Yuno - tvoja šola
Gozdovi Slovenije

Pozdravljeni, dragi učenci in osnovnošolski učitelji!

Za vas smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pripravili digitalizirane učne vsebine z naslovom "Odkrijmo skrivnosti Gozdov Slovenije!".

Tako v tednu od 19. do 22. septembra 2023 za vas organiziramo RAZISKOVALNI TEDEN.
Spoznali boste vse o gozdovih, gozdnem ekosistemu, življenju v gozdovih in predstavitvi Zavoda za gozdove Slovenije ter njegovih aktivnosti in dejavnosti.

Učne lekcije bodo objavljene v naslednjem vrstnem redu:

1. dan, 19. 9. 2023, UVOD v gozdove

2. dan, 20. 9. 2023, Gozdni EKOSISTEM

3. dan, 21. 9. 2023, ŽIVLJENJE v gozdovih

4. dan, 22. 9. 2023, PREDSTAVITEV Zavoda za gozdove Slovenije

Projekt je sofinanciran s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva za naravne vire in prostor, programa LIFE-IP in Natura 2000.

Predvajaj posnetek

1. Uvod v gozdove

Opis lekcije: V tej lekciji se spoznaš z uvodom v gozdove. Predstavim ti pomen gozdov in različne vrste ter njihov vpliv. Seznaniš se z gozdovi v Sloveniji, njihovo površino, gozdnimi rezervati in različnimi vrstami, ki v njih prebivajo.

Ključne besede: GOZD, GOZDOVI SLOVENIJE, ČLOVEK, VRSTE GOZDOV, BIOTSKA RAZNOLIKOST, PODNEBNE SPREMEMBE

Dodatna literatura

Predvajaj posnetek

2. Gozdni ekosistem

Opis lekcije: V tej lekciji se spoznaš z gozdnim ekosistemom. Sprva ti predstavim ekosistem, njegove vrste in zakaj so ekosistemi pomembni. Podrobneje se seznaniš s sestavo gozdnega ekosistema. Ozavestiš, zakaj je pomembno, da aktivno ohranjamo gozdni ekosistem.

Ključne besede: GOZD, GOZDOVI SLOVENIJE, EKOSISTEM, HABITAT, GOZDNI EKOSISTEM, SESTAVA GOZDNEGA EKOSISTEMA, NATURA 2000, MEDNARODNI DAN GOZDOV, TEDEN GOZDOV, GOZDNI BONTON

Predvajaj posnetek

3. Življenje v gozdovih

Opis lekcije: V tej lekciji se spoznaš z življenjem v gozdovih. Predstavim ti organizme v gozdu in njihove odnose. Podrobneje spoznaš tekmovalni odnos, vzajemnost in izkoriščevalski odnos. Spoznaš velike zveri, ki živijo v slovenskih gozdovih.

Ključne besede: GOZD, GOZDOVI SLOVENIJE, ŽIVLJENJE, ODNOSI, TEKMOVANJE,VZAJEMNOST, IZKORIŠČEVALSKI ODNOS, ZVERI, VOLK, RJAVI MEDVED, EVRAZIJSKI RIS

Predvajaj posnetek

4. Predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije

Opis lekcije: V tej lekciji se spoznaš z Zavodom za gozdove Slovenije. Predstavim ti njegovo poslanstvo in naloge, za katere je zadolžen. Sponzaš, zakaj je gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji pomembno. Seznaniš se s poklicom gozdarja in njegovim delom.

Ključne besede: GOZD, GOZDOVI SLOVENIJE, 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, ZGS

Nazaj na seznam
PRIPRAVE: Tekmovanje v znanju iz sladkorne bo...
Nazaj na vrh