Yuno - tvoja šola
Naravoslovje
V 7. razredu je na portalu YUNO pri predmetu naravoslovje vsebine pripravila gospa Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
Vstop v učilnico
82 video razlag 82 zapiskov 82 vaj 82 rešitev
Predmet naravoslovje je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Živa narava

 • Vpliv človeka na okolje

 • Snovi

 • Energija

 • Človek spreminja ekosisteme

Na voljo je 82 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo naravoslovja v 7. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Živa narava
 • Nečlenarji: mehkužci (2. del)
  V tej lekciji ti predstavim mehkužce, kateri organizmi sodijo mednje, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja. Podrobneje ti predstavim glavonožce.
 • Spužve

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so spužve, kako se prehranjujejo, dihajo in razmnožujejo.

 • Mnogočlenarji: stonoge

  V tej lekciji ti predstavim stonoge, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja.

 • Kroženje snovi v naravi

  V tej lekciji ti predstavim, kako snovi v naravi, v gozdnem ekosistemu krožijo.

 • Razvrščanje živali (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim sistematično razvrščanje živali.

 • Gozd, travnik

  V tej lekciji ti predstavim gozd in travnik.


 • Živalske celice in tkiva
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo živalske celice, kaj so tkiva in kako so zgrajena.
 • Glive in lišaji
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so glive in lišaji, njihovo zgradbo in pomen.
 • Vretenčarji: ptiči (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim skupine, ki jih uvrščamo v vrsto ptičev.

 • Jamski ekosistem

  V tej lekciji ti predstavim jamski ekosistem.

 • Vretenčarji: plazilci

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti plazilcev.

 • Strunarji: vretenčarji

  V tej lekciji ti predstavim strunarje – brezglavce, plaščarje in vretenčarje ter njihove osnovne značilnosti

 • Vretenčarji: ribe kostnice

  V tej lekciji ti predstavim splošne značilnosti rib in podrobneje ribe kostnice.

 • Vretenčarji: plazilci – kuščarji in kače

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti kuščarjev in kač. Predstavim ti kuščarje in kače v Sloveniji.

 • Vretenčarji: plazilci – želve in krokodili

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti želv in krokodilov. Predstavim ti želve v Sloveniji.

 • Vretenčarji: dvoživke (1. del)

  V tej lekciji ti predstavim splošne značilnosti dvoživk.

 • Vretenčarji: ribe hrustančnice

  V tej lekciji ti predstavim splošne značilnosti rib in podrobneje ribe hrustančnice.

 • Primerjava zgradbe in delovanja živali: dihanje, prehranjevanje, izločanje, zaznavanje, pretok snovi po telesu

  V tej lekciji ti predstavim različne procese delovanja živalskih vrst.

 • Celinske vode

  V tej lekciji ti predstavim različne vrste celinskih vod in njihove ekosisteme.

 • Gozd

  V tej lekciji ti predstavim gozd in njegove sestavine.

 • Morje

  V tej lekciji ti predstavim morje in njegov ekosistem.

 • Vretenčarji: ptiči (1. del)

  V tej lekciji ti predstavim osnovne značilnosti ptic.

 • Mokrišča

  V tej lekciji ti predstavim različne vrste mokrišč.

 • Ekosistemi okrog nas: zgradba in delovanje

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje ekosistemov.

 • Razvrščanje živali (1. del)

  V tej lekciji ti predstavim sistematično razvrščanje živali.

 • Vretenčarji: vodni sesalci (1. del)

  V tej lekciji ti predstavim splošne značilnosti vodnih sesalcev.

 • Oploditev

  V tej lekciji ti predstavim proces oploditve.

 • Vretenčarji: vodni sesalci (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim vrste in predstavnike vodnih sesalcev.

 • Celica: rastlinska, živalska, glivna in bakterijska
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je celica in kako so celice zgrajene.
 • Primerjava zgradbe in delovanja živali: razmnoževanje

  V tej lekciji ti predstavim primerjavo razmnoževanja pri živalih.

 • Osebni razvoj in preobrazba

  V tej lekciji ti predstavim osebni razvoj in preobrazbo živali.

 • Vretenčarji: kopenski sesalci (1. del)

  V tej lekciji ti predstavim splošne značilnosti kopenskih sesalcev.

 • Vretenčarji: sesalci in njihove skupne značilnosti

  V tej lekciji ti predstavim sesalce in njihove skupne značilnosti.

 • Nespolno razmnoževanje

  V tej lekciji ti predstavim nespolno razmnoževanje.

 • Primerjava zgradbe in delovanja živali: uvrstitev v sistem glede na telesne značilnosti (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim uvrščanje vretenčarjev v sistem glede na njihove telesne značilnosti

 • Razvojni krog človeških zajedalcev (metljaj, glista, trakulja, klop)

  V tej lekciji ti predstavim razvojne kroge notranjih in zunanjih zajedavcev – gliste, trakulje, uši, klopa, komarja.

 • Nečlenarji: ploski črvi, vrtinčarji
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so ploski črvi, kdo so predstavniki ploskih črvov, ter kako je zgrajeno njihovo telo, kako se prehranjujejo in razmnožujejo.
 • Nečlenarji: mehkužci (1. del)
  V tej lekciji ti predstavim mehkužce, kateri organizmi sodijo mednje, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja. Podrobneje ti predstavim polže in školjke.
 • Mnogočlenarji: kolobarniki
  V tej lekciji ti predstavim kolobarnike, kateri organizmi sodijo mednje, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja.
 • Mnogočlenarji: raki
  V tej lekciji ti predstavim rake, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja.
 • Mnogočlenarji: pajkovci (1. del)
  V tej lekciji ti predstavim pajkovce, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja, skupine, ki sodijo mednje. Podrobneje ti predstavim ščipalce in pršice.
 • Mnogočlenarji: pajkovci (2. del)
  V tej lekciji ti predstavim pajkovce, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja, skupine, ki sodijo mednje. Podrobneje ti predstavim pajke in suhe južine.
 • Vretenčarji: kopenski sesalci (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim vrste kopenskih sesalcev.

 • Bakterije

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so bakterije, zgradbo in pomen bakterij.

 • Vretenčarji: kopenski sesalci (3. del)

  V tej lekciji ti predstavim vrste kopenskih sesalcev.

 • Povezanost živih bitij v gozdu

  V tej lekciji ti predstavim povezanost živih bitij v gozdu.

 • Kaj so živali?
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so živali in njihove osnovne značilnosti.
 • Enoceličarji: paramecij, evglena
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so enoceličarji, kaj je zanje značilno, predstavim ti predstavnika migetalkarjev – paramecija in predstavnika bičkarjev – evgleno.
 • Mnogočlenarji: žuželke (1. del)
  V tej lekciji ti predstavim žuželke, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in osnovne značilnosti žuželk.
 • Mnogočlenarji: žuželke (2. del)
  V tej lekciji ti predstavim žuželke in njihovo razmnoževanje. Predstavim ti nekaj predstavnikov žuželk.
 • Vretenčarji: dvoživke (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim skupine dvoživk in dvoživke, ki živijo v Sloveniji.

 • Vretenčarji: kopenski sesalci (4. del)

  V tej lekciji ti predstavim vrste kopenskih sesalcev.

 • Nečlenarji: ožigalkarji

  V tej lekciji ti predstavim ožigalkarje, kateri organizmi sodijo mednje, njihovo telesno zgradbo, življenjski prostor, način življenja in razmnoževanja.

 • Maločlenarji: iglokožci (1. del)

  V tej lekciji ti predstavim splošne značilnosti iglokožcev.

 • Maločlenarji: iglokožci (2. del)

  V tej lekciji ti predstavim predstavnike iglokožcev – morske lilije, morske ježke, morske zvezde, kačjerepe in brizgače.

 • Primerjava zgradbe in delovanja živali: telesna zgradba

  V tej lekciji ti predstavim primerjavo telesne zgradbe različnih vrst živali.

 • Primerjava zgradbe in delovanja živali - uvrstitev v sistem glede na telesne značilnosti (1. del“)

  V tej lekciji ti predstavim uvrščanje nevretenčarjev v sistem glede na njihove telesne značilnosti

 • Spolno razmnoževanje

  V tej lekciji ti predstavim spolno razmnoževanje.

Energija
 • Barve
  V tej lekciji ti predstavim, zakaj zaznavamo barve.
 • Valovanje na vodni gladini

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je valovanje in kaj je značilno za valovanje na vodni gladini.

 • Valovanje na vzmeti
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je valovanje in kaj je značilno za valovanje na vzmeti. Predstavim ti, kakšna je razlika med hribi in dolinami ter zgoščeninami in razredčinami.
 • Svetila in širjenje svetlobe
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so svetila, kako jih ločimo glede na izvor svetlobe ter kako se svetloba širi.
 • Odboj in lom svetlobe
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je odboj svetlobe in kaj je lom svetlobe.
 • Valovanje na vrvi
   V tej lekciji ti predstavim, kaj je valovanje in kaj je značilno za valovanje na vrvi.
 • Zvočila in sprejemniki zvoka
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so zvočila in sprejemniki zvoka.
 • Zbiralna in razpršilna leča, oko
  V tej lekciji ti predstavim, čemu služijo leče, kakšna je razlika med zbiralnimi in razpršilnimi lečami, ter kako deluje človeško oko.
 • Vrste zvoka in odmev, hrup
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je zvok, katere vrste zvoka poznamo, kako opisujemo zvok, ter kaj je hrup, zakaj je zdravju škodljiv. Predstavim ti, kako nastane odmev.
 • Skupne značilnosti valovanj (zvok in svetloba)
   V tej lekciji ti predstavim, katere so skupne značilnosti valovanj – zvoka in svetlobe ter kako uporabljamo valovanja v vsakdanjem življenju.
Snovi
 • Gradniki, imena in oznake elementov
  V tej lekciji ti predstavim atome in molekule.
 • Zrak in pomen kisika
  V tej lekciji ti predstavim zrak in njegove sestavne dele.
 • Čiste snovi in zmesi
  V tej lekciji ti predstavim snovi, njihovo sestavo, razlikovanje in delitev.
 • Elementi in spojine
  V tej lekciji ti predstavim spojine in kemijske elemente.
 • Topnost snovi in nasičenost raztopin

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je topnost in kaj vpliva nanjo.

 • Raztopina
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so raztopine.
 • Fizikalne in kemijske spremembe snovi
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so fizikalne in kemijske spremembe snovi.
 • Vrste voda v naravi, trda in mehka voda
  V tej lekciji ti predstavim vrste voda v naravi in razliko med trdo in mehko vodo.
 • Kemijske reakcije, gorenje
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so kemijske reakcije, te seznanim z osnovnimi kemijskimi reakcijami in predstavim gorenje kot kemijsko reakcijo.
 • Metode ločevanja snovi
  V tej lekciji ti predstavim načine ločevanja čistih snovi iz zmesi.
Človek spreminja ekosisteme
 • Antropogeni ekosistemi: gojeni travnik, park

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so antropogeni ekosistemi in podrobneje ti predstavim gojeni travnik in park.

 • Onesnaževanje vode, zraka in prsti

  V tej lekciji ti predstavim, kako človek s svojimi posegi in tehnološkim razvojem onesnažuje vodo, zrak in prst.

 • Antropogeni ekosistemi: njiva, sadovnjak, vinograd

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so antropogeni ekosistemi in podrobneje ti predstavim njivo, sadovnjak in vinograd.

Vpliv človeka na okolje
 • Biotska raznovrstnost in ekosistemi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je biotska raznovrstnost – biodiverziteta in zakaj je pomembna.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
7. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 7. razred

7. razred
Geografija
GEO
7. razred
Slovenščina
SLO
7. razred
Matematika
MAT
7. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DDE
7. razred
Glasbena umetnost
GUM
7. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
7. razred
Športna vzgoja
ŠPO
7. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh