Yuno - tvoja šola
Družba
V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu družba vsebine pripravila gospa Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
Ogled demo lekcije
20 video razlag 20 zapiskov 20 vaj 20 rešitev
Predmet družba je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Ljudje v prostoru

 • Ljudje v družbi

 • Ljudje v času

Na voljo je 20 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo družbe v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Ljudje v prostoru
 • Spreminjanje pokrajine

  V tej lekciji ti predstavim spreminjanje pokrajine in pomagam razumeti razloge, da se pokrajina nenehno spreminja.

 • Opis pokrajine

  V tej lekciji ti predstavim kaj je pokrajina in kako jo opišemo.

 • Relief

  V tej lekciji ti predstavim različne oblike površja in pomagam razumeti reliefne značilnosti.

 • Obrt in industrija

  V tej lekciji ti predstavim obrt in industrijo ter ti pomagam razumeti razlike med njima.

 • Storitvene dejavnosti

  V tej lekciji ti predstavim storitvene dejavnosti.

 • Zemljevid

  V tej lekciji ti predstavim zemljevid in ti pomagam razumeti kako ga uporabljati.

 • Smeri neba in orientacija

  V tej lekciji ti predstavim na kakšne načine se orientiramo v okolju. Pomagam ti razumeti, kako uporabiti osnovne orientacijske pripomočke.

 • Skica in načrt

  V tej lekciji ti predstavim skico in načrt. Pomagam ti razumeti, zakaj je skica pomemben del načrtovanja.


 • Naselje

  V tej lekciji ti predstavim naselje.

 • Gospodarske in negospodarske dejavnosti

  V tej lekciji ti predstavim gospodarske in negospodarske dejavnosti. Pomagam ti razumeti, kaj je gospodarstvo ter razliko med gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi.


 • Onesnaževanje okolja

  V tej lekciji ti predstavim onesnaževanje okolja. Pomagam ti razumeti, na kakšne načine ljudje vplivamo na onesnaženost okolja.

 • Promet

  V tej lekciji ti predstavim promet. Pomagam ti razumeti, katere vrste prometa poznamo in kdo vse je vpleten v prometu.

Ljudje v družbi
 • Sodelovanje

  V tej lekciji ti predstavim kako ljudje medsebojno sodelujemo. Pomagam ti razumeti, da sta spoštovanje in strpnost pomembni za razvoj družbe v kateri živimo.

 • Družina in vsakdanje življenje

  V tej lekciji ti predstavim pomen družine. Pomagam ti razumeti zakaj je družina pomembna in kakšna je vloga posameznega člana družine.

 • Pravice, dolžnosti in odgovornosti

  V tej lekciji ti predstavim pravice, dolžnosti in odgovornosti v skupnostih. Pomagam ti razumeti, da imamo ljudje v skupnostih določene pravice, dolžnosti in odgovornosti.

 • Kdo smo?

  V tej lekciji ti predstavim kako se ljudje razlikujemo in kako nas različnost bogati.

 • Življenje v različnih skupnostih

  V tej lekciji ti predstavim življenje v različnih skupnostih. Pomagam ti razumeti, da imamo ljudje v življenju več različnih vlog in da v vsaki skupnosti veljajo drugačna pravila.


Ljudje v času
 • Kulturna dediščina

  V tej lekciji ti predstavim kaj pomeni kulturna dediščina ter te spoznam s slovensko kulturno dediščino.

 • Prazniki

  V tej lekciji ti predstavim različne praznike, ki jih praznujemo v Sloveniji.


 • Preteklost, sedanjost, prihodnost

  V tej lekciji ti predstavim kaj pomeni pojem preteklost ter kako jo raziskujemo.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Slovenščina
SLO
4. razred
Matematika
MAT
4. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh