Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 3. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.

Ogled demo lekcije
85 video razlag 85 zapiskov 85 vaj 85 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Književnost

 • Slovnica

Na voljo je 85 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 3. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Naslovnik in tvorec besedila
  V tej lekciji te naučim, kdo je naslovnik in kdo tvorec besedila.
 • Vrstilni števniki
  Pomagam ti razumeti, kaj je vrstilni števnik in kako ga pravilno napisati.
 • Časovni prislovi

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabiti katero od besed: zdaj, prej ali potem oz. danes, včeraj ali jutri oz. najprej, nato ali nazadnje.

 • Miselni vzorec

  V tej lekciji te naučim, kako izoblikovati miselni vzorec.

 • Izgovorjava glasov é, ê, ó, ô, ∂
  Naučiš se prepoznati določene naglasne prvine in jih pravilno izreči.
 • Slikopis

  V tej lekciji ti predstavim kaj je slikopis in te naučim kako ga beremo.

 • Določanje končne intonacije

  V tej lekciji te naučim, kako z različno intonacijo nakazati, ali gre za pripovedovanje, spraševanje ali vzklikanje.

 • Seznam
  Pomagam ti pridobiti veščino pisanja in branja seznama.
 • Zgodba ob sličicah

  V tej lekciji ti predstavim, kako pripovedovati ali zapisovati zgodbo ob opazovanju sličic.

 • Izgovor in zapis glasu V
  Zvadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
 • Poklici
  Veš, katere poklice poznamo in kako jih pravilno zapisujemo.
 • Opis osebe
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis osebe.
 • Zapis opisa osebe
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis osebe.
 • Izgovor in zapis glasov B in P
  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasov B in P.
 • Osebna lastna imena
  V tej lekciji te naučim, kaj so osebna lastna imena in kako jih pravilno zapisujemo.
 • Besede z nasprotnim pomenom

  Veš, kaj so besede z nasprotnim pomenom in katere besede z nasprotnim pomenom poznamo.

 • Pomanjševalnice
  Veš, kaj so pomanjševalnice in kako jih tvorimo.
 • Predlogi - zapis

  V tej lekciji te naučim, kaj so predlogi in kako jih pravilno zapisovati.

 • Besede z enakim pomenom

  Veš, kaj so besede z enakim pomenom in katere besede z enakim pomenom poznamo.

 • Zapis opisa živali
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis živali.
 • Izgovor in zapis glasovnega sklopa -šč-
  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasovnega sklopa -šč- na sredi ali na koncu povedi.
 • Končna ločila
  V tej lekciji te naučim, katera končna ločila poznamo, kako jih zapišemo in kdaj jih uporabljamo.
 • Kritično poslušanje

  V tej lekciji ti predstavim, kako pomembno je natančno in kritično poslušati.

 • Vaje grafomotorike in pisanja
  Ponoviš in zvadiš pisanje črk.
 • Poslušanje novice o aktualnem dogodku
  Veš, kaj je novica, in spoznaš, kako s poslušanjem pridobiti pomembne informacije.
 • Natančno opazovanje

  V tej lekciji ti pomagam izuriti zmožnost natančnega opazovanja in nebesednega sporazumevanja.


 • Vikanje - tikanje in vljudnostni izrazi

  Poznaš vljudnostne izraze, vikanje in tikanje ter veš, kako v pogovoru uspešno in aktivno sodelovati.

 • Koledar

  V tej lekciji te naučim, kako pravilno beremo koledar. • Ženski par moškemu

  V tej lekciji te naučim, kako tvoriti ženski par moškemu in obratno.

 • Neknjižne/pogovorne narečne besede

  V tej lekciji te naučim, kaj so neknjižne oz. pogovorne narečne besede in kdaj jih uporabljamo.

 • Opis predmeta
  Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis predmeta.
 • Izgovor in zapis glasov D in T
  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasov D in T.
 • Opis živali
  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis živali.
 • Nebo/ne bo
  V tej lekciji te naučim, kdaj napisati besedno zvezo 'ne bo' in kdaj besedo 'nebo'.
 • Besede z ožjim pomenom
  Veš, kaj so besede z ožjim pomenom in katere besede z ožjim pomenom poznamo.
 • Glavni števniki

  Pomagam ti razumeti, kaj je glavni števnik in kako ga pravilno napisati.

 • Slovenščina na dvojezičnem območju

  V tej lekciji te naučim, kaj je dvojezično območje in kakšen pomen ima na takem območju slovenščina.

 • Položaj predmetov/bitij

  V tej lekciji te naučim, kako določiti položaj predmetov/bitij in kako položaj predmetov/bitij pravilno poimenovati.

 • Pridevniške izpeljanke iz samostalnika

  V tej lekciji te naučim, kako pravilno povedati, čigavo je kaj. • Opis prostora

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis prostora.

 • Zahvala

  V tej lekciji te naučim, kaj je zahvala in kako zahvalo napisati/izreči.

 • Razglednica

  V tej lekciji te naučim, kaj je razglednica in kako razglednico napisati.

 • Od kod in kam?

  V tej lekciji te naučim kako pravilno vprašati po kraju (pravilno uporabljaš vprašalnici od kod in kam). • Predlog na - s, z

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabiti predloga na in s/z. • Urnik

  V tej lekciji te naučim, kako oblikovati, prebrati in zapisati urnik.


 • Zapis opisa prostora

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis prostora

 • Slovenščina kot državni in uradni jezik

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da je slovenščina državni in uradni jezik • Nikalne povedi

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabljamo nikalne povedi in kako jih pravilno tvorimo. • Prepovedi in zapovedi

  V tej lekciji te naučim, kaj sta prepoved in zapoved ter kdaj ju uporabljamo.

 • Predlog v–iz

  V tej lekciji te naučim, kdaj uporabiti predloga v in iz.

 • Zapis opisa predmeta

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis predmeta.

 • Opis poti

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis poti.

 • Novica o dogodku (zgradba)

  V tej lekciji te naučim, kaj je novica o dogodku in kako jo napisati. • Uraden in neuraden pogovor

  V tej lekciji te naučim, kaj je uraden in kaj neuraden pogovor, katere so njune podobnosti in razlike ter kdaj katerega od njiju uporabiš. • Besede s širšim pomenom
  Veš, kaj so besede s širšim pomenom in katere besede s širšim pomenom poznamo.
 • Pripovedna, vprašalna in vzklična poved

  V tej lekciji te naučim, katere različne vrste povedi poznamo in katera končna ločila ob njih uporabljamo. • Pridevniške izpeljanke

  V tej lekciji te naučim, kaj so pridevniki in kako jih pravilno tvoriti.

 • Samostalniške izpeljanke iz glagola

  V tej lekciji te naučim, pravilno določiti, kako poimenovati tistega, ki nekaj določenega počne.

 • Čestitka

   V tej lekciji te naučim, kaj je čestitka in kako čestitko napisati/izreči v ustrezni situaciji.

 • Naštevanje (vejica)

  V tej lekciji te naučim, da vejico v povedih zapišemo takrat, kadar nekaj našetvamo.

 • Opis postopka

  V tej lekciji ti predstavim opis postopka, natančneje, recept ter te naučim, kako pripraviti in napisati opis postopka.

 • Zgradba pripovednega besedila (uvod, jedro, zaključek) in odlomek

  V tej lekciji ti predstavim, kako je pripovedno besedilo navadno sestavljeno in ti pomagam razumeti kaj je odlomek.

 • Telefonski pogovor

  V tej lekciji ti predstavim, katera so pravila, ki jih je treba upoštevati, ko se pogovarjamo po telefonu.

 • Iskanje podatkov - funkcionalno branje

  V tej lekciji te naučim, kako v besedilu čim učinkoviteje poiskati želene podatke.

 • Uganka

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je uganka.

 • Izgovor in zapis glasu L

  V tej lekciji ti pomagam zvaditi pisanje in se uriti v pravopisu, predvsem ob rabi glasu L na sredi ali na koncu povedi.

 • Voščilo

  V tej lekciji te naučim, kaj je voščilo in kako voščilo napisati/izreči v ustrezni situaciji.

 • Vabilo

  V tej lekciji te naučim, kaj je vabilo in kako vabilo napisati/izreči.Književnost
 • Meta Rainer: Žabeceda

  V tej lekciji ti predstavim kdo je pesnik oziroma pesnica in pesem pesnice Mete Rainer, Žabeceda.

 • Niko Grafenauer, Krokodili

  V tej lekciji ti predstavim pesem pesnika Nika Grafenauerja, Krokodili.

 • Rimanje
  Veš, kaj so rime, jih znaš poiskati in tvoriti.
 • Kajetan Kovič: Zlata ladja

  V tej lekciji ti predstavim pesem pesnika Kajetana Koviča, Zlata ladja. • Beneška ljudska - Fižolčki
  Poznaš novo ljudsko pravljico in veš, kaj so značilnosti pravljice in ljudske zgodbe.
 • Prešernov dan

  V tej lekciji ti predstavim življenje Franceta Prešerna.

 • Koroška ljudska: Mamica Dravica
  Spoznaš novo ljudsko zgodbo in veš, kaj so značilnosti ljudske pravljice in pripovedke.
 • Kajetan Kovič: Zdravilo

  V tej lekciji ti predstavim pesem pesnika Kajetana Koviča, Zdravilo. Spoznaš, kaj so rime ter kako jih tvoriš. • H. C. Andersen: Grdi raček

  V tej lekciji ti predstavim zgodbo o grdem račku pisatelja H. C. Andersena.


  Prisluhni: H. C. Andersen - Grdi raček

 • H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila

  V tej lekciji ti predstavim zgodbo pisatelja H. C. Andersena, Cesarjeva nova oblačila. Spoznaš njeno temo ter ločiš avtorja besedila od pripovedovalca.


  Prisluhni: H. C. Andersen - Cesarjeva nova oblačila

 • Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici

  V tej lekciji ti predstavim novo zgodbo pisateljice Svetlane Makarovič. Poznaš novo zgodbo in znaš določiti temo besedila.


  Prisluhni: S. Makarovič - Kosovirja na leteči žlici

 • Josip Vandot: Kekec in Pehta

  V tej lekciji ti predstavim zgodbo pisatelja Josipa Vandota, Kekec in Pehta. Skozi zgodbo se naučimo prepoznati dogajalni čas in dogajalni prostor.


  Prisluhni: J. Vandot - Kekec in Pehta

 • Fran Levstik, Boris A. Novak: Kdo je napravil Vidku srajčico

  V tej lekciji ti predstavim novo zgodbo pisateljev Frana Levstika in Borisa A. Novaka. Z zgodbo spoznaš kako v književnem delu prepoznati književne osebe.


  Prisluhni: F. Levstik, B. A. Novak - Kdo je napravil Vidku srajčico

Slovnica
 • Zemljepisna lastna imena

  lekcije: V tej lekciji te naučim, kaj so zemljepisna lastna imena in kako jih pravilno zapisujemo.

 • Besede v povedi

  V tej lekciji te naučim, kako pravilno uredimo besede v povedi. 


 • Velika začetnica in končna ločila
  Veš, kdaj uporabiti veliko začetnico in katero končno ločilo zapisati, da bo poved pravilna.
 • Stopnjevanje pridevnikov

  V tej lekciji te naučim, kako na dva načina stopnjujemo pridevnike.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
3. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 3. razred

3. razred
Matematika
MAT
3. razred
Spoznavanje okolja
SPO
3. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh