod in kam?
  OD KOD
  KAM
  VPRAŠALNICE
  PROSTOR

  V tej lekciji te naučim kako pravilno vprašati po kraju (pravilno uporabljaš vprašalnici od kod in kam).  Predlog na - s, z
  PREDLOG
  NA
  S
  Z
  S/Z

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabiti predloga na in s/z.  Urnik
  BRANJE
  RAZČLENITEV
  PRIKAZOVALNO BESEDILO
  URNIK

  V tej lekciji te naučim, kako oblikovati, prebrati in zapisati urnik.


  Zapis opisa prostora
  OPIS
  OPIS PROSTORA
  PRIPRAVA
  ZAPIS

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis prostora

  Slovenščina kot državni in uradni jezik
  SLOVENŠČINA
  JEZIK
  DRŽAVNI JEZIK
  URADNI JEZIK

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da je slovenščina državni in uradni jezik  Nikalne povedi
  POVEDI
  NIKALNE POVEDI

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabljamo nikalne povedi in kako jih pravilno tvorimo.  Prepovedi in zapovedi
  POVEDI
  PREPOVEDI

  V tej lekciji te naučim, kaj sta prepoved in zapoved ter kdaj ju uporabljamo.

  Predlog v–iz
  PREDLOG
  V
  IZ

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabiti predloga v in iz.

  Zapis opisa predmeta
  OPIS
  OPIS PREDMETA
  PRIPRAVA
  ZAPIS

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis predmeta.

  Opis poti
  OPIS
  POT
  GOVORNI NASTOP

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis poti.

  Novica o dogodku (zgradba)
  DOGODEK
  NOVICA
  NOVICA O DOGODKU
  BESEDILO
  NEUMETNOSTNO BESEDILO

  V tej lekciji te naučim, kaj je novica o dogodku in kako jo napisati.  Uraden in neuraden pogovor
  URADEN
  NEURADEN
  POGOVOR
  SPORAZUMEVANJE

  V tej lekciji te naučim, kaj je uraden in kaj neuraden pogovor, katere so njune podobnosti in razlike ter kdaj katerega od njiju uporabiš.  Besede s širšim pomenom
  BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM
  NADPOMENKE
  Veš, kaj so besede s širšim pomenom in katere besede s širšim pomenom poznamo.
  Pripovedna, vprašalna in vzklična poved
  POVED
  PRIPOVEDNA POVED
  VPRAŠALNA POVED
  VZKLIČNA POVED
  PIKA
  VPRAŠAJ
  KLICAJ

  V tej lekciji te naučim, katere različne vrste povedi poznamo in katera končna ločila ob njih uporabljamo.  Pridevniške izpeljanke
  PRIDEVNIŠKE IZPELJANKE
  KAKŠEN/-A
  KATERI/-A
  ČIGAV/-A

  V tej lekciji te naučim, kaj so pridevniki in kako jih pravilno tvoriti.

  Naštevanje (vejica)
  LOČILA
  VEJICA
  NAŠTEVANJE

  V tej lekciji te naučim, da vejico v povedih zapišemo takrat, kadar nekaj našetvamo.

  Samostalniške izpeljanke iz glagola
  SAMOSTALNIŠKE IZPELJANKE IN GLAGOLA
  SAMOSTALNIK

  V tej lekciji te naučim, pravilno določiti, kako poimenovati tistega, ki nekaj določenega počne.

  Opis postopka
  OPIS
  OPIS POSTOPKA
  RECEPT
  GOVORNI NASTOP

  V tej lekciji ti predstavim opis postopka, natančneje, recept ter te naučim, kako pripraviti in napisati opis postopka.

  Zgradba pripovednega besedila (uvod, jedro, zaključek) in odlomek
  BESEDILO
  ZGRADBA
  UVOD
  JEDRO
  ZAKLJUČEK
  ODLOMEK

  V tej lekciji ti predstavim, kako je pripovedno besedilo navadno sestavljeno in ti pomagam razumeti kaj je odlomek.

  Telefonski pogovor
  POGOVOR
  TELEFONSKI POGOVOR
  POGOVARJANJE
  SOGOVOREC
  SOGOVORNIK
  BONTON

  V tej lekciji ti predstavim, katera so pravila, ki jih je treba upoštevati, ko se pogovarjamo po telefonu.

  Iskanje podatkov - funkcionalno branje
  BRANJE
  FUNKCIONALNO BRANJE
  ISKANJE
  PODATKI
  ISKANJE PODATKOV

  V tej lekciji te naučim, kako v besedilu čim učinkoviteje poiskati želene podatke.

  Uganka
  KNJIŽEVNOST
  UGANKA
  KAJ JE TO?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je uganka.

  Izgovor in zapis glasu L
  PREPIS
  PRAVOPIS
  GLAS L

  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasu L na sredi ali na koncu povedi.

  Voščilo
  VOŠČILO
  BESEDILO
  NEUMETNOSTNO BESEDILO

  V tej lekciji te naučim, kaj je voščilo in kako voščilo napisati/izreči v ustrezni situaciji.  Čestitka
  ČESTITKA
  BESEDILO
  NEUMETNOSTNO BESEDILO

   V tej lekciji te naučim, kaj je čestitka in kako čestitko napisati/izreči v ustrezni situaciji.

  Vabilo
  VABILO
  BESEDILO
  NEUMETNOSTNO BESEDILO
  URADNO
  NEURADNO

  V tej lekciji te naučim, kaj je vabilo in kako vabilo napisati/izreči.  Književnost

  Slovnica

  VEČ

  Spoznavanje okolja

  Spoznavanje okolja

  Kako se učiti?

  Kako se učiti?

  Matematika

  Matematika

  Slovenščina

  Slovenščina