Yuno - tvoja šola
Kaj je disleksija in kako jo kot učitelj prepoznam?

Disleksija

Disleksija je specifična motnja branja in pisanja, ki vpliva na sposobnost posameznika, da razume besede, prebere besedilo, zapiše in zloži stavke ter razvije pravilno slovnico in pravopis. Disleksija je nevrološka motnja, ki se kaže na različne načine. Težave se pojavljajo: 

  • pri prepoznavanju in razumevanju besed,
  • pri izgovorjavi, 
  • razumevanju zaporedij in 
  • zapomnitvi besed.
Disleksija
Prepoznavanje disleksije

Prepoznavanje disleksije

Kot učitelj lahko disleksijo prepoznate z opazovanjem učenčevega branja, pisanja in razumevanja. Pomembno je, da se o opažanjih pogovorite s starši.
Nekateri pogosti znaki disleksije, ki jih pri delu z učencem opazite, so:

Težave pri branju
Učenci z disleksijo imajo pogosto težave pri prepoznavanju in razumevanju besed. Borijo se s počasnim branjem, preskakovanjem besed ali izpuščanjem črk.

Težave pri pisanju
Učenci z disleksijo izpuščajo črke ali besede, mešajo črke in besede ali pišejo zrcalno.

Slaba koncentracija
Učenci z disleksijo imajo pogosto težave s koncentracijo in pozornostjo pri branju in pisanju, kar vpliva na njihovo sposobnost, da ostanejo osredotočeni in uspešno opravijo nalogo.

Težave pri razumevanju
Učenci z disleksijo imajo težave pri razumevanju navodil in besedil, ki jih berejo, kar rado vodi do neuspeha pri nalogah in testih.

Počasnost pri šolskem delu
Učenci z disleksijo porabijo več časa za branje in pisanje, kar je pogost razlog za frustracijo in izgubo motivacije.

Ima učenec disleksijo?

Če sumite, da ima vaš učenec disleksijo, je pomembno, da se posvetujete s šolskim psihologom ali drugim strokovnjakom za učne težave.
Svoja opažanja podelite tudi s starši in skupaj pristopite k naslavljanju situacije.
Testiranje lahko opravijo zgolj strokovnjaki, ki pomagajo tudi pri načrtovanju individualiziranih programov za učence z disleksijo.

Ima učenec disleksijo?
Kaj je dispraksija in kako jo prepoznam?
Nazaj na seznam
Kaj je diskalkulija in kako jo prepoznam?
Nazaj na vrh