Yuno - tvoja šola
Fizika
V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu fizika vsebine pripravila gospa Alenka Jankovec Marolt, profesorica fizike in matematike.
Vstop v učilnico
55 video razlag 55 zapiskov 50 vaj 50 rešitev
Predmet fizika je razdeljen na 6 vsebinskih sklopov:
 • Uvod v fiziko

 • Enakomerno gibanje

 • Sile

 • Svetloba

 • Vesolje

 • Gostota, tlak in vzgon

Na voljo je 55 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo fizike v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Sile
 • Kaj je trenje? Sila trenja.

  V tej lekciji ti predstavim trenje in silo trenja.

 • Kaj je upor? Sila upora.

  V tej lekciji ti predstavim upor in silo upora.

 • Kaj je sila? Vrste sil.

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to sila, kaj opazovano telo, kako sile poimenujemo, katere učinke povzročajo in kako jih delimo po načinu delovanja.

 • Kaj je težišče? Določanje.

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to težišče, kako ga določimo in spoznal, da sile, ki delujejo na daljavo vedno rišemo iz težišča.

 • Sestavljanje nevzporednih sil

  V tej lekciji ti predstavim sestavljanje nevzporednih sil. Spoznaš se s trikotniškim in paralelogramskim pravilom.

 • Hookov zakon za vzmet

  V tej lekciji ti predstavim, kakšno deformacijo lahko povzroči sila ter se seznanil z zakonitostjo, ki ji pravimo Hookov zakon.

 • Teža in masa

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to gravitacijska sila, kaj teža in kako moraš ločevati med teži in maso.

 • Vzporedne sile

  V tej lekciji ti predstavim, da na telo deluje lahko tudi več sil hkrati. Seznaniš se, kako v tem primeru določimo, kam in s kolikšno silo se telo premika.

 • Sile na klancu

  V tej lekciji ti predstavim, katere sile delujejo na telo na klancu in zakaj vsota teh sil ni več nič, kot na ravni podlagi.

 • Zakon o ravnovesju sil

  V tej lekciji ti predstavim, kaj se dogaja s telesom, če je rezultanta sil, ki deluje na telo enaka 0.

 • Medsebojno delovanje dveh teles

  V tej lekciji ti predstavim, da telesa vedno delujejo vzajemno druga na drugo, da sta sili, ki delujeta vzajemno, enako veliki in nasprotno usmerjeni in da zakon, ki to pove imenujemo zakon o vzajemnem učinku.

Gostota, tlak in vzgon
 • Vlažnost zraka in oblaki, atmosfera

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to atmosfera, iz česa je sestavljena, kaj je to vlažnost zraka, zakaj nastanejo oblaki, katere vrste oblakov poznamo.


 • Specifična teža

  V tej lekciji ti predstavim specifično težo in kako jo izračunamo.

 • Merjenje ploščine

  V tej lekciji ti predstavim ploščino oz. površino, njene osnovne enote, kako pretvarjamo med enotami ter kako merimo ploščino pravilnim in kako nepravilnim likom.

 • Kaj je gostota?

  V tej lekciji ti predstavim gostoto in kako jo izračunamo. Spoznaš homogena in nehomogena telesa.

 • Zračni tlak in merjenje

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to zračni tlak, od česa je odvisen, kako ga izračunamo in v katerih enotah ga merimo. Spoznaš tudi napravo za merjenje tlaka. • Kaj je vzgon?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to vzgon, od česa je odvisen, kam je ta sila usmerjena in kaj se zgodi s telesom, če je vzgon večji, manjši ali enak teži telesa.

Enakomerno gibanje
 • Vrste gibanja

  V tej lekciji ti predstavim, katere vrste gibanja glede na hitrost poznamo.


 • Pretvarjanje hitrosti

  V tej lekciji ti predstavim, katere enote za hitrost poznamo in kako pretvarjamo med njimi. • Grafi gibanja

  V tej lekciji ti predstavim, kaj se pri enakomernem gibanju dogaja s potjo, kako se ta spreminja s časom, kako zapišemo enačbo in kako narišemo graf poti v odvisnosti od časa.

 • Opis gibanja

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to gibanje in kaj mirovanje, kaj je tir gibanja in kakšne vrste gibanja glede na tir poznamo. • Hitrost

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je hitrost, od česa in kako je odvisna in v kateri enoti jo merimo. Spoznaš pojma trenutna hitrost in povprečna hitrost.


Svetloba
 • Ravno zrcalo
  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane slika v ravnem zrcalu.
 • Lom svetlobe (2. del)
  V tej lekciji ti predstavim lomni zakon.
 • Kaj je kamera obscura
  V lekciji ti predstavim camero obscuro in njeno uporabo.
 • Napake očesa
  V tej lekciji ti predstavim, kateri sta najpogostejši napaki očesa in zakaj do njih pride.
 • Sence
  V tej lekciji ti predstavim, kako se senca spreminja čez leto, ter od česa je dolžina sence odvisna.
 • Kaj je svetloba? Svetila.
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je svetloba, kaj je svetilo in kaj osvetljeno telo.
 • Lom svetlobe (1. del)
  V tej lekciji ti predstavim, da svetloba lahko spreminja svojo hitrost, ko preide v drugo snov in se zaradi tega lomi.
 • Leče in vrste leč
  V tej lekciji ti predstavim, katere vrste leč poznamo, kakšna je značilnost leče in kaj je to gorišče leče.
 • Širjenje svetlobe in senca
  V tej lekciji ti predstavim, kako se svetloba širi, katere vrste svetlobnih snopov poznamo, katere vrste teles glede na propustnost svetlobe poznamo.
 • Barve
  v tej lekciji ti predstavim, kakšno vrste svetlobo oddaja sonce, zakaj nastanejo barve in kakšna je razlika med belim in črnim telesom.
 • Odboj svetlobe
  V tej lekciji ti predstavim, kako se svetloba odbija od ravne površine, kaj pravi odbojni zakon, kako se svetloba odbije od hrapave površine.
 • Oko
  V tej lekciji ti predstavim organ, ki nam služi za gledanje predmetov. Spoznaš, kako oko deluje, kje nastane slika in kakšna je.
Uvod v fiziko
 • Pretvarjanje merskih enot
  V tej lekciji ti predstavim, kako pretvarjamo med merskimi enotami.
 • Merski sistem in merjenje
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to merski sistem, katere so osnovne fizikalne količine in katere izpeljane, katere so osnovne merske enote in katere sestavljene.
 • Kaj je masa? Merjenje.
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to masa, kako jo merimo, katere so enote za merjenje mase in kako med njimi pretvarjamo.
 • Kaj je fizika?
  V tek lekciji ti predstavim, kaj je to fizika, katera so njena področja in kako poteka raziskovanje pri fiziki.
 • Kaj je čas? Merjenje.

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to čas, kako ga merimo, v katerih enotah, kako so določene te enote in kako med njimi pretvarjamo.

 • Velikostne stopnje v naravi
  V tej lekciji ti predstavim, da v naravi poznamo količine, ki so zelo majhne in količine, ki so zelo velike. Spoznaš, da pri merjenju lahko storimo napako in kako jo določimo.
 • Kaj je dolžina? Merjenje.
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to dolžina, kako so jo merili včasih, kako jo merimo danes, katere so enote za dolžino in kako med njimi pretvarjamo.
Vesolje
 • Sonce
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to Sonce, zakaj sveti, kako je zgrajeno in kakšne so posledice Sončevih lastnosti na Zemlji.
 • Zvezde in galaksije
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to zvezda in kaj galaksija, zakaj so zvezde različnih barv, kaj se zgodi z zvezdo, ko ji zmanjka goriva.
 • Zunanji planeti
  V tej lekciji ti predstavim zunanje planete našega osončja in njihove osnovne lastnosti.
 • Luna

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je Luna, kakšna je njena zgradba, katere so osnovne štiri Lunine mene in zakaj nastanejo.

 • Nebesna telesa
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to komet, meteor, meteorit in asteroid, ter kakšna je razlika med zvezdo in planetom.
 • Zemlja
  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti zemlje, njen nastanek, njeni osnovni gibanji, posledice vrtenja Zemlje okoli osi in okoli Sonca.
 • Sončev in Lunin mrk

  V tj lekciji ti predstavim Sončev in Lunin mrk.

 • Keplerjevi zakoni
  V tej lekciji ti predstavim osnovne zakonitosti gibanja planetov okoli Sonca, ki jih je v svoje zakone zapisal Johanes Kepler.
 • Naše osončje
  V tej lekciji ti predstavim, kaj sestavlja naše osončje, in seznaim z osnovnimi lastnostmi notranjih planetov.
 • Nastanek vesolja
  V tej lekciji ti predstavim, kako je vesolje nastalo, katere teorije so se izoblikovale. Seznaniš se s starostjo vesolja.
PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Alenka Jankovec Marolt, profesorica fizike in matematike.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
Glasbena umetnost
GUM
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh