Yuno - tvoja šola
Geografija

V 7. razredu je na portalu YUNO pri predmetu geografija vsebine pripravil gospod Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.

Ogled demo lekcije
1 video razlag 20 zapiskov 20 vaj 20 rešitev
Predmet geografija je razdeljen na 2 vsebinska sklopa:
 • Azija
 • Evropa

Na voljo je 20 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo geografije v 7. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Azija
 • Relief in kamninska zgradba Azije

  Pomagam ti razumeti razloge za nastanek površja Azije in kako to vpliva na življenje ljudi.

 • Prebivalstvo Azije: število, poselitev in sestava

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti prebivalstva Azije (število, starostna sestava, jezikovna sestava, verska sestava, narodna sestava). 

 • Pregled gospodarstva Azije po ostalih dejavnostih
  Predstavim ti značilnosti gospodarstva Azije in pomagam razumeti razloge za tako stanje.
 • Podnebje in rastlinstvo Azije

  Predstavim ti podnebne razmere v Aziji in pomagam razumeti razloge za tako stanje ter jih povezati z rastlinstvom in vplivom na prebivalstvo.

 • Vodovje Azije: Uvod in reke

  V tej lekciji ti predstavim pomembnejše reke v Aziji in njihov pomen za življenje ljudi.

 • Vodovje Azije: Jezera

  Predstavim ti večja jezera v Aziji ter pomagam ovrednotiti vpliv človeka na spreminjanje naravnega okolja.

 • Uvod v gospodarstvo Azije in kmetijstvo

  V tej lekciji ti predstavim glavne značilnosti gospodarstva Azije in povezanost gospodarstva z naravnimi, družbenimi in političnimi razmerami. 

Evropa
 • Vodovje Evrope

  Pomagam ti razumeti, kakšen vpliv imajo oceani in morja na življenje ljudi ter možnosti njihovega gospodarskega izkoriščanja.

  Predstavim ti večje reke in jezera v Evropi, pomagam ti razumeti njihov pomen za življenje ljudi.

 • Uvod v prebivalstvo Evrope

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti povezane s številom prebivalstva v Evropi. Pomagam ti razumeti število in spreminjanje števila prebivalcev v Evropi. 

 • Gospodarstvo Vzhodne Evrope

  V tej lekciji ti predstavim gospodarsko usmeritev Vzhodne Evrope in pomagam razumeti razloge za tako stanje.

 • Uvod v gospodarstvo Evrope

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je gospodarstvo, kako se deli in različne gospodarske panoge. Pomagam ti razumeti povezanost gospodarstva z naravnimi razmerami.


 • Gospodarstvo Zahodne Evrope
  Predstavim ti gospodarsko usmeritev Zahodne Evrope in pomagam razumeti razloge za tako stanje.
 • Gospodarstvo Severne Evrope

  V tej lekciji ti predstavim gospodarsko usmeritev Severne Evrope in pomagam razumeti razloge za tako stanje.

 • Gospodarstvo Južne Evrope

  V tej lekciji ti predstavim gospodarsko usmeritev Južne Evrope in pomagam razumeti razloge za tako stanje.

 • Gospodarstvo Srednje Evrope

  V tej lekciji ti predstavim gospodarsko usmeritev Srednje Evrope in pomagam razumeti razloge za tako stanje.

 • Relief in kamninska zgradba Evrope

  Pomagam ti razumeti nastanek površja Evrope in kakšen vpliv ima ta na življenje ljudi.

 • Vodovje Evrope: uvod in morja

  V tej lekciji ti predstavim pomen oceanov in morij za življenje ljudi. Pomagam ti razumeti kakšen vpliv imajo oceani in morja na življenje ljudi ter možnosti njihovega gospodarskega izkoriščanja. 

  Predlagam ti ogled dokumentarnega filma »Utrujeno Sredozemlje« 

 • Podnebje in rastlinstvo Evrope

  V tej lekciji ti predstavim podnebne razmere v Evropi in razloge za tako stanje. S tem vedenjem ti bo lažje razumeti tamkajšnje življenjske razmere za ljudi. 

 • Sestava prebivalstva: spol in starost

  V tej lekciji ti predstavim sestavo prebivalstva Evrope po spolu in starosti ter pomagam razumeti posledice sprememb v starostni sestavi prebivalstva. 

 • Sestava prebivalstva: jezik, narodnost in veroizpoved

  V tej lekciji ti predstavim glavne jezikovne skupine, narode in verske skupnosti v Evropi ter pomagam razumeti razlike med njimi. 

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravil Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
7. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 7. razred

7. razred
Slovenščina
SLO
7. razred
Matematika
MAT
7. razred
Naravoslovje
NAR
7. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DDE
7. razred
7. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
7. razred
Športna vzgoja
ŠPO
7. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh