Yuno - tvoja šola
Tuj jezik: angleščina
V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu tuj jezik: angleščina vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka in angleščine.
Ogled demo lekcije
14 video razlag 14 zapiskov 14 vaj 14 rešitev
Predmet tuj jezik: angleščina je razdeljen na 1 vsebinski sklop:
 • Jezik

Na voljo je 14 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo tuj jezik: angleščina v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Clothing - Oblačila

  V tej lekciji ti predstavim oblačila.

 • School - Šola

  V tej lekciji ti predstavim angleške besede za šolo.

 • Food - hrana

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje različnih vrst hrane in pijače.

 • Numbers up to 100 - Števila do 100

  V tej lekciji ti predstavim števila do 100.

 • Alphabet and spelling - Abeceda in črkovanje

  V tej lekciji ti predstavim angleško abecedo in črkovanje.

 • Letter - Pismo

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini napišemo pismo.

 • Buildings - Stavbe

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje stavb.

 • Family - Družina

   V tej lekciji ti predstavim angleške besede za družinske člane.

 • Vehicles - Prevozna sredstva

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje prevoznih sredstev.

 • Sports (I love/I like/I don't like) - Šport (Všeč mi je, ni mi všeč)

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za predstavitev športov.

 • Colours - Barve

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini poimenujemo različne barve.

 • Toys and materials - Igrače in materiali

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini poimenujemo igrače in materiale.

 • What is this? What are these? - Kaj je to? Kaj so to?

  V tej lekciji ti predstavim rabo struktur WHAT IS THIS in WHAT ARE THESE.

 • Time - Čas

  V tej lekciji ti predstavim, kako povedati, koliko je ura v angleškem jeziku.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka in angleščina.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Slovenščina
SLO
4. razred
Matematika
MAT
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh