Yuno - tvoja šola
Motivacija za učenje pri učencih med 7 in 14 let

Učencem je dolgčas

Motivacija je ključnega pomena za učenje, še posebej v času osnovnošolskega izobraževanja, torej v starosti 7 do 14 let. Vendar pa je ta starostna skupina še posebej dovzetna za pomanjkanje motivacije, ki je posledica različnih dejavnikov.
V tem blogu bomo raziskali nekaj najpogostejših razlogov, zakaj imajo učenci v tej starostni skupini težave z motivacijo za učenje, in razpravljali o tem, kaj lahko storimo, da ponovno povrnemo voljo do učenja.

Eden najpogostejših razlogov, zakaj imajo učenci v starostni skupini od 7 do 14 let težave z motivacijo, je ta, da v tem, kar se učijo, ne vidijo smisla in se jim zdi dolgočasno.
Tradicionalne metode poučevanja, ki temeljijo na pomnjenju in ponavljanju, hitro postanejo dolgočasne, zlasti za učence, ki imajo raje bolj aktivne in interaktivne učne pristope.

Na motivacijo pomembno vpliva tudi zanimanje za učno snov, ki se jo učijo. Veliko učencev v tej starosti mora še v celoti razviti svoje strasti in zanimanja, zato se težko povežejo s snovjo učnega načrta.

Učencem je dolgčas
V učni snovi ne vidijo smisla

V učni snovi ne vidijo smisla

Učenci, ki imajo težave s šolskim delom, zlasti tisti s posebnimi potrebami, pogosto postanejo frustrirani, se počutijo nerazumljene in vse to vodi v razočaranje in pomanjkanje motivacije. Ti učenci še posebej potrebujejo dodatno podporo in vire, da bi jim pomagali premagati težave in jim omogočili, da bi se počutiti bolj vključene v učni proces.

Družbeno okolje, tako znotraj kot zunaj razreda, prav tako igra pomembno vlogo pri motiviranju učencev. Negativen pritisk vrstnikov, ustrahovanje in pomanjkanje socialne podpore pomembno prispevajo k pomanjkanju motivacije in odklonilnosti od učenja.

Na drugi strani spektra pa se z motivacijo spopadajo tudi nadarjeni otroci, ki pri učenju nimajo dovolj izzivov. Jim je dolgčas, s svojo nadarjenostjo ne želijo izstopati, saj tudi to vodi v socialno izključenost. Ti učenci potrebujejo priložnosti za napredno učenje, ki jih lahko ohranja angažirane in motivirane.

Zastarelost šolskega sistema

Zastarel šolski sistem je zagotovo pomemben dejavnik pri pomanjkanju motivacije za učenje. Tradicionalne metode poučevanja in učni načrti zagotovo več ne izpolnjujejo potreb današnjih učencev, ki odraščajo v digitalni dobi.

Za odpravo pomanjkanja motivacije med učenci te starostne skupine je potreben nov pristop k šoli. Ta pristop mora temeljiti na aktivnem, izkustvenem učenju, ki je relevantno, privlačno in interaktivno. Učitelji bi morali v svoje poučevanje čim pogosteje vključevati digitalna orodja in tehnologijo, saj s tem postane poučevanje in učenje bolj interaktivno in privlačno.

Nazadnje, učitelji in šole se morajo zavedati, da smo že globoko v digitalni dobi in da je tehnologija na voljo, da učenje olajša in naredi izkustveno prijetno. Uporaba digitalnih orodij in tehnologije naredi učenje bolj dostopno in zanimivo, zlasti za učence, ki tehnologijo že aktivno uporabljajo v vsakdanjem življenju.

Skratka, v starostni skupini od 7 do 14 let je motivacija bistvenega pomena za učenje, zlasti. Številni dejavniki kritično prispevajo k pomanjkanju motivacije, vključno z dolgočasjem, pomanjkanjem zanimanja, izzivi, posebnimi potrebami, negativnim družbenim okoljem in pomanjkanjem izzivov za nadarjene otroke.

Za reševanje teh vprašanj je potreben nov pristop k šoli, ki temelji na aktivnem, izkustvenem učenju, vključuje digitalna orodja in tehnologijo ter je ustrezen in privlačen za učence. S tem pristopom lahko pripomoremo k spodbujanju ljubezni do učenja med učenci in jih pripravimo na uspeh v digitani dobi.

Zastarelost šolskega sistema

Viri:

  • Boekaerts, M., & Cascallar, E. (2006). How far have we moved toward the integration of theory and practice in self-regulation? Educational Psychology Review, 18(3), 199-210.

  • Singh, T., & Arya, R. (2014). Effect of stress on academic performance of students–literature review. International Journal of Educational Psychology Research, 3(2), 1-6.

  • Wang, M. T., & Fredricks, J. A. (2014). The reciprocal links between school engagement, youth problem behaviors, and school dropout during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 43(11), 1818-1832.

  • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary educational psychology, 25(1), 68-81.

  • Zhou, M., & Brown, R. (2014). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading & Writing Quarterly, 30(3), 235-

Šolanje na domu (ŠND) z YUNO+
Nazaj na seznam
Pozitivni učinki spletnega šolanja
Nazaj na vrh