Yuno - tvoja šola
Naravoslovje in tehnika
V 5. razredu je na portalu YUNO pri predmetu naravoslovje in tehnika vsebine pripravila gospa Ivica V. Novak, biologinja.
Ogled demo lekcije
39 video razlag 39 zapiskov 39 vaj 39 rešitev
Predmet naravoslovje in tehnika je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Snovi

 • Živa bitja

 • Pojavi

 • Sile in gibanja

 • Človek

Na voljo je 39 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo naravoslovja in tehnike v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Snovi
 • Onesnaževanje vodnih virov
  V tej lekciji ti predstavim, katera voda je pitna, spoznaš pomen podtalnice, zaščite vodnih virov ter čiščenja voda.
 • Zrak je zmes plinov.

  V tej lekciji ti predstavim, iz katerih plinov je sestavljen zrak. Seznaniš se z lastnostmi zraka.


 • Prst

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane prst, kateri dejavniki vplivajo na nastanek prsti ter kako je prst sestavljena.

 • Vrste prsti
  V tej lekciji ti predstavim različne vrste prsti ter njihove značilnosti.
 • Kroženje vode v naravi

  V tej lekciji ti pomagam spoznati, da voda v naravi nenehno kroži.

 • Onesnaževanje prsti
  V tej lekciji ti predstavim, kako človek s svojim načinom življenja onesnažuje prst. Spoznaš, da jo onesnažujejo tudi poplave in druge nesreče.
 • Voda je topilo.

  V tej lekciji ti pomagam spoznati, da je voda zelo pomembno topilo.

 • Alternativni viri energije

  V tej lekciji ti predstavim alternativne vire energije ter njihovo uporabo.


 • Ukrepi za čistejši zrak

  V tej lekciji ti predstavim, na katere načine lahko vsak od nas sam in tudi širša družba, vplivamo na kakovost zraka. • Onesnaževanje zraka

  V tej lekciji ti predstavim, s katerimi dejanji ljudje onesnažujemo zrak.

 • Voda

  V tej lekciji ti pomagam spoznati, da vsa živa bitja potrebujemo vodo ter za kaj jo uporablja človek. Seznaniš se tudi z različnimi stanji vode ter kaj je za ta stanja značilno.

Živa bitja
 • Kroženje snovi v naravi

  V tej lekciji ti predstavim, kako se živa bitja povezujejo v prehranjevalne verige in splete.

 • Kmetijstvo in trajnostni razvoj

  V tej lekciji ti pomagam spoznati dva načina kmetovanja ter njune prednosti in slabosti. Spoznaš tudi pomen trajnostnega razvoja.

 • Vpliv človeka na naravo

  V tej lekciji ti pomagam spoznati, na katere načine človek posega v naravo ter ruši naravno ravnovesje v njej.

 • Kulturne rastline in domače živali

  V tej lekciji ti pomagam spoznati najpogostejše kulturne rastline in domače živali, ki jih pri nas gojimo, ter za kaj jih uporabljamo.

 • Vsa živa bitja potrebujejo vodo

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj vsa živa bitja vodo sprejemajo in izločajo.

 • V rastlinah nastaja hrana

  V tej lekciji ti predstavim, da vsa živa bitja potrebujejo energijo in snovi. Podrobneje se seznaniš s procesom fotosinteze.

 • Fotosinteza in celično dihanje sta obratna procesa.

  V tej lekciji ti predstavim, kako potekata procesa fotosinteze in celičnega dihanja.

Pojavi
 • Sonce in letni časi

  V tej lekciji ti predstavim, da nastanejo letni časi zaradi nagnjenosti Zemlje in njenega kroženja okrog Sonca.

 • Zračni tlak

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je zračni tlak. Spoznaš naprave, s katerimi ga merimo, s katerimi merskimi enotami ga izražamo, ter kako vpliva zračni tlak na vreme. • Toplota in temperatura

  V tej lekciji ti predstavim razliko med toploto in temperaturo. Spoznaš, zakaj se snovi segrevajo in ohlajajo. Prav tako se seznaniš z merjenjem temperature.

 • Prevajanje toplote

  V tej lekciji ti predstavim toplotni tok. Seznaniš se s toplotnimi izolatorji in prevodniki ter načini toplotne izolacije in zaščite pred izgubo toplote pri živalih.

 • Gorenje

  V tej lekciji ti predstavim, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za gorenje ter katere snovi pri tem nastanejo. Spoznaš gorljive in negorljive snovi ter načine gašenja požarov. • Telesa zavzemajo prostor.

  V tej lekciji ti predstavim, da telesa zavzemajo prostor. Spoznaš tudi različne načine shranjevanja snovi.

 • Nekatere snovi so nevarne.

  V tej lekciji ti predstavim nevarne snovi, kako jih označujemo, uporabljamo, shranjujemo in odstranjujemo. Spoznaš, kako ravnamo v primeru nesreče.

 • Vpliv Sonca na vreme

  V tej lekciji ti predstavim, kako Sonce vpliva na vreme. Spoznaš prisojne in osojne lege ter kako in zakaj se pojavijo padavine.


 • Meritve vremena

  V tej lekciji ti predstavim, kako vremenoslovci napovedujejo vreme. Spoznaš vremenske karte, vremenske simbole ter vremenske napovedi. • Kako nastane veter?

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane veter. Spoznaš naprave, s katerimi lahko merimo jakost in smer vetra ter katere vetrove poznamo.

 • Masa snovi

  V tej lekciji ti predstavim, da se pri preoblikovanju stanj, presipanju in prelivanju snovi njihova masa ne spreminja. • Gostota snovi

  V tej lekciji ti predstavim gostoto snovi ter, kako je od nje odvisno, ali bodo snovi na tekočini plavale, ali v njej potonile.

 • Tekočine tečejo

  V tej lekciji ti predstavim tok tekočin zaradi višinske in tlačne razlike. Spoznaš tudi vezne posode.

Sile in gibanja
 • Gugalnice

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje nihajne in prevesne gugalnice.

 • Vzvod

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in uporabo vzvoda.

 • Škripec in škripčevje

  V tej lekciji ti predstavim delovanje in uporabo škripca. Izdelaš in preizkusiš tudi svoj model škripca.

 • Gonila

  V tej lekciji ti predstavim delovanje in uporabo gonil. Podrobneje spoznaš delovanje jermenskega gonila.

Človek
 • Predelava hrane

  V tej lekciji ti predstavim, kako hrano shranjujemo in predelujemo.

 • Skrb za zdravje

  V tej lekciji ti predstavim, kako skrbimo za svoje zdravje. Spoznaš tudi, čemu se moramo izogibati.

 • Prehranjenost in podhranjenost ljudi

  V tej lekciji ti predstavim, kako ravnamo s hrano, spoznaš razloge za prehranjenost in podhranjenost ter lakoto na svetu.

 • Zdrava in uravnotežena prehrana

  V tej lekciji ti predstavim, za kaj potrebujemo hrano ter katere hranilne snovi mora hrana vsebovati.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Slovenščina
SLO
5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh