Yuno - tvoja šola
Naravoslovje in tehnika
V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu naravoslovje in tehnika vsebine pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
Vstop v učilnico
44 video razlag 45 zapiskov 45 vaj 45 rešitev
Predmet naravoslovje in tehnika je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Sile in gibanja

 • Živa bitja

 • Snovi

 • Človek

Na voljo je 45 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo naravoslovja in tehnike v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Sile in gibanja
 • Gibanje živali in človeka

  V tej lekciji ti predstavim načine gibanja človeka ter nekaterih živali.

 • Gibanje v prometu

  V tej lekciji ti predstavim najpomembnejša prometna pravila. Spoznaš tudi obvezno in priporočljivo kolesarsko opremo.

 • Gibanje teles

  V tej lekciji ti predstavim načine gibanja ter sile, ki na telesa pri tem delujejo.

 • Prometna pravila in signalizacija

  V tej lekciji ti predstavim prometno signalizacijo in prometne znake.

Živa bitja
 • Vretenčarji - plazilci, ptiči in sesalci

  V tej lekciji ti predstavim, katere skupine vretenčarjev poznamo in katere skupne lastnosti imajo.

 • Živa bitja so prilagojena okolju, v katerem živijo

  V tej lekciji ti predstavim, kako so živa bitja prilagojena okolju, v katerem živijo.

 • Nevretenčarji - členonožci, pajkovci, žuželke in iglokožci

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine nevretenčarjev uvrščamo živali. Podrobneje spoznamo členonožce, pajkovce, žuželke in iglokožce.

 • Nekoč so na Zemlji živela drugačna bitja.

  V tej lekciji ti predstavim, da se v preteklosti živela drugačna živa bitja, ki so se tekom milijard let spreminjala in razvijala od preprostih do vse bolj komplicirano zgrajenih.


 • Vretenčarji - ribe in dvoživke

  V tej lekciji ti predstavim, katere skupine vretenčarjev poznamo in katere skupne lastnosti imajo.

 • Nevretenčarji - ožigalkarji, mehkužci in kolobarniki

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine uvrščamo živali. Podrobneje spoznamo ožigalkarje, mehkužce in kolobarnike.

 • Rastline mojega kraja (1. del)

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti nekatere rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Živa bitja razvrščamo v skupine
  V tej lekciji ti predstavim, da živa bitja razvrščamo po sorodnosti, spoznaš nekaj najpomembnejših značilnosti vsake skupine.
 • Rastline

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine razvrščamo rastline. Spoznaš tudi nekaj značilnih rastlin brez cvetov – alge, mahove in praprotnice.

 • Glive

  V tej lekciji ti predstavim, kako prepoznamo glive, kako so zgrajene, ter kaj je zanje značilno. Spoznaš tudi nekaj najpogostejših predstavnikov gliv.

 • Rastline mojega kraja - travniške rastline

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti nekatere travniške rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Rastline mojega kraja - gozdne zelnate rastline

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti gozdne zelnate rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Rastline mojega kraja - olesenele rastline

  V tej lekciji ti pomagam prepoznati in določiti nekatere olesenele rastline, ki rastejo v tvoji okolici.

 • Rastline s cvetovi – cvetnice

  V tej lekciji ti predstavim, v katere skupine razvrščamo rastline s cvetovi. Spoznaš zgradbo cveta, kako se prenaša cvetni prah, ter kako izgleda les različnih lesnatih rastlin. Spoznaš nekaj najznačilnejših predstavnikov cvetnic.

Človek
 • Razmnoževanje in razvoj človeka

  V tej lekciji ti predstavim razmnoževanje in razvoj človeka. Spoznaš obdobja od spočetja do smrti ter njihove značilnosti.

 • Izločala

  V tej lekciji ti predstavim, kateri organi sodijo med izločala. Spoznaš, zakaj so ledvica izjemno pomemben organ ter kako v njih nastaja seč.


 • Mišice se krčijo in sproščajo
  V tej lekciji ti predstavim, da poznamo različne vrste mišic, ki opravljajo različne naloge. Spoznaš razlike med skeletnimi mišicami, mišicami notranjih organov ter mišico srca.
 • Živčevje

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje živčevja ter kaj je pomembno za dobro spomin in delovanje možganov.

 • Človeško telo gradijo kosti in mišice
  V tej lekciji ti predstavim, da so gibala sestavljena iz kosti, mišic in kit. Spoznaš, kako so kosti med seboj povezane, ter katere naloge gibala opravljajo.
 • Z dihali dihamo.

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj in kako dihamo ter kako so zgrajena naša dihala.


 • Zdrava hrana

  V tej lekciji ti predstavim, za kaj potrebujemo hrano ter katere snovi mora hrana vsebovati.

 • Sorodniki smo si podobni
  V tej lekciji ti predstavim, da so živa bitja podobna svojim staršem, vendar na njihove lastnosti vpliva tudi okolje. Spoznaš križanje in sorte rastlin ter pasme živali.
 • Koža

  V tej lekciji ti predstavim, katere naloge opravlja koža. Spoznaš čutnice in kožne tvorbe ter pomen osebne higiene.

 • Vsi organizmi smo zgrajeni iz celic
  V tej lekciji ti predstavim, da so vsa živa bitja zgrajena iz celic. Spoznaš, da se celice, ki opravljajo podobne naloge, združujejo v tkiva, tkiva v organe, organi v organske sisteme, ki gradijo celoto – organizem.
 • Živa bitja se spreminjajo

  V tej lekciji ti predstavim, da se živa bitja spreminjajo zaradi rasti in razvoja, ter da so lastnosti živih bitij odvisne od dednosti in okolja. Spoznaš, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo.

 • Merjenje srčnega utripa

  V tej lekciji ti predstavim, kako merimo srčni utrip. Prav tako spoznaš, kako se spreminja.

 • Prebavila prebavljajo hrano

  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajena prebavila človeka ter kaj se dogaja s hrano v prebavilih.

 • Srce je del krvožilja.

  V tej lekciji ti predstavim, kako je zgrajeno naše krvožilje ter kako deluje. Seznaniš se z zgradbo in delovanjem srca.

 • Izmenjava dihalnih plinov

  V tej lekciji ti predstavim, kako se s pomočjo dihal v našem telesu izmenjujeta kisik in ogljikov dioksid. Spoznaš razliko v sestavi vdihanega in izdihanega zraka. 


 • Čutila

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje čutil za sluh, vid, okus in voh.

 • Zdrav življenjski slog

  V tej lekciji ti predstavim, kako poskrbimo za zdravje telesa in dobro počutje.

 • Žile in kri

  V tej lekciji ti predstavim, kako se žile v našem telesu prepletajo ter kako prenašajo snovi. Seznaniš se tudi s sestavo in nalogami krvi.

Snovi
 • Nevarne snovi

  V tej lekciji ti predstavim nekatere nevarne snovi ter kako jih označujemo.

 • Snovi

  V tej lekciji ti predstavim snovi ter njihove lastnosti. Spoznaš tudi različna stanja snovi.

 • Magneti

  V tej lekciji ti predstavim magnet.

 • Tudi voda je snov

  V tej lekciji ti predstavim, za kaj ljudje uporabljamo vodo. Seznaniš se z delovanjem vodovodnega in centralnega sistema.


 • Ločevanje snovi

  V tej lekciji ti predstavim različne načine ločevanja snovi.

 • Spreminjanje snovi

  V tej lekciji ti predstavim, kako snovi prehajajo iz enega stanja v drugega.

 • Odpadki so snovi, ki jih lahko ponovno uporabimo

  V tej lekciji ti predstavim, kako ločeno zbiramo odpadke. Seznaniš se tudi z recikliranjem in divjimi odlagališči. 

 • Električni tok

  V tej lekciji ti predstavim vire in porabnike električnega toka. Spoznaš pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami ter se seznaniš z vzroki in posledicami nesreč pri delu z električnimi napravami.

 • Električni krog in shema električnega vezja

  V tej lekciji ti predstavim preprost električni krog ter električni krog s stikalom. Seznaniš se tudi s simboli in risanjem shem električnih vezij.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Slovenščina
SLO
4. razred
Matematika
MAT
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh