Yuno - tvoja šola
Družba
V 5. razredu je na portalu YUNO pri predmetu družba vsebine pripravila gospa Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
Ogled demo lekcije
34 video razlag 34 zapiskov 34 vaj 34 rešitev
Predmet družba je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Ljudje v prostoru

 • Ljudje v družbi

 • Zgodovina

 • Ljudje v času

Na voljo je 34 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo družbe v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Ljudje v času
 • Prebivalci Slovenije

  V tej lekciji ti predstavim, da v Sloveniji biva več različnih narodnostnih manjšin in, da se nekateri državljani odločajo za življenje izven Slovenije (domovine).

 • Država
  V tej lekciji ti predstavim Slovenijo kot našo domovino in kot državo.
 • Državna ureditev Slovenije

  V tej lekciji ti predstavim, kako deluje Republika Slovenija.

Ljudje v prostoru
 • Predalpske pokrajine: rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo

  V tej lekciji ti predstavim rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo Predalpskih pokrajin. Pomagam ti razumeti, kakšno je življenjsko okolje v Predalpskih pokrajinah.

 • Predalpske pokrajine: Lega, podnebje in površje

  V tej lekciji ti predstavim lego, podnebje in površje Predalpskih pokrajin. Pomagam ti razumeti, kako lega in površje vplivata na podnebje Predalpskih pokrajin.

 • Dinarskokraške pokrajine: Lega, podnebje, površje, vodovje

  V tej lekciji ti predstavim, kako lega vpliva na življenje v Dinarskokraških pokrajinah.

 • Dinarskokraške pokrajine: rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo

  V tej lekciji ti predstavim rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo Dinarskokraških pokrajin. Pomagam ti razumeti, kakšno je življenjsko okolje v Dinarskokraških pokrajinah.

 • Naša domovina

  V tej lekciji ti predstavim, kje leži Slovenija in kakšno je njeno površje. Pomagam ti določiti lego Slovenije v svetu in na kontinentu.

 • Obpanonske pokrajine: rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo

  V tej lekciji ti predstavim rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo Obpanonskih pokrajin. Pomagam ti razumeti, kakšno je življenjsko okolje v Obpanonskih pokrajinah.

 • Alpske pokrajine: lega, podnebje, površje, vodovje

  V tej lekciji ti predstavim, kako lega in površje vplivata na podnebje alpskih pokrajin.

 • Alpske pokrajine: rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo

  V tej lekciji ti predstavim, kakšno je življenjsko okolje v Alpskih pokrajinah.

 • Obsredozemske pokrajine: Lega podnebje površje vodovje

  V tej lekciji ti predstavim, kje ležijo Obsredozemske pokrajine in kakšno imajo podnebje ter površje. Pomagam ti razumeti, kako lega vpliva na življenje v Obsredozemskih pokrajinah.

 • Obsredozemske pokrajine: rastlinstvo, prebivalstvo in gospodarstvo

  V tej lekciji ti predstavim, kakšno je življenjsko okolje v Obsredozemskih pokrajinah.

 • Slovenske pokrajine

  V tej lekciji ti predstavim, kako so razdeljene pokrajine v Sloveniji.

 • Obpanonske pokrajine: Lega, podnebje, površje, vodovje

  V tej lekciji ti predstavim, kje ležijo Obpanonske pokrajine in kakšno imajo podnebje ter površje. Pomagam ti razumeti, kako lega vpliva na življenje v Obpanonskem svetu.

 • Pokrajinski muzej

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je pokrajinski muzej in kje jih v Sloveniji lahko obiščeš. Pomagam ti razumeti vlogo pokrajinskih muzejev.

 • Relief na zemljevidih

  V tej lekciji ti predstavim, kako na zemljevidih prikazujemo površje zemlje. Pomagam ti razumeti, kako brati zemljevide.

 • Zemljevid, kompas in globus

  V tej lekciji ti predstavim, na kakšne načine se orientiramo v okolju. Pomagam ti razumeti, kako uporabiti osnovne orientacijske pripomočke.

Zgodovina
 • Kaj je preteklost?
  V tej lekciji ti predstavim pojem preteklosti.
 • Kako raziskujemo preteklost

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je raziskovanje preteklosti pomembno.

 • Stari vek (Rimljani)

  V tej lekciji ti predstavim, kako so na slovenskem ozemlju živeli ljudje v starem veku.

 • Začetek srednjega veka

  V tej lekciji ti predstavim, kako se je začela razvijati slovenska država. Pomagam ti razumeti, kako so živeli prvi slovenski predniki.

 • Konec srednjega veka

  V tej lekciji ti predstavim, kako so živeli prvi slovenski predniki.

 • Razvoj trgovine in prometa

  V tej lekciji ti predstavim, kako se je v Sloveniji razvila močna obrtniška dejavnost.

 • Združevanje Slovencev
  V tej lekciji ti predstavim obdobje razsvetljenstva v Sloveniji. Pomagam ti razumeti življenje v času pred in po prvi svetovni vojni.
 • Slovenska država

  V tej lekciji ti predstavim nastanek Republike Slovenije. Pomagam ti razumeti življenje Slovencev v času pred in po drugi svetovni vojni.

 • Zgodovinska obdobja

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj zgodovino delimo na večja obdobja.

 • Prazgodovina

  V tej lekciji ti predstavim, kako so živeli ljudje v prazgodovini.

 • Srednji vek (gradovi cerkve)

  V tej lekciji ti predstavim, kako so na slovenskem ozemlju živeli ljudje v srednjem veku.

 • Renesansa na Slovenskem

  V tej lekciji ti predstavim, kako so živeli Slovenci v času renesanse.

Ljudje v družbi
 • Več skupnosti in medsebojna pomoč

  V tej lekciji ti predstavim pomen skupnosti in ti pomagam razumeti, kako pomembna je medsebojna pomoč.

 • Spoštovanje in različne kulture

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je to spoštovanje in ti pomagam razumeti, da smo, ne glede na kulturo, vsi ljudje enakih pravic.

 • Usklajevanje interesov

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je pomembno, da imamo v vsaki skupnosti določena pravila.

 • Kdo smo?

  V tej lekciji ti predstavim, kako se ljudje razlikujemo in ti pomagam razumeti, da nas različnost bogati.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Slovenščina
SLO
5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh