Yuno - tvoja šola

DigiUmetnik: dvig digitalnih kompetenc med otroci in mladimi

Projekt DigiUmetnik je projekt usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc med otroci in mladimi širom Slovenije. Sestavljen je iz usposabljanj delavnic varnosti na spletu in delavnic digitalne umetnosti. 

Prijavitelj: Xena d.o.o.

Partnerji: OTON d.o.o.

Obdobje trajanja: 23. 8. 2023 – 5. 12. 2023

Celotna vrednost operacije: 45.640 EUR

Cilji in aktivnosti projekta:

Projekt DigiUmetnik je projekt usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc med otroci in mladimi širom Slovenije. Sestavljen je iz usposabljanj delavnic varnosti na spletu in delavnic digitalne umetnosti.

Prvo usposabljanje, ki se osredotoča na varnost na spletu, ima za cilj ozaveščati ciljno skupino o pomembnosti varne uporabe interneta ter jo opremiti s potrebnimi znanji in veščinami za prepoznavanje tveganj in zaščito pred nevarnostmi na spletu. S tem bomo prispevali k večji digitalni varnosti in zaupanju v digitalne tehnologije med otroci in mladimi. Hkrati pa bomo spodbujali tudi njihove starše in skrbnike k aktivnemu vključevanju v digitalno izobraževanje ter ozaveščanju o varni rabi interneta.

Drugo usposabljanje, ki se osredotoča na digitalno umetnost, ima potencial, da spodbudi zanimanje otrok in mladih za kreativno uporabo digitalnih orodij in tehnologij. S tem bomo spodbujali njihovo ustvarjalnost, inovativnost ter razvoj digitalnih kompetenc na področju umetnosti. Projekt bo omogočil dostop do znanja in veščin s področja ilustracije, grafičnega oblikovanja, fotografije in videografije, kar bo prebivalcem omogočilo izražanje in deljenje svojih ustvarjalnih idej ter krepilo njihovo digitalno pismenost.

Partnerstvo bo izvedlo 28 usposabljanj v 7-ih statističnih regijah. Vsak sklop usposabljanj je sestavljen iz 7 delavnic, kjer vsaka traja 3 pedagoški uri, ena pa 4 pedagoške ure. Delavnice bodo potekale v živo in bodo sestavljene iz interaktivnih predstavitev, praktičnih vaj, skupinskega dela in razprav.

Projekt financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo v okviru javnega razpisa za “sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev”.

 

Nazaj na vrh