Yuno - tvoja šola
Gospodinjstvo

V 5. razredu je na portalu YUNO pri predmetu gospodinjstvo vsebine pripravila gospa Tea Žmavčič, profesorica biologije in gospodinjstva.

Ogled demo lekcije
24 video razlag 24 zapiskov 24 vaj 24 rešitev
Predmet gospodinjstvo je razdeljen na 2 vsebinska sklopa:
 • Ekonomika gospodinjstva
 • Tekstil in oblačenje

Na voljo je 24 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo gospodinjstva v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Ekonomika gospodinjstva
 • Viri za zadovoljevanje potreb
  V tej lekciji ti predstavim vire za zadovoljevanje različnih vrst potreb.
 • Prehrana in zdravje
  V tej lekciji ti predstavim vpliv prehrane na tvoje zdravje.
 • Vrste potreb

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je potreba in kaj želja ter vrste potreb.

 • Bonton

  V tej lekciji ti predstavim pravila lepega in spoštljivega obnašanja v šoli, v kulturnih ustanovah, na cesti in v vsakdanjem življenju.

 • Načrtovanje nakupov
  V tej lekciji ti predstavim, kako se lotiš nakupovanja in kakšne vrste nakupov poznamo.
 • Oglasi
  V tej lekciji ti predstavim tipe oglasov in kako oglaševanje poteka.
 • Zgodovina denarja
  V tej lekciji ti predstavim zgodovino razvoja in uporabe denarja kot nosilca vrednosti v zgodovini.
 • Starši in otroci

  V tej lekciji ti predstavim pomen družine in zakaj jo potrebujemo.

 • Trgovina in vrste trgovin
  V tej lekciji ti predstavim, kje vse lahko nakupuješ dobrine.
 • Varčevanje denarja
  V tej lekciji ti predstavim pomen varčevanja in načine, kje lahko hraniš in kako prihraniš denar za večje nakupe.
 • Skrb za zdravje

  V tej lekciji ti predstavim, kaj pomeni zdrav način življenja in kaj je vse potrebno za ohranjanje našega zdravja.

 • Funkcije denarja, oblike in načini plačevanja
  V tej lekciji ti predstavim funkcije denarja kot menjalni posrednik, plačilno sredstvo ter merilca in hranilca vrednosti.
 • Zaščita potrošnika in potrošnikove pravice
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so potrošnikove pravice.
 • Dom in družina

  V tej lekciji ti predstavim, kaj pomenita besedi pripadnost in varnost ter kakšna je razlika med domom in družino.

 • Nezgode doma

  V tej lekciji ti predstavim, kako izvesti prvo pomoč ob nesrečah doma.

 • Čas

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je potrebno svoj čas organizirati.

 • Družinski proračun
  V tej lekciji ti predstavim družinski proračun ter pojma prihodek in odhodek.
Tekstil in oblačenje
 • Vrste blaga
  V tej lekciji ti predstavim, kako izdelujejo vrste blaga.
 • Izdelava praktičnega izdelka (šivanje, vezenje)
  V tej lekciji ti predstavim, kako zašijemo gumb, ter kako naredimo tkan vzorec.
 • Tekstilni izdelki in obutev
  V tej lekciji ti predstavim, katere vrste tekstilnih izdelkov in obutve poznamo.
 • Vrste vlaken
  V tej lekciji ti predstavim vrste tekstilnih vlaken.
 • Tkanine, pletenine in vlaknovine
  V tej lekciji ti predstavim, kako so narejene tkanine, pletenine in vlaknovine.
 • Plemenitenje blaga
  V tej lekciji ti predstavim, kako plemenitimo blago.
 • Obutev
  V tej lekciji ti predstavim pomen dobre obutve za tvoje zdravje.
Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Tea Žmavčič, profesorica biologije in gospodinjstva.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Slovenščina
SLO
5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh