Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 3. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.

Vstop v učilnico
85 video razlag 85 zapiskov 85 vaj 85 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
  • Jezik

  • Književnost

  • Slovnica

Na voljo je 85 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.
Vstopi v učilnico in začni z učenjem!

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 3. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
Izgovor in zapis glasu V
Zvadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
Izgovor in zapis glasov D in T
Zvadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
Nebo/ne bo
Znaš pravilno uporabiti in zapisati besedo »nebo« in besedno zvezo »ne bo«.
Zapis opisa osebe
Znaš kako pripraviti in napisati opis osebe.
Besede z enakim pomenom
Veš, kaj so besede z enakim pomenom in katere besede z enakim pomenom poznamo.
Zapis opisa živali
Znaš pripraviti in napisati opis živali.
Predlogi - zapis
Veš, kaj so predlogi in jih znaš pravilno uporabljati ter zapisovati.
Poslušanje novice o aktualnem dogodku
Veš, kaj je novica, in spoznaš, kako s poslušanjem pridobiti pomembne informacije.
Seznam
Pomagam ti pridobiti veščino pisanja in branja seznama.
Izreka é, ê, ó, ô, ∂
Naučiš se prepoznati določene naglasne prvine in jih pravilno izreči.
Končna ločila
Znaš uporabljati končna ločila (pika, klicaj in vprašaj).
Pomanjševalnice
Veš, kaj so pomanjševalnice in kako jih tvorimo.
Izgovor in zapis glasu L
Zvadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
Izgovor in zapis glasov B in P
Zvadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
Izgovor in zapis glasovnega sklopa -šč-
Vadiš pisanje in dodatno izboljšaš lepopis in pravopis.
Besede s širšim pomenom
Veš, kaj so besede s širšim pomenom in katere besede s širšim pomenom poznamo.
Osebna lastna imena
Veš, kaj so osebna lastna imena in kako jih pravilno zapisujemo.
Poklici
Veš, katere poklice poznamo in kako jih pravilno zapisujemo.
Vikanje - tikanje in vljudnostni izrazi
Poznaš vljudnostne izraze, vikanje in tikanje ter veš, kako v pogovoru uspešno in aktivno sodelovati.
Vaje grafomotorike in pisanja
Ponoviš in zvadiš pisanje črk.
Glavni števniki
Pomagam ti razumeti, kaj je glavni števnik in kako ga pravilno napisati. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA S števniki poimenujemo števila. Lahko jih pišemo s številko (1, 102, 8593) ali z besedo (enaindvajset). Poznamo 2 vrsti števnikov, in sicer glavne in vrstilne. GLAVNI ŠTEVNIKI nam povedo količino ...
Opis osebe
Znaš pripraviti in napisati opis osebe.
Opis živali
Znaš pripraviti in napisati opis živali.
Vrstilni števniki
Pomagam ti razumeti, kaj je vrstilni števnik in kako ga pravilno napisati. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA S števniki poimenujemo števila. Lahko jih pišemo s številko (1, 102, 8593) ali z besedo (enaindvajset). Poznamo 2 vrsti števnikov, in sicer glavne in vrstilne. VRSTILNI ŠTEVNIKI nam povedo zapor...
Besede z nasprotnim pomenom
Veš, kaj so besede z nasprotnim pomenom in katere besede z nasprotnim pomenom poznamo.
Opis predmeta
Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis predmeta. ZAPISEK DEFINICIJA IN RAZLAGA Da lahko nekomu pripovedujemo o predmetu in si ga ta oseba lažje predstavlja, moramo predmet opisati čimbolj natančno. Opis predmeta vsebuje: ●velikost ●obliko ●barvo ●sestavne dele ●snov ●uporabnost KAJ ZNAM? ●Opis pre...
Besede z ožjim pomenom
Veš, kaj so besede z ožjim pomenom in katere besede z ožjim pomenom poznamo.
Književnost
Rimanje
Veš, kaj so rime, jih znaš poiskati in tvoriti.
Koroška ljudska: Mamica Dravica
Spoznaš novo ljudsko zgodbo in veš, kaj so značilnosti ljudske pravljice in pripovedke.
Beneška ljudska - Fižolčki
Poznaš novo ljudsko pravljico in veš, kaj so značilnosti pravljice in ljudske zgodbe.
Slovnica
Pravilno zaporedje besed v povedi
Veš, kako morajo biti besede v povedi urejene, da je le-ta zapisana pravilno in razumljivo.
Velika začetnica in končna ločila
Veš, kdaj uporabiti veliko začetnico in katero končno ločilo zapisati, da bo poved pravilna.
PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
3. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. YUNO se približa otroku in njegovemu izhodišču. Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Več o YUNO učni metodi

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 3. razred

3. razred
Matematika
MAT
3. razred
Spoznavanje okolja
SPO
3. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh