Yuno - tvoja šola
Tuj jezik: angleščina
V 7. razredu je na portalu YUNO pri predmetu tuj jezik: angleščina vsebine pripravila gospa Karin Geršak, profesorica angleščine.
Ogled demo lekcije
30 video razlag 30 zapiskov 30 vaj 30 rešitev
Predmet tuj jezik: angleščina se osredotoča na vsebinski sklop:
 • Jezik in besedišče

Na voljo je 30 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo tuj jezik: angleščina v 7. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik in besedišče
 • In space - V vesolju

  V tej lekciji ti predstavim besedišče na temo vesolja.

 • Countries and nationalities - Države in narodnosti

  V tej lekciji ti predstavim angleška imena za države in narodnosti.

 • Past tense simple of regular verbs - Pretekli čas pravilnih glagolov

  V tej lekciji ti predstavim, kako tvorimo pretekli čas pri večini glagolov. Spoznaš 'recept' za tvorjenje preteklega časa v trdilni, vprašalni in nikalni obliki. • WH- Questions for the future - WH- Vprašanja za prihodnost

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini postavljamo vprašanja v prihodnjem času.

 • Means of transport - Prevozna sredstva

  V tej lekciji ti predstavim angleška imena za prevozna sredstva in predlog 'BY' ter njegovo rabo.

 • Past tense simple of irregular verbs - Pretekli čas nepravilnih glagolov

  V tej lekciji ti predstavim, kako tvorimo pretekli čas nepravilnih glagolov. Spoznaš glagole, ki v preteklem času ne dobijo končnice –ED.

 • Past tense 'to be', 'to have' - Pretekli čas 'biti', 'imeti'

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini tvorimo pretekli čas. Spoznaš dve obliki glagola biti (sem bil, si bil, je bil …) in eno obliko glagola imeti (sem imel, si imel, je imel …) v pretekliku.

 • Modal verb 'can' in the past (could) - Modalni glagol 'can' v pretekliku (could)

  V tej lekciji ti predstavim modalni glagol can v pretekem času (could). Naučim te rabe tega glagola v vprašalnih, trdilnih in nikalnih povedih.  • Future with ‘will’ - Prihodnjik z ‘will

  V tej lekciji ti predstavim obliko za prihodnji čas 'will'. Pomagam ti razumeti kdaj to obliko uporabljamo.

 • Adverbs of time for the past - Prislovi časa za preteklost (yesterday) in letnice

  V tej lekciji ti predstavljam prislove časa za preteklost. Naučim te, kako povedati kdaj se je neko dejanje zgodilo.

 • The weather - Vreme

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče na temo vremena. Pomagam ti razumeti vremensko napoved in te naučim povedati, kakšno je in kakšno bo vreme. • Comparison of Adjectives - Stopnjevanje pridevnikov

  V tej lekciji ti predstavim kako stopnjujemo pridevnik. Spoznaš vse ti oblike stopnjevanja.

 • Summer holidays - Poletne počitnice

  V tej lekciji ti predstavim, besedišče na temo poletnih počitnic. Kam lahko gremo in kaj vzamemo s seboj.

 • Future tense ‘going to’ - Prihodnjik ‘going to’

  V tej lekciji ti predstavim obliko za prihodnji čas 'going to'. Pomagam ti razumeti kdaj to obliko uporabljamo.

 • Adverbs of manner - Prislovi načina (how/kako)

  V tej lekciji ti predstavim prislove načina. Naučim te povedati, kako neko dejanje poteka.

 • WH-questions for the past - WH- vprašanja za preteklost

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini postavljamo vprašanja v preteklem času.

 • Numbers up to 10,000 - Števila do 10.000

  V tej lekciji ti predstavim zapis in izgovorjavo angleških števil do 10.000.

 • Adverbs of time - Prislovi časa za prihodnost (tomorrow)

  V tej lekciji ti predstavljam prislove časa za prihodnost. Naučim te, kako povedati kdaj se bo neko dejanje zgodilo.

 • Jobs - Poklici

  V tej lekciji ti predstavim angleška imena za poklice, ki jih opravljajo ženske in moški.

 • Possessive pronouns - Svojilni zaimki (my/mine)

  V tej lekciji ti predstavim svojilne zaimke. Naučim te, kako s pomočjo svojilnih zaimkov izraziti lastnino.

 • In town - V mestu

  V tej lekciji ti predstavim besedišče na temo mesta. Spoznaš rabo predlogov TO in AT ter strukturi THERE IS in THERE ARE.

 • Directions - Opis poti

  V tej lekciji ti predstavim besedišče na temo opisa poti in orientacije. Spoznaš, kako vprašati za pot in kako jo opisati.

 • Modal verb 'can' in present - Modalni glagol ‘can’ v sedanjiku - lahko, znam

  V tej lekciji ti predstavim modalni glagol can. Naučim te rabe tega glagola v vprašalnih, trdilnih in nikalnih povedih. 

 • Modal verb 'must' in the future (will have to) - Modalni glagol 'must' v prihodnjiku (will have to)

  V tej lekciji ti predstavim modalni glagol must v prihodnjem času (will have to). Naučim te rabe tega glagola v vprašalnih, trdilnih in nikalnih povedih. 

 • Modal Verb 'must' in the Past (had to) - Modalni glagol 'must' v pretekliku (had to)

  V tej lekciji ti predstavim modalni glagoli 'must' v pretekliku (had to). Naučim te, kdaj in kako se uporablja v vprašalni, trdilni in nikalni obliki.

 • Modal verb 'can' in the future (will be able to) - Modalni glagol 'can' v prihodnjiku (will be able to)

  V tej lekciji ti predstavim modalni glagol can v prihodnjem času (will be able to). Naučim te rabe tega glagola v vprašalnih, trdilnih in nikalnih povedih. 

 • Modal Verbs - Modalni glagoli (‘must/have to’ in ‘mustn’t/don’t have to’)

  V tej lekciji ti predstavim modalne glagole must in have to. Naučim te, kdaj in kako se uporabljajo vprašalne, trdilne in nikalne oblike omenjenih modalnih glagolov.

 • In the country - Na deželi

  V tej lekciji ti predstavim besedišče na temo življenja na deželi. Spoznaš kako poteka življenje in počitnice na deželi.

 • Irregular plural of nouns - Nepravilna množina samostalnikov

  V tej lekciji ti predstavim nepravilne množinske oblike nekaterih samostalnikov. Spoznaš 10 samostalnikov, ki v množini ne dobijo končnice –S, ampak je njihova množina malo drugačna.

 • Prepositions of place and time (in, on at) - Predlogi časa in kraja

  V tej lekciji ti predstavim predloge kraja in časa IN (v), ON (na) in AT (pri, ob) ter njihovo rabo.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Karin Geršak, profesorica angleščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
7. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 7. razred

7. razred
Geografija
GEO
7. razred
Slovenščina
SLO
7. razred
Matematika
MAT
7. razred
Naravoslovje
NAR
7. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DDE
7. razred
7. razred
Športna vzgoja
ŠPO
7. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh