Yuno - tvoja šola
Naravoslovje in tehnika
V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu naravoslovje in tehnika vsebine pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
Ogled demo lekcije
44 video razlag 45 zapiskov 45 vaj 45 rešitev
Predmet naravoslovje in tehnika je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Sile in gibanja

 • Živa bitja

 • Snovi

 • Človek

Na voljo je 45 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo naravoslovja in tehnike v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Sile in gibanja
 • Gibanje živali in človeka

  V tej lekciji ti predstavim načine gibanja človeka ter nekaterih živali.

 • Gibanje v prometu

  V tej lekciji ti predstavim najpomembnejša prometna pravila. Spoznaš tudi obvezno in priporočljivo kolesarsko opremo.

 • Gibanje teles

  V tej lekciji ti predstavim načine gibanja ter sile, ki na telesa pri tem delujejo.

 • Prometna pravila in signalizacija

  V tej lekciji ti predstavim prometno signalizacijo in prometne znake.

Živa bitja
 • Vretenčarji - plazilci, ptiči in sesalci

  V tej lekciji ti predstavim, katere skupine vretenčarjev poznamo in katere skupne lastnosti imajo.

 • Živa bitja so prilagojena okolju, v katerem živijo

  V tej lekciji ti predstavim, kako so živa bitja prilagojena okolju, v katerem živijo.

 • Nevretenčarji - členonožci, pajkovci, žuželke in iglokožci

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine nevretenčarjev uvrščamo živali. Podrobneje spoznamo členonožce, pajkovce, žuželke in iglokožce.

 • Nekoč so na Zemlji živela drugačna bitja.

  V tej lekciji ti predstavim, da se v preteklosti živela drugačna živa bitja, ki so se tekom milijard let spreminjala in razvijala od preprostih do vse bolj komplicirano zgrajenih.


 • Vretenčarji - ribe in dvoživke

  V tej lekciji ti predstavim, katere skupine vretenčarjev poznamo in katere skupne lastnosti imajo.

 • Nevretenčarji - ožigalkarji, mehkužci in kolobarniki

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine uvrščamo živali. Podrobneje spoznamo ožigalkarje, mehkužce in kolobarnike.

 • Rastline mojega kraja (1. del)

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti nekatere rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Živa bitja razvrščamo v skupine
  V tej lekciji ti predstavim, da živa bitja razvrščamo po sorodnosti, spoznaš nekaj najpomembnejših značilnosti vsake skupine.
 • Rastline

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine razvrščamo rastline. Spoznaš tudi nekaj značilnih rastlin brez cvetov – alge, mahove in praprotnice.

 • Glive

  V tej lekciji ti predstavim, kako prepoznamo glive, kako so zgrajene, ter kaj je zanje značilno. Spoznaš tudi nekaj najpogostejših predstavnikov gliv.

 • Rastline mojega kraja - travniške rastline

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti nekatere travniške rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Rastline mojega kraja - gozdne zelnate rastline

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti gozdne zelnate rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Rastline mojega kraja - olesenele rastline

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti nekatere olesenele rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Rastline s cvetovi – cvetnice

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine razvrščamo rastline s cvetovi. Spoznaš zgradbo cveta, kako se prenaša cvetni prah, ter kako izgleda les različnih lesnatih rastlin. Spoznaš nekaj najznačilnejših predstavnikov cvetnic.

Človek
 • Razmnoževanje in razvoj človeka

  V tej lekciji ti predstavim razmnoževanje in razvoj človeka. Spoznaš obdobja od spočetja do smrti ter njihove značilnosti.

 • Izločala

  V tej lekciji ti predstavim, kateri organi sodijo med izločala. Spoznaš, zakaj so ledvica izjemno pomemben organ ter kako v njih nastaja seč.


 • Mišice se krčijo in sproščajo
  V tej lekciji ti predstavim, da poznamo različne vrste mišic, ki opravljajo različne naloge. Spoznaš razlike med skeletnimi mišicami, mišicami notranjih organov ter mišico srca.
 • Živčevje

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje živčevja ter kaj je pomembno za dobro spomin in delovanje možganov.

 • Človeško telo gradijo kosti in mišice
  V tej lekciji ti predstavim, da so gibala sestavljena iz kosti, mišic in kit. Spoznaš, kako so kosti med seboj povezane, ter katere naloge gibala opravljajo.
 • Z dihali dihamo.

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj in kako dihamo ter kako so zgrajena naša dihala.


 • Zdrava hrana

  V tej lekciji ti predstavim, za kaj potrebujemo hrano ter katere snovi mora hrana vsebovati.

 • Sorodniki smo si podobni
  V tej lekciji ti predstavim, da so živa bitja podobna svojim staršem, vendar na njihove lastnosti vpliva tudi okolje. Spoznaš križanje in sorte rastlin ter pasme živali.
 • Koža

  V tej lekciji ti predstavim, katere naloge opravlja koža. Spoznaš čutnice in kožne tvorbe ter pomen osebne higiene.

 • Vsi organizmi smo zgrajeni iz celic
  V tej lekciji ti predstavim, da so vsa živa bitja zgrajena iz celic. Spoznaš, da se celice, ki opravljajo podobne naloge, združujejo v tkiva, tkiva v organe, organi v organske sisteme, ki gradijo celoto – organizem.
 • Živa bitja se spreminjajo

  V tej lekciji ti predstavim, da se živa bitja spreminjajo zaradi rasti in razvoja, ter da so lastnosti živih bitij odvisne od dednosti in okolja. Spoznaš, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo.

 • Merjenje srčnega utripa

  V tej lekciji ti predstavim, kako merimo srčni utrip. Prav tako spoznaš, kako se spreminja.

 • Prebavila prebavljajo hrano

  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajena prebavila človeka ter kaj se dogaja s hrano v prebavilih.

 • Srce je del krvožilja.

  V tej lekciji ti predstavim, kako je zgrajeno naše krvožilje ter kako deluje. Seznaniš se z zgradbo in delovanjem srca.

 • Izmenjava dihalnih plinov

  V tej lekciji ti predstavim, kako se s pomočjo dihal v našem telesu izmenjujeta kisik in ogljikov dioksid. Spoznaš razliko v sestavi vdihanega in izdihanega zraka. 


 • Čutila

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje čutil za sluh, vid, okus in voh.

 • Zdrav življenjski slog

  V tej lekciji ti predstavim, kako poskrbimo za zdravje telesa in dobro počutje.

 • Žile in kri

  V tej lekciji ti predstavim, kako se žile v našem telesu prepletajo ter kako prenašajo snovi. Seznaniš se tudi s sestavo in nalogami krvi.

Snovi
 • Nevarne snovi

  V tej lekciji ti predstavim nekatere nevarne snovi ter kako jih označujemo.

 • Snovi

  V tej lekciji ti predstavim snovi ter njihove lastnosti. Spoznaš tudi različna stanja snovi.

 • Magneti

  V tej lekciji ti predstavim magnet.

 • Tudi voda je snov

  V tej lekciji ti predstavim, za kaj ljudje uporabljamo vodo. Seznaniš se z delovanjem vodovodnega in centralnega sistema.


 • Ločevanje snovi

  V tej lekciji ti predstavim različne načine ločevanja snovi.

 • Spreminjanje snovi

  V tej lekciji ti predstavim, kako snovi prehajajo iz enega stanja v drugega.

 • Odpadki so snovi, ki jih lahko ponovno uporabimo

  V tej lekciji ti predstavim, kako ločeno zbiramo odpadke. Seznaniš se tudi z recikliranjem in divjimi odlagališči. 

 • Električni tok

  V tej lekciji ti predstavim vire in porabnike električnega toka. Spoznaš pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami ter se seznaniš z vzroki in posledicami nesreč pri delu z električnimi napravami.

 • Električni krog in shema električnega vezja

  V tej lekciji ti predstavim preprost električni krog ter električni krog s stikalom. Seznaniš se tudi s simboli in risanjem shem električnih vezij.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Slovenščina
SLO
4. razred
Matematika
MAT
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh