Yuno - tvoja šola
Matematika
V 3. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.
Ogled demo lekcije
73 video razlag 73 zapiskov 73 vaj 73 rešitev
Predmet MATEMATIKA je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Geometrija in merjenje

 • Aritmetika in algebra

 • Druge vsebine

Na voljo je 73 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 3. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Geometrija in merjenje
 • Geometrijski liki, oglišče, stranica

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, katere geometrijske like poznamo in kako jih poimenujemo.

 • Ploskev, rob, oglišče

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj so ploskev, rob in oglišče pri geometrijskih telesih.

 • Orientacija - ravnina in prostor

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kako se pravilno orientirati na ravnini in v prostoru.

 • Simetrala

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kateri liki so simetrični in kaj je zanje značilno.

 • Skladnost likov

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kateri liki so skladni in kaj je zanje značilno.

 • Orientacija na uri, merjenje časa z uro

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako meriti čas in kako se orientirati na uri.

 • Orientacija na koledarju, merjenje časa s koledarjem

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako merimo čas in kako se orientiramo na koledarju.

 • Presečišče črt, točka, večkotnik

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj sta presečišče in točka. Spoznaš tudi, kako poimenovati različne večkotnike.

 • Masa in merske enote za maso: kilogram, dekagram, gram

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako določiti maso predmetu in katere merske enote za maso poznamo.

 • Prostornina in merske enote za prostornino

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako določimo prostornino predmetov in katere merske enote uporabljamo za določanje prostornine.

 • Prostorske relacije

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kdaj in kako pravilno uporabljamo prostorske relacije (levo–desno, gor–dol, nad–pod, zgoraj–spodaj, spredaj–zadaj ipd.).

 • Dolžina in merske enote za dolžino

  V tej lekciji te naučim, kako določiti dolžino predmetov in razdalj ter katere merske enote uporabljamo za določanje dolžine.

 • Geometrijska telesa

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj so geometrijska telesa in katera geometrijska telesa poznamo.

Aritmetika in algebra
 • Množice

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kako nastaviti preproste množice in opisati njihove lastnosti.

 • Seštevanje in odštevanje mas, izraženih v kilogramih in dekagramih

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako med sabo seštevati in odštevati različne mase.

 • Seštevanje in odštevanje desetice in enice z deseticami in enicami do 100 s prehodom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti seštevanje in odštevanje do 100 (s prehodom)

 • Deljenje s številom 2

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 2.


 • Deljenje s številom 4

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 4.

 • Množenje in znak krat

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti novo računsko operacijo, množenje.

 • Poštevanka števila 2

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 2. • Poštevanka števila 5

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 5. • Deljenje s številom 5

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 5.

 • Komulativnost

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da lahko seštevancem in množencu in množitelju menjamo mesta v računu.

 • Predhodnik in naslednik

  V tej lekciji ti predstavim in ti pomagam razumeti, kaj je predhodnik in naslednik danemu številu.

 • Poštevanka števila 6

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 6.

 • Seštevanje desetice in enice + enice do 100 s prehodom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti seštevanje do 100 s prehodom.

 • Štejem do 100 in nazaj

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam ponoviti pravilno šteti do 100 in nazaj.

 • Poštevanka števila 9

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 9. • Deljenje s števili 1, 0 in 10

  V tej lekciji te naučim deljenja s števili 1, 0 in 10.

 • Odštevanje do 100 – besedilne naloge

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti reševanje besedilnih nalog odštevanja do 100 s prehodom.

 • Zamenjava seštevancev (komutativnost)

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, da seštevancema v računu lahko zamenjaš mesti.

 • Odštevanje desetice in enice – enice do 100 s prehodom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti odštevanje do 100 s prehodom.

 • Deljenje in znak deljeno z/s

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti novo računsko operacijo, deljenje.

 • Deljenje s številom 9

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 9.

 • Deljenje s številom 7

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 7.

 • Poštevanka števila 8

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 8. • Seštevanje dvomestnih števil do 100 s prehodom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti seštevanje dvomestnih števil do 100.

 • Odštevanje dvomestnih števil do 100 s prehodom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti odštevanje dvomestnih števil do 100.

 • Prištevanje desetic do 1000

  V tej lekciji te naučim prištevanja desetic do 1000.

 • Denar

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti slovensko denarno valuto – evro.

 • Združevanje seštevancev (asociativnost)

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, da seštevance v računu lahko med sabo združuješ.

 • Deljenje s številom 6

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 6.

 • Odnosi med števili
  Pomagam ti razumeti uporabo simbolov za odnose med števili (>, <, =).
 • Poštevanka števila 3

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 3.

 • Prištevanje enic do 1000

  V tej lekciji te naučim prištevanja enic do 1000.

 • Poštevanka števila 4

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 4.

 • Poštevanka števila 7

  V tej lekciji te naučim poštevanko števila 7. • Poštevanka števila 1, 0 in 10

  V tej lekciji te naučim poštevanke števil 1, 0 in 10. • Odštevanje enic do 1000

  V tej lekciji te naučim odštevanja enic do 1000.

 • Preproste enačbe

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kako rešiti preproste enačbe.

 • Masa (besedilne naloge)

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako rešujemo besedilne naloge, ki vsebujejo matematične probleme, povezane z maso.

 • Deli celote

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj so deli celote in kako jih zapišemo v obliki ulomka.

 • Odštevanje dvomestnih števil do 1000 in pisno odštevanje

  V tej lekciji te naučim (pisnega) odštevanja do 1000.

 • Seštevanje in odštevanje stotic

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kako seštevamo in kako odštevamo stotice.

 • Desetiške enote

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj so so desetiške enote in katere poznamo.

 • Prištevanje dvomestnih števil do 1000 in pisno seštevanje

  V tej lekciji te naučim (pisnega) seštevanja do 1000.

 • Seštevanje in odštevanje do 20 – ponovitev

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti seštevanje in odštevanje do 20 (s prehodom).

 • Seštevanje in odštevanje do 100 brez prehoda

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj je seštevanje in odštevanja do 100 (brez prehoda).

 • Seštevanje dvomestnih števil do 100 brez prehoda

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti seštevanje dvomestnih števil do 100 brez prehoda.

 • Seštevanje do 100 – besedilne naloge

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti reševanje besedilnih nalog seštevanja do 100 s prehodom.

 • Soda in liha števila

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti kaj so soda in kaj liha števila.

 • Asociativnost

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da lahko seštevance in faktorje pri seštevanju in množenju računamo v poljubnem vrstnem redu.

 • Deljenje s številom 3

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 3.

 • Deljenje s številom 8

  V tej lekciji te naučim deljenja s številom 8.

 • Odštevanje desetic do 1000

  V tej lekciji te naučim odštevanja desetic do 1000.

 • Odštevanje stotic

  V tej lekciji te naučim odštevanja stotic do 1000.

 • Seštevanje stotic

  V tej lekciji te naučim seštevanja stotic do 1000.

 • Trimestna števila in tisočiče

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako štejemo, zapisujemo in beremo trimestna števila ter kaj je tisočica.

 • Seštevanje in odštevanje kot nasprotni situaciji

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kdaj uporabiti seštevanje in kdaj odštevanje. Spoznaš, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni si računski operaciji.

 • Odštevanje dvomestnih števil do 100 brez prehoda

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti računanje dvomestnih števil do 100 brez prehoda.

 • Časovne enote: teden, dan, ura, minuta

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako meriti čas in katere merske enote z določanje časa uporabljamo.

Druge vsebine
 • Zbiranje in urejanje podatkov: preglednica, figurni prikaz, prikaz s stolpci

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti različne načine prikazovanja podatkov.

 • Geometrijski liki: kombinatorične situacije

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako reševati matematične probleme, ki vsebujejo kombinatorične situacije.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
3. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 3. razred

3. razred
Slovenščina
SLO
3. razred
Spoznavanje okolja
SPO
3. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh