Yuno - tvoja šola

YUNO je portal znanja, ki ne zabava in animira, temveč pomaga razumeti. Ko otroci vidijo smisel v snovi, ki se jo učijo, jo lahko prenesejo v rabo na interesnem področju danes, kasneje pri delu in življenju sploh. YUNO torej ni učenje per se, temveč razumevanje in povezovanje naučenega. Učenje z YUNO je enostavno, učinkovito in predvsem z namenom, da ostane. YUNO se približa otroku in njegovemu izhodišču. Pozabite na kampanjsko učenje, ki takoj naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Učenje v času odraščanja ni stvar posameznika!

Zamislite si situacijo … Vaš otrok ima v naslednjem tednu napovedano preverjanje znanja iz naravoslovja. Konec tedna, ki je pred vami, ste kot družina v soboto povabljeni na praznovanje babičinega rojstnega dne, drugi otrok ima v nedeljo športno tekmovanje. Zveni znano?

Običajno se poslužimo učenja pozno v noč, »mami, vprašaj me«, iskanja odgovorov v učbeniku, delovnem zvezku, pomanjkljivih zapiskih, izgubljenih delovnih listih. Vsi smo se že kdaj srečali s podobnim.

YUNO uporabniki se tega lotevajo drugače. V avtu na poti k babici skupaj poslušajo ter si ogledajo razlago snovi in se o tem pogovarjajo. Vsi člani družine so del spoznavanja in usvajanja nove snovi. Kritično razmišljajo o slišanem, se o temi pogovarjajo in jo razvijajo dalje. Vsak član družine podeli svojo izkušnjo s slišanim, dogodek, spomin. Otrok v procesu učenja ni osamljen, umaknjen, frontalno soočen s snovjo, temveč jo že v procesu učenja deli in kritično presoja, vrednoti, pridobiva več informacij iz okolja.

Zapisek, ki ga pridobi po video razlagi, vsebuje ključne informacije o naučenem in kratek izvleček najpomembnejših dejstev, ki so ključnega pomena za razumevanje in ponavljanje snovi.

Z vajami in rešitvami znanje utrdi, interaktivni kviz pa mu poda povratno informacijo o tem, kakšno oceno bi s tem znanjem pridobil v šoli.

Za dodatno motivacijo na portalu YUNO uvajamo igrifikacijo. Z izbranim avatarjem otrok skozi učenje zbira točke, ki služijo razvijanju in nadgrajevanju avatarja in sodelovanju na turnirjih iz usvojenega znanja.

Želite svojemu otroku pomagati pri učenju po YUNO metodi? Prijavite se na delavnico za starše in spoznajte YUNO metodo in gradiva v praksi

Nazaj na vrh