Yuno - tvoja šola
Matematika
V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu matematika vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
Vstop v učilnico
39 video razlag 40 zapiskov 40 vaj 40 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 2 vsebinska sklopa:
 • Geometrija in merjenje

 • Aritmetika in algebra

Na voljo je 40 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo matematike v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Aritmetika in algebra
 • Masa

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati merske enote za maso in pretvarjanje.

 • Čas

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati merske enote za čas in pretvarjanje.

 • Ulomki: Računanje z ulomki 2. del
  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati ulomke in računanje dela celote.
 • Pisno množenje in deljenje števil do 1000

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati množenje v množici števil do 1000.

 • Ulomki: Računanje z ulomki 1. del
  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati ulomke in računanje dela celote.
 • Branje in zapisovanje števil do 10000
  V tej lekciji ti pojasnim kako razlikovati desetiške enote, šteti, brati in zapisovati števila do 10 000.
 • Ulomki: Računanje dela celote

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati ulomke in računanje dela celote.

 • Dolžina

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati merske enote za dolžino in pretvarjanje.

 • Prostornina

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati merske enote za prostornino in kako se jih pretvarja.

 • Soda in liha števila
  Pomagam ti razumeti in obvladati prepoznavanje sodih in lihih števil.
 • Pisno deljenje z ostankom

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati iskanje deliteljev števila ter pisno deljenje z enomestnim številom (do 100).

 • Pisno seštevanje in odštevanje do 1000
  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati pisno seštevanje in odštevanje.
 • Zaokroževanje
  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati zaokroževanje števil.
 • Računanje vrednosti številskega izraza

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti ter obvladati računanje številskih izrazov po pravilu reševanja vrstnega reda računanja številskih izrazov (brez oklepajev in z oklepaji).

 • Neenačbe v množici naravnih števil do 20

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati reševanje neenačb.

 • Pisno deljenje brez ostanka

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati pisno deljenje z enomestnim številom.

 • Enačbe v množici naravnih števil do 20

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati reševanje enačb.

 • Reševanje matematičnih problemov

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in uporabiti ustrezno strategijo reševanja matematičnih problemov.

 • Denar

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati merske enote za denar.

 • Množice

  V tej lekciji ti predstavim kaj so množice in kaj njihove podmnožice.

 • Številski poltrak in zapis števil z besedami

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti in obvladati številsko premico ter, kako zapisati števila z besedo.

Geometrija in merjenje
 • Medsebojna lega premic - pravokotnice

  V tej lekciji te naučim prepoznati in načrtovati pravokotne premice.

 • Liki in telesa

  V tej lekciji ti predstavim like in telesa in ti pomagam razumeti razliko med njimi.

 • Geometrija - načrtovanje, označevanje z matematičnimi simboli

  V tej lekciji načrtuješ ravne črte, jih poimenuješ. Ločiš me daljico, poltrakom in premico.

 • Medsebojna lega premic - vzporednice
  V tej lekciji te naučim prepoznati in načrtovati vzporedne premice.
 • Medsebojna lega premic - sečnice

  V tej lekciji te naučim prepoznati in risati premice, ki se sekajo v točki, ki ji rečemo presečišče.

 • Geometrija - načrtovanje, premica, daljica, poltrak

  V tej lekciji ti predstavim osnovne geometrijske elemente in pomagam prepoznati in načrtovati daljice, premice in poltrake.

 • Geometrija - skladne daljice

  V tem lekciji ti predstavim kako prepoznati in načrtovati skladne daljice.

 • Geometrija - presečišče premic, sečnici

  V tem lekciji ti predstavim kaj je presečišče premic, kako ga načrtujemo ter kaj sta sečnici. • Kocka in kvader

  V tej lekciji ti predstavim geometrijski telesi kocko in kvader ter njune lastnosti.

 • Geometrija - dolžina daljic
  V tej lekciji načrtuješ daljice določenih dolžin.
 • Krog in krožnica

  V tej lekciji te naučim prepoznati pojme središče kroga, polmer, krožnica, krog in razlikovati med njimi.

 • Kvadrat in pravokotnik

  V tej lekciji te naučim prepoznati in opisati geometrijska lika kvadrat in pravokotnik..

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Slovenščina
SLO
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh