Yuno - tvoja šola
Kaj je diskalkulija in kako jo prepoznam?

Diskalkulija

Diskalkulija je nevrološka motnja, ki vpliva na sposobnost učenja in razumevanja matematike. Učenci z diskalkulijo imajo pogosto težave pri:

  • razumevanju matematičnih konceptov,
  • opravljanju osnovnih računskih operacij, 
  • branju in pisanju števk in števil ter 
  • reševanju matematičnih problemov.

Kot učitelj lahko diskalkulijo prepoznate z opazovanjem učenčevega matematičnega razvoja in sodelovanjem v matematičnih aktivnostih. 

Nekateri znaki diskalkulije so:

Težave pri štetju
Učenci z diskalkulijo imajo težave pri preštevanju predmetov, štetju do deset in nazaj ter razumevanju koncepta količine. Nasploh jim številske predstave predstavljajo velik izziv.

Težave pri računanju
Učenci z diskalkulijo imajo težave pri osnovnih računskih operacijah, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje ter pri razumevanju simbolov in funkcij števil.

Težave pri reševanju matematičnih problemov
Učenci z diskalkulijo imajo težave pri branju in razumevanju matematičnih problemov, analizi podatkov in reševanju problemov.

Težave pri branju in pisanju števk in števil
Učenci z diskalkulijo imajo težave pri branju in pisanju števil, kar vpliva na razumevanje in izvajanje matematičnih nalog.

Težave pri organizaciji in načrtovanju
Učenci z diskalkulijo imajo pogosto težave tudi pri organizaciji in načrtovanju matematičnih nalog ter težave pri razumevanju zaporedja korakov.

Diskalkulija
Ima učenec diskalkulijo?

Ima učenec diskalkulijo?

Če sumite, da ima vaš učenec diskalkulijo, je pomembno, da se posvetujete s šolskim psihologom ali drugim strokovnjakom za učne težave. Seveda o svojih ugotovitvah spregovorite tudi s starši.
Testiranje lahko opravijo le strokovnjaki, ki kasneje pomagajo tudi pri načrtovanju individualiziranih programov za učence z diskalkulijo.

Kaj je disleksija in kako jo kot učitelj prep...
Nazaj na seznam
Je evropski šolski sistem zastarel?
Nazaj na vrh