Yuno - tvoja šola
Športna vzgoja

V 7. razredu sta na portalu YUNO pri predmetu športna vzgoje vsebine pripravila gospa Eva Kobal, diplomantka kineziologije in gospod Andraž Kobal, fizioterapevt.

Ogled demo lekcije
video razlag 45 zapiskov 45 vaj 45 rešitev
Predmet športna vzgoja je razdeljen na 10 vsebinskih sklopov:
 • Atletika
 • Košarka
 • Odbojka
 • Rokomet
 • Nogomet
 • Splošna kondicijska priprava
 • Gimnastika z ritmično izraznostjo
 • Pohodništvo
 • Ples
 • Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti

Na voljo je 45 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo športne vzgoje v 7. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Splošna kondicijska priprava
 • Vaje za posamezno telesno sposobnost

  V tej lekciji ti predstavim, katera vaja je primerna za razvoj določene gibalne sposobnosti.

 • Zakonitosti športne vadbe

  V tej lekciji ti predstavim, kako izbrati naloge, intenzivnost in trajanje obremenitve glede na različne cilje.

 • Program kondicijske priprave

  V tej lekciji ti predstavim, kako sestaviti individualni program vadbe.

 • Stabilizacija in telesna drža

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj prihaja do nepravilne drže in s katerimi vajami si lahko izboljšamo telesno držo.

Gimnastika z ritmično izraznostjo
 • Skoki

  V tej lekciji ti predstavim vrste skokov in v kakšnem okolju se izvajajo.

 • Vodenje ogrevanja

  V tej lekciji ti predstavim osnove ogrevanja in vodenja vaj.

 • Vese in opore

  V tej lekciji ti predstavim osnove plezanja, vese in opore.

 • Vaje za telesno držo, moč in gibljivost

  V tej lekciji ti predstavim, kaj pomeni moč, gibljivost in telesna drža in katere vaje uvrščamo v določeno kategorijo.

 • Ritmika

  V tej lekciji ti predstavim osnove ritmike.

 • Sestava sklopov gimnastičnih vaj

  V tej lekciji ti predstavim, kako sestavljati in uvrščati sklope gimnastičnih vaj v različne dele vadbene enote.

 • Akrobatika

  V tej lekciji ti predstavim osnovne vaje akrobatskih prvin in vrste akrobatike.

 • Vaje ravnotežja na ožji površini

  V tej lekciji ti predstavim ravnotežje in vaje, ki jih izvajamo na ožji površini.

Nogomet
 • Igralne različice

  V tej lekciji ti predstavim, kakšna je razlika med različnimi igralnimi različicami, ki jih pri nogometu poznamo.

 • Pravila in športno obnašanje

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je potrebno upoštevati, da igramo nogomet po pravilih in kakšno je športno obnašanje nogometaša.

 • Tehnika z žogo in brez žoge

  V tej lekciji ti predstavim šport nogomet in njegove tehnične elemente.

 • Osnovna in zahtevnejša taktika

  V tej lekciji ti predstavim, kakšna je razlika in dopolnitev med osnovno in zahtevnejšo taktiko pri nogometu.

Odbojka
 • Igralne različice odbojke

  V tej lekciji ti predstavim, kako izgleda posamezna igralna različica odbojke in katere poznamo.

 • Pravila in športno obnašanje pri igranju odbojke

  V tej lekciji ti predstavim najpomembnejša pravila odbojke in športno obnašanje.

 • Tehnični in taktični elementi

  V tej lekciji ti predstavim odbojko in njene osnovne in zahtevnejše tehnične in taktične elemente.

Ples
 • Gibalno ustvarjanje

  V tej lekciji ti predstavim gibalno ustvarjanje.

 • Interpretacija ritmov

  V tej lekciji ti predstavim, kako se ritem razvije.

 • Dihalne in sprostitvene vaje

  V tej lekciji ti predstavim, kako sprostiti stres in se odpočiti.

 • Ljudski plesi

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je ples del družbene in kulturne dejavnosti.

 • Standardni in latinoameriški plesi

  V tej lekciji ti predstavim razliko med standardni in latinoameriškimi plesi.

 • Aerobika

  V tej lekciji ti predstavim, da je glasba sestavni del vseh vadb.

 • Plesni bonton

  V tej lekciji ti predstavim, kako se obnašati na plesišču.

Košarka
 • Osnovni tehnični in taktični elementi
  V tej lekciji ti predstavim osnove košarke.
 • Pravila in športno obnašanje
  V tej lekciji ti predstavim, kakšna pravila veljajo pri košarki in kakšno je športno obnašanje.
 • Taktika
  V tej lekciji ti predstavim taktični del košarke z razlago posameznih izrazov.
Atletika
 • Spopolnjevanje in nove tehnike hoje in teka

  V tej lekciji ti predstavim vaje za izpopolnjevanje tehnike teka.

 • Sredstva atletske vadbe za razvoj gibalnih sposobnosti

  V tej lekciji ti predstavim primerne naloge za optimalen razvoj v obdobju poznega otroštva.

 • Meti in suvanja iz mesta in z zaletom

  V tej lekciji ti predstavim zahtevno koordinacijo celotne gibalne verige pri izvedbi meta in suvanja.

 • Merilnik in uporaba rezultatov

  V tej lekciji ti predstavim, kako načrtovati vadbo glede na srčni utrip.

 • Skoki v daljino in višino

  V tej lekciji ti predstavim različne tehnike skokov.

Rokomet
 • Pravila in športno obnašanje v rokometu

  V tej lekciji ti predstavim pravila in športno obnašanje v rokometu.

 • Tehnični in taktični elementi rokometi

  V tej lekciji ti predstavim različne oblike tehničnih in taktičnih elementov rokometov.

 • Obramba

  V tej lekciji ti predstavim, katera obramba je primerna v določeni situaciji.

Pohodništvo
 • Varovanje narave

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj moramo skrbeti za naravo.

 • Vpliv hoje na organizem, hidracija, termoregulacija

  V tej lekciji ti predstavim, kakšen vpliv ima hoja in kaj je potrebno storiti za primerno hidracijo in termoregulacijo.

 • Varnost v gorah in prva pomoč

  V tej lekciji ti predstavim, kako ukrepati ob prvi pomoči.

 • Pohod

  V tej lekciji ti predstavim najpomembnejše in zanimivejše stvari v gorstvu.

 • Orientacija ob zemljevidu

  V tej lekciji ti predstavim, kako določiti smeri neba in se znajti v neznanem okolju.

Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti
 • Individualiziran načrt vadbe za izboljšanje gibalne učinkovitosti

  V tej lekciji ti predstavim, kako načrtovati in ustvariti vadbeni načrt za izboljšanje gibalne učinkovitosti glede na posameznikove sposobnosti.

 • Testi gibalnih učinkovitosti

  V tej lekciji, katere teste lahko izvajamo, da preverimo gibalno učinkovitost posameznika.

 • Biološki in gibalni razvoj

  V tej lekciji ti predstavim, kako poteka biološki in gibalni razvoj v puberteti.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine sta pripravila Eva Kobal, diplomantk​​​​​a kineziologije in Andraž Kobal, fizioterapevt.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
7. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 7. razred

7. razred
Geografija
GEO
7. razred
Slovenščina
SLO
7. razred
Matematika
MAT
7. razred
Naravoslovje
NAR
7. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DDE
7. razred
7. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
7. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh