Yuno - tvoja šola
Spoznavanje okolja

V 3. razredu je na portalu YUNO pri predmetu spoznavanje okolja vsebine pripravila gospa Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.

Ogled demo lekcije
52 video razlag 52 zapiskov 52 vaj 52 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 12 vsebinskih sklopov:
 • Prostor

 • Čas

 • Pojavi

 • Jaz

 • Snovi

 • Sile in gibanje

 • Promet

 • Človek

 • Živa bitja

 • Skupnosti

 • Okolje

 • Odnosi

Na voljo je 52 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo spoznavanja okolja v 3. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Prostor
 • Pokrajine v Sloveniji

  V tej lekciji ti predstavim pokrajine v Sloveniji in njihove glavne značilnosti.

 • Vas

  V tej lekciji ti predstavim vas in našteti njene glavne značilnosti.

 • Skica in načrt, zemljevid

  Pomagam ti prepoznati razliko med skico, načrtom in zemljevidom, kateri so sestavni deli zemljevida in kako zemljevid uporabljamo.

 • Tržnica

  V tej lekciji te naučim, kaj je tržnica in kakšna je ponudba na njej.

 • Glavne smeri neba
  V tej lekciji te naučim, katere so glavne smeri neba in kaj je kompas.
 • Mesto

  V tej lekciji ti predstavim mesto in njegove glavne značilnosti.

 • Orientacija

  Veš, na katere načine se lahko orientiraš in kako se orientiraš s pomočjo kompasa.

 • Kmetija

  V tej lekciji ti predstavim kmetijo, katere dejavnosti so zanjo značilne in kako se le-te spreminjajo glede na letni čas.

 • Svet

  V tej lekciji te naučim, katere celine so na našem planetu.

Čas
 • Kulturni praznik

  V tej lekciji ti predstavim slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan.

 • Letni časi

  V tej lekciji ti predstavim katere letne čase poznamo.

 • Merjenje časa (dan, ura, minuta)

  V tej lekciji te naučim, kako meriti čas.

 • Prazniki

  V tej lekciji te naučim, kaj so prazniki, katere praznike praznujemo v Sloveniji in kako praznike obeležujemo.

 • Dan samostojnosti in enotnosti

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da v Sloveniji 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. • Praznik dela

  V tej lekciji te naučim pomena praznika dela, ki ga praznujemo 1. in 2. maja.

 • Dan državnosti

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da v Sloveniji 25. junija praznujemo dan državnosti.

 • Dan reformacije in dan spomina na mrtve

  V tej lekciji te naučim, kaj pomeni, da v Sloveniji 31. oktobra praznujemo dan reformacije in 1. novembra dan spomina na mrtve.

 • Dan upora proti okupatorju

  V tej lekciji te naučim pomena 27. aprila, ko v Sloveniji praznujemo dan upora proti okupatorju. • Ljudski običaji

  V tej lekciji te naučim, kaj je dediščina in katere ljudske običaje poznamo v Sloveniji. • Gibanje Zemlje okoli Sonca (letni časi, meseci in leta), gibanje Lune

  V tej lekciji ti predstavim, kako se Zemlja giblje okoli Sonca in kako Luna okoli Zemlje ter ti pomagam razumeti, zakaj imamo letne čase.

Pojavi
 • Svetloba in senca, oko

  V tej lekciji te naučim, kaj sta svetloba in senca, katere so njune lastnosti in kako predmete vidimo.

 • Padavine

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so padavine.

 • Vremenska napoved

  V tej lekciji te naučim, kaj je vreme, kaj je vremenska napoved in kako vremensko napoved preberemo.

 • Zvok, uho

  V tej lekciji te naučim, katere so lastnosti zvoka, kako nastane in kako potuje, ter katero je čutilo za zvok.

Jaz
 • Zdrav življenjski stil
  Veš, kaj je kaj je zdrav življenjski stil in kako zdravo živeti.
 • Šola in znanje, urnik, poklic in hobi

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je znanje pomembno in kako se učiti. Spoznaš tudi razliko med hobijem in poklicem.

Snovi
 • Spreminjanje snovi na zraku, sončni svetlobi in v vodi (raztapljanje snovi)

  V tej lekciji te naučim, kaj so snovi in kako se snovi spreminjajo v različnih pogojih.

 • Voda in onesnaževanje vode

  Veš, kaj je voda, zakaj je za nas pomembna in kako bi morali za vodo skrbeti, da ne bi bila onesnažena.

 • Kroženje vode v naravi

  V tej lekciji te naučim, kako v naravi kroži voda.

 • Segrevanje snovi

  V tej lekciji te naučim, kaj pomenita pojma segrevanje in temperatura in kako temperaturo izmeriti.

 • Zrak in onesnaževanje zraka

   V tej lekciji te naučim, kaj je zrak in kaj vse zrak onesnažuje.

Sile in gibanje
 • Gibanje (v vodi in zraku)

  V tej lekciji ti predstavim kaj je gibanje in kako se gibamo v vodi in zraku.

Živa bitja
 • Deli rastlin

  Znaš našteti glavne dele rastlin in veš, zakaj so pomembni.

 • Značilnosti živih bitij

  Znaš našteti glavne značilnosti živih bitij in jih opisati.

 • Življenjska okolja v Sloveniji

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so življenjska okolja in katera glavna življenjska okolja najdemo v Sloveniji.

 • Prehranjevanje ljudi, živali in rastlin

  V tej lekciji ti predstavim kaj pomeni in zakaj so živa bitja zaradi hrane med seboj soodvisna.

 • Življenje, umiranje in razkroj živih bitij

  V tej lekciji te naučim, kaj je življenjski krog in kaj se z živimi bitji zgodi po smrti.

 • Življenjska okolja po svetu

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so življenjska okolja in katera glavna življenjska okolja lahko najdemo po svetu.

 • Razmnoževanje rastlin

  V tej lekciji te naučim, kako se razmnožujejo rastline.

Človek
 • Spočetje in razvoj otroka
  Veš, kaj je življenjski krog in kako otrok nastane ter se razvija.
 • Čutila

  V tej lekciji te naučim, kaj so čutila in zakaj so čutila pomembna.

 • Nevarne snovi

  Veš, katere snovi so nevarne, in prepoznaš znake in simbole za nevarne snovi.

 • Deli telesa pri človeku

  V tej lekciji te naučim, kateri so glavni deli človeškega telesa.

 • Bolezni

  V tej lekciji te seznanim s pogostimi boleznimi in kako jih zdravimo.

Skupnosti
 • Denar in potrošništvo

  V tej lekciji te naučim, katera je slovenska denarna valuta, kaj je potrošništvo in katere so njegove pasti.

 • Slovenija, moja domovina, simboli Slovenije
  Veš, kaj pomenita pojma domovina in država, in poznaš simbole Slovenije.
 • Dejavnosti in pomen ustanov, institucij, tovarn

  V tej lekciji ti predstavim različne institucije, ustanove in tovarne.

Promet
 • Kolesarji in pešci

  V tej lekciji te naučim, na kaj vse moramo paziti, ko se v prometu udeležujemo kot kolesarji ali pešci.

 • Sadje in zelenjava, ozimnica

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je razlika med sadjem in zelenjavo ter kaj je ozimnica.

 • Varnost v prometu: prometni znaki, prometna sredstva in objekti

  V tej lekciji ti predstavim prometne znake, prometna sredstva in objekte ter ti pomagam razumeti, kako poskrbeti za varnost v prometu.

Odnosi
 • Sodelovanje med ljudmi, pomoč in solidarnost

  V tej lekciji ti prestavim, zakaj je nujno, da ljudje med seboj sodelujemo in si pomagamo. Spoznaš kaj je solidarnost in kako ravnati v nevarnih situacijah.

Okolje
 • Proizvodnja in odpadki, ločevanje odpadkov in recikliranje

  V tej lekciji ti predstavim kako nastajajo odpadki in pomagam razumeti kaj je recikliranje.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
3. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 3. razred

3. razred
Matematika
MAT
3. razred
Slovenščina
SLO
3. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh