Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 4. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.

Vstop v učilnico
39 video razlag 40 zapiskov 40 vaj 40 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Književnost

 • Slovnica

Na voljo je 40 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.
Vstopi v učilnico in začni z učenjem!

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 4. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Nebesedno sporazumevanje
  V tej lekciji ti predstavim nebesedne prvine ustnega sporazumevanja.
 • Opis osebe
  V tej lekciji ti predstavim kaj je in kako napišeš opis osebe.
 • Seznam in cenik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je seznam in kaj cenik.

 • Zahvala

  V tej lekciji ti razložim, kaj je zahvala in kako jo izrečemo.

 • Trdilne in nikalne povedi

  V tej lekciji ti predstavim kdaj je poved trdilna in kdaj je poved nikalna. • Jedilni list

  V tej lekciji ti predstavim jedilni list in kako ga beremo.

 • Neuradni pogovor
  V tej lekciji ti predstavim neuradni pogovor. Kdaj ga tvorimo, med kom in na kakšen način naj bi potekal.
 • Opis živali

  V tej lekciji te naučim, kako pripraviti in napisati opis živali.

 • Nagovarjanje
  V tej lekciji ti predstavim dva načina nagovarjanja, in sicer vikanje in tikanje.
 • Pomanjševalnica

  V tej lekciji ti predstavim pomanjševalnice.

 • Zapis imen dnevov, mesecev in praznikov

  V tej lekciji ti predstavim, kako zapisujemo imena dnevov, mesecev in praznikov.

 • Tvorjenje besedila: izogibanje uporabi istih besed

  V tej lekciji ti pokažem, kako se pri tvorbi besedila izogibaš uporabi istih besed.

 • Jezik - materni in tuji

  V tej lekciji ti predstavim kaj je materni, drugi in tuji jezik ter vse kar je s tem povezano.

 • Sporazumevanje
  V tej lekciji ti predstavim kako se sporazumevamo. Pomagam ti razumeti kako se učinkovito sporazumevati ter vlogi sporočevalca in naslovnika.
 • Piktogrami
  V tej lekciji ti predstavim nebesedne prvine pisnega sporazumevanja: PIKTOGRAME.
 • Raba vejice

  V tej lekciji ti predstavim pisanje vejice ob naštevanju.

 • Opis poklica

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je opis, kako ga napišemo ter podrobneje spoznamo opis poklica.

Slovnica
 • Osebna lastna imena
  V tej lekciji ti predstavim LASTNA IMENA in kako jih zapišemo.
 • Predloga k/h
  V tej lekciji ti predstavim kaj je predlog, pred katerimi besedami uporabimo predlog k, pred katerimi predlog h, kako pišemo ter izgovarjamo besede s predlogi.
 • Zemljepisna lastna imena

  V tej lekciji ti predstavim zemljepisna lastna imena. • Vzdevek

  V tej lekciji ti predstavim kaj je vzdevek in kako ga nekdo dobi.

 • Besedilna vrsta - prijavnica
  Pomagam ti prepoznati prijavnico, in naučim te kako jo izpolniš.
 • Črke slovenske abecede

  V tej lekciji ponovimo in utrdimo znanje prepoznavanja in zapisovanja črk slovenske abecede.

 • Besedilna vrsta - vprašalnik/obrazec

  V tej lekciji ti predstavim kaj je vprašalnik oziroma obrazec ter kako ju izpolnimo.

 • Občna in lastna imena - mala in velika začetnica

  V tej lekciji ti predstavim LASTNA IMENA in kako jih zapisujemo. Ponovimo tudi pisanje velike in male začetnice.

 • Stvarna lastna imena

  V tej lekciji ti predstavim stvarna lastna imena in kako jih zapisujemo.

 • Kako se predstavim?

  V tej lekciji te naučim, kako se predstavimo in katere informacije posredujemo tistemu, ki se mu predstavimo.

 • Besede z -lj- in -nj-

  V tej lekciji ti predstavim pravopisno zahtevnejše besede/besede nagajivke.

 • Besede, ki jih pišemo drugače, kot jih izgovarjamo

  V tej lekciji ti predstavim besede nagajivke. To so tiste besede, ki jih pišemo drugače, kot jih izgovarjamo.

 • Predloga s/z

  V tej lekciji ti predstavim kaj je predlog. Kako in kdaj uporabimo predlog s, kdaj predlog z ter kako pišemo in izgovarjamo/beremo besede s predlogi.

Književnost
 • Psevdonim

  V tej lekciji ti predstavim kaj je to psevdonim.

 • Dogajalni čas

  V tej lekciji ti predstavim dogajalni prostor ter kako ga prepoznaš v književnem delu.

 • Rima, verz in kitica

  V tej lekciji ti predstavim kaj je to kitica, verz in kaj rima.

 • Ljudska pravljica: Železni prstan

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti ljudske pravljice: Železni prstan.


  Prisluhni: Ljudska pravljica - Železni prstan

 • Avtorska pravljica

  V tej lekciji ti predstavim razliko med ljudsko in avtorsko pravljico.


  Prisluhni: Brata Grimm - Špicparkeljc

 • France Bevk: Peter Klepec

  V tej lekciji ti predstavim odlomek pripovedke avtorja Franceta Bevka: Peter Klepec.

  Razložim ti, kaj pomeni glavna književna oseba/glavni literarni lik.


  Prisluhni: France Bevk - Peter Klepec

 • Znanstveno fantastična pripoved

  V tej lekciji ti predstavim znanstveno fantastično pripoved in njene značilnosti.

 • Ljudska pravljica

  V tej lekciji ti predstavim ljudsko pravljico in njene značilnosti.

 • Fantastična pripoved

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je fantastična pripoved, njene značilnosti in kako jo prepoznaš.

 • Dogajalni prostor

   V tej lekciji ti predstavim dogajalni prostor ter kako ga v književnih delih prepoznamo.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
4. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 4. razred

4. razred
Matematika
MAT
4. razred
Družba
DRU
4. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
4. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
4. razred
Športna vzgoja
ŠPO
4. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh