Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 5. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.

Vstop v učilnico
61 video razlag 62 zapiskov 62 vaj 62 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Književnost

 • Slovnica

Na voljo je 62 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.
Vstopi v učilnico in začni z učenjem!

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Slovnica
 • Besedna družina
  V tej lekciji ti predstavim kaj je besedni koren in prepoznati kdaj so besede del besedne družine.
 • Glasovi in črke
  V tej lekciji ti predstavim, kako prepoznati samoglasnik in soglasnik.
 • Besedna zveza

  V tej lekciji ti predstavim kaj je besedna zveza.

 • Število samostalnika
  Pomagam ti razumeti število samostalnika.
 • Vejica
  Pomagam ti razumeti, kdaj pravilno pišemo vejice.
 • Edninski in množinski samostalniki
  Pomagam ti razumeti edninske in množinske samostalnike.
 • Lastna imena
  Pomagam ti razumeti, pisanje z veliko in malo začetnico.
 • Pridevnik
  Pomagam ti razumeti, kaj je pridevnik in kako se po njem vprašati.
 • Samoglasnika o in e
  Pomagam ti razumeti izgovorjavo samoglasnika O in E.
 • Glas in črka j
  Pomagam ti razumeti, kako prepoznati besede, pri katerih črko J izgovorimo na glas in pri katerih ne.
 • Števnik
  Pomagam ti razumeti, kaj je števnik in kako ga pravilno napisati.
 • Deljenje besed
  Pomagam ti razumeti, kako deliti besede.
 • Nadpomenke in podpomenke, sopomenke, protipomenke
  V tej lekciji ti predstavim nadpomenke, podpomenke, sopomenke in protipomenke.
 • Samostalnik
  Pomagam ti razumeti samostalnik.
 • Spol samostalnika
  V tej lekciji ti predstavim spol samostalnika in kako ga določimo.
 • Vrste pridevnika
  Pomagam ti razumeti vrste pridevnika in se po njih vprašati.
 • Nikalnica NE
  Pomagam ti razumeti, kdaj pišemo besedi ne ali ni narazen in kdaj skupaj z naslednjo besedo.
Jezik
 • Definicija pojma
  Pomagam ti razumeti sestavne dele definicije pojma.
 • Vozni red
  V tej lekciji ti predstavim kaj je in kako brati vozni red.
 • Opis predmeta
  Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis predmeta.
 • Jezikovni priročniki
  Pomagam ti, uporabljati jezikovne priročnike in prepoznati napake v besedah in jih odpraviti.
 • Pismo
  Pomagam ti razumeti, kako je sestavljeno pismo.
 • Določila pred osebnim imenom
  Pomagam ti razumeti, kaj so določila pred osebnim imenom in kako jih pišemo.
 • Obnova

  Pomagam ti razumeti, kako napisati dobro obnovo.

  Za pomoč pri reševanju vaj za utrjevanje lahko na tej povezavi poslušaš pravljico Svetlane Makarovič z naslovom Pekarna Mišmaš.


 • Odstavek
  Pomagam ti razumeti, kaj je odstavek, zakaj je pomemben in kako ga uporabljamo.
 • TV-spored
  V tej lekciji ti predstavim TV-spored. Pomagam ti razumeti besedne in nebesedne podatke v TV-sporedu.
 • Pripovedno besedilo
  Pomagam ti razumeti sestavne dele pripovedovalnega besedila in tvoriti pripovedovalno besedilo.
 • Opis rastline
  Pomagam ti razumeti, kaj je dober opis rastline.
 • Anketa
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je anketa. Pomagam ti razumeti, kako narediti anketo in predstaviti njene rezultate.
 • Voščilo in čestitka
  Pomagam ti razumeti, kdaj pišemo čestitko in kdaj voščilo.
 • Oglasno besedilo
  V tej lekciji ti predstavim kaj je oglasno besedilo, kako ga napišemo in komu je namenjeno.
 • Naročilnica
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je naročilnica in kako jo izpolnimo.
 • Knjižni in neknjižni jezik
  Pomagam ti razumeti, kaj je knjižni in neknjižni jezik, razlike med njima in uporabo posameznega jezika.
 • Državni in uradni jezik

  V tej lekciji ti predstavim državni in uradni jezik. Pomagam ti razumeti razlike med njima.

Književnost
 • Ljudska pravljica

  V tej lekciji ti predstavim ljudsko pravljico, slovensko ljudsko pravljico in pravljice drugih narodov. 

 • Dramsko besedilo

  V tej lekciji ti predstavim dramsko besedilo. • Zgradba dramskega besedila

  V tej lekciji ti predstavim kako je zgrajeno dramsko besedilo. • Kitica, verz in rima

  V tej lekciji ti predstavim kitico, verz, in rimo.

 • Pravljica

  V tej lekciji ti predstavim pravljico.  • Radijska igra

  V tej lekciji ti predstavim radijsko igro. 


  Prisluhni: D. Zupan, I. Glonar - Deklica za ogledalom

 • Mit

  V tej lekciji ti predstavim mit.

 • Pesništvo

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je pesništvo.

 • Pripovedništvo

  V tej lekciji ti predstavim kaj je pripovedništvo, kaj so umetnostna in neumetnostna besedila.


 • Detektivka

  V tej lekciji ti predstavim kaj je detektivka in njene značilnosti.

 • Strip

  V tej lekciji ti predstavim strip. Spoznamo značilnosti stripa in kako ga ustvarimo.

 • Kriminalka

  V tej lekciji ti predstavim kaj je kriminalka in njene značilnosti.

 • Nesmiselna ali nonsensna pesem

  V tej lekciji ti predstavim značilnost nesmiselne ali nonsensne pesmi in pomagam razumeti kako jo prepoznaš..  • Mladinska trivialna književnost

  V tej lekciji ti predstavim mladinsko trivialno književnost.  • Gledališče

  V tej lekciji ti predstavim gledališče, kaj so gledališki poklici, scena in kostumi.  • Potek dogajanja

  V tej lekciji ti predstavim kako poteka dogajanje v umetnostnih besedilih. • Likovna pesem

  V tej lekciji ti predstavim likovno pesem. Kaj je, katere so njene značilnosti in kako jo prepoznati.

 • Ljudska pesem

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti ljudske pesmi.

 • Avtorska pesem

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti avtorske pesmi.

 • Književna oseba

  V tej lekciji ti predstavim književno osebo. Pomagam ti razumeti, kako jo opišemo po zunanjih lastnostih ter kaj je značaj književne osebe in kako ga napišemo.  • Avtorska pravljica

  V tej lekciji ti predstavim avtorsko pravljico.


  Prisluhni: H. C. Andersen - Polž in vrtnica

 • Narobe pravljica

  V tej lekciji ti predstavim narobe pravljico. 


  Prisluhni: Francoska ljudska pravljica - O treh lovcih

 • Dogajalni prostor

  V tej lekciji ti predstavim dogajalni prostor. • Fantastična pripoved

  V tej lekciji ti predstavim fantastično pripoved in kako jo prepoznaš.

 • Realistična pripoved

  V tej lekciji ti predstavim realistično pripoved in njene značilnosti.

 • Razlagalna pripovedka

  V tej lekciji ti predstavim kaj je pripovedka in podrobneje spoznaš razlagalno pripovedko.

 • Živalska pravljica

  V tej lekciji ponovimo o pravljici in spoznamo živalsko pravljico.

 • Dogajalni čas

  V tej lekciji ti predstavim dogajalni čas.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh