Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.

Ogled demo lekcije
39 video razlag 40 zapiskov 40 vaj 40 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Književnost

 • Slovnica

Na voljo je 40 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Nebesedno sporazumevanje
  V tej lekciji ti predstavim nebesedne prvine ustnega sporazumevanja.
 • Opis osebe
  V tej lekciji ti predstavim kaj je in kako napišeš opis osebe.
 • Seznam in cenik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je seznam in kaj cenik.

 • Zahvala

  V tej lekciji ti razložim, kaj je zahvala in kako jo izrečemo.

 • Trdilne in nikalne povedi

  V tej lekciji ti predstavim kdaj je poved trdilna in kdaj je poved nikalna. • Jedilni list

  V tej lekciji ti predstavim jedilni list in kako ga beremo.

 • Neuradni pogovor
  V tej lekciji ti predstavim neuradni pogovor. Kdaj ga tvorimo, med kom in na kakšen način naj bi potekal.
 • Opis živali

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis živali.

 • Nagovarjanje
  V tej lekciji ti predstavim dva načina nagovarjanja, in sicer vikanje in tikanje.
 • Pomanjševalnica

  V tej lekciji ti predstavim pomanjševalnice.

 • Zapis imen dnevov, mesecev in praznikov

  V tej lekciji ti predstavim, kako zapisujemo imena dnevov, mesecev in praznikov.

 • Tvorjenje besedila: izogibanje uporabi istih besed

  V tej lekciji ti pokažem, kako se pri tvorbi besedila izogibaš uporabi istih besed.

 • Jezik - materni in tuji

  V tej lekciji ti predstavim kaj je materni, drugi in tuji jezik ter vse kar je s tem povezano.

 • Sporazumevanje
  V tej lekciji ti predstavim kako se sporazumevamo. Pomagam ti razumeti kako se učinkovito sporazumevati ter vlogi sporočevalca in naslovnika.
 • Piktogrami
  V tej lekciji ti predstavim nebesedne prvine pisnega sporazumevanja: PIKTOGRAME.
 • Raba vejice

  V tej lekciji ti predstavim pisanje vejice ob naštevanju.

 • Opis poklica

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je opis, kako ga napišemo ter podrobneje spoznamo opis poklica.

Slovnica
 • Osebna lastna imena
  V tej lekciji ti predstavim LASTNA IMENA in kako jih zapišemo.
 • Predloga k/h
  V tej lekciji ti predstavim kaj je predlog, pred katerimi besedami uporabimo predlog k, pred katerimi predlog h, kako pišemo ter izgovarjamo besede s predlogi.
 • Zemljepisna lastna imena

  V tej lekciji ti predstavim zemljepisna lastna imena. • Vzdevek

  V tej lekciji ti predstavim kaj je vzdevek in kako ga nekdo dobi.

 • Besedilna vrsta - prijavnica
  Pomagam ti prepoznati prijavnico, in naučim te kako jo izpolniš.
 • Črke slovenske abecede

  V tej lekciji ponovimo in utrdimo znanje prepoznavanja in zapisovanja črk slovenske abecede.

 • Besedilna vrsta - vprašalnik/obrazec

  V tej lekciji ti predstavim kaj je vprašalnik oziroma obrazec ter kako ju izpolnimo.

 • Občna in lastna imena - mala in velika začetnica

  V tej lekciji ti predstavim LASTNA IMENA in kako jih zapisujemo. Ponovimo tudi pisanje velike in male začetnice.

 • Stvarna lastna imena

  V tej lekciji ti predstavim stvarna lastna imena in kako jih zapisujemo.

 • Kako se predstavim?

  V tej lekciji te naučim, kako se predstavimo in katere informacije posredujemo tistemu, ki se mu predstavimo.

 • Besede z -lj- in -nj-

  V tej lekciji ti predstavim pravopisno zahtevnejše besede/besede nagajivke.

 • Besede, ki jih pišemo drugače, kot jih izgovarjamo

  V tej lekciji ti predstavim besede nagajivke. To so tiste besede, ki jih pišemo drugače, kot jih izgovarjamo.

 • Predloga s/z

  V tej lekciji ti predstavim kaj je predlog. Kako in kdaj uporabimo predlog s, kdaj predlog z ter kako pišemo in izgovarjamo/beremo besede s predlogi.

Književnost
 • Psevdonim

  V tej lekciji ti predstavim kaj je to psevdonim.

 • Dogajalni čas

  V tej lekciji ti predstavim dogajalni prostor ter kako ga prepoznaš v književnem delu.

 • Rima, verz in kitica

  V tej lekciji ti predstavim kaj je to kitica, verz in kaj rima.

 • Ljudska pravljica: Železni prstan

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti ljudske pravljice: Železni prstan.


  Prisluhni: Ljudska pravljica - Železni prstan

 • Avtorska pravljica

  V tej lekciji ti predstavim razliko med ljudsko in avtorsko pravljico.


  Prisluhni: Brata Grimm - Špicparkeljc

 • France Bevk: Peter Klepec

  V tej lekciji ti predstavim odlomek pripovedke avtorja Franceta Bevka: Peter Klepec.

  Razložim ti, kaj pomeni glavna književna oseba/glavni literarni lik.


  Prisluhni: France Bevk - Peter Klepec

 • Znanstveno fantastična pripoved

  V tej lekciji ti predstavim znanstveno fantastično pripoved in njene značilnosti.

 • Ljudska pravljica

  V tej lekciji ti predstavim ljudsko pravljico in njene značilnosti.

 • Fantastična pripoved

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je fantastična pripoved, njene značilnosti in kako jo prepoznaš.

 • Dogajalni prostor

   V tej lekciji ti predstavim dogajalni prostor ter kako ga v književnih delih prepoznamo.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Matematika
MAT
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh