Yuno - tvoja šola
Tuj jezik: angleščina
V 5. razredu je na portalu YUNO pri predmetu tuj jezik: angleščina vsebine pripravila gospa Alja Vintar, profesorica razrednega pouka in angleščine.
Ogled demo lekcije
34 video razlag 34 zapiskov 34 vaj 34 rešitev
Predmet tuj jezik: angleščina se osredotoča na vsebinski sklop:
 • Jezik

Na voljo je 34 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo tuj jezik: angleščina v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Clothing - Oblačila

  V tej lekciji ti predstavim oblačila.

 • Describing your day - Opis dneva

   V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini opisati svoj dan. 

 • Country, nationality and language - Država, narodnost in jezik

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje različnih narodnosti, jezikov in držav.

 • Describing a person - Opis osebe

  V tej lekciji ti predstavim opis osebe.

 • Structures and shapes - Liki in oblike

  V tej lekciji ti predstavim angleške izraze za like in oblike.

 • Describing an animal - Opis živali

  V tej lekciji ti predstavim opis živali.

 • House chores - Hišna opravila

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za hišna opravila.

 • Presenting my family - Predstavitev moje družine

  V tej lekciji ti predstavim, kako napisati predstavitev družine.

 • Timetable - Urnik

  V tej lekciji ti predstavim šolski urnik in šolske predmete.

 • My face and my sences - Moj obraz in moji čuti

  V tej lekciji ti predstavim angleške izraze za dele obraza. 

 • Jobs - Poklici

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje različnih poklicev.

 • What is this? What are these? - Kaj je to? Kaj je tistio?

  V tej lekciji ti predstavim rabo struktur WHAT IS THIS in WHAT ARE THESE.

 • Numbers up to 100 - Števila do 100

  V tej lekciji ti predstavim števila do 100.

 • Šport (I love/I like/I don't like)

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za predstavitev športov.

 • My body - Moje telo

  V tej lekciji ti predstavim angleške izraze za telo.

 • Postcard - Razglednica

  V tej lekciji ti predstavim, kako napisati razglednico. 

 • My free time - Moj prosti čas

  V tej lekciji ti predstavim angleške besede za predstavitev prostočasni aktivnosti in hobijev. 

 • Sports: play, do, go – Šport

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za predstavitev športov.

 • Comparing Animals - Primerjava živali

  V tej lekciji ti predstavim primerjavo živali.

 • My feelings and emotions - Moji občutiki in čustva

  V tej lekciji ti predstavim angleške izraze za čustva.

 • Alphabet and spelling - Abeceda in črkovanje

  V tej lekciji ti predstavim angleško abecedo in črkovanje.

 • Farm Animals - Živali na kmetiji

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za predstavitev živali na kmetiji in oblik gibanja živali.

 • Opposites (verbs) - Nasprotja (pridevniki)

   V tej lekciji ti predstavim nasprotja pridevnikov.

 • Family - Družina

   V tej lekciji ti predstavim angleške besede za družinske člane.

 • Time - Čas

  V tej lekciji ti predstavim, kako povedati, koliko je ura v angleškem jeziku.

 • Wildlife Animals - Divje živali

   V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za predstavitev divjih živali in delov telesa živali. 

 • Camping - Kampiranje

  V tej lekciji ti predstavim angleške besede za predstavitev dejavnosti, ki jih lahko delamo na kampiranju.

 • Sports equipment (Športna oprema)

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za predstavitev športne opreme in pripomočkov za šport

 • At the seaside - Na morju

   V tej lekciji ti predstavim angleške besede za predstavitev dejavnosti, ki jih lahko delamo na počitnicah na morju.

 • Buildings and giving instructions - Stavbe in dajanje navodil

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje stavb.

 • Vehicles (by/on) - Prevozna sredstva (s/z, na)

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje prevoznih sredstev.

 • Weather and seasons - Vreme in letni časi

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje vremenskih stanj in letnih časov.

 • Food - hrana

  V tej lekciji ti predstavim angleško besedišče za poimenovanje različnih vrst hrane in pijače.

 • Ordering at the restaurant - Naročanje v restavraciji

  V tej lekciji ti predstavim, kako naročiti hrano in pijačo v restavraciji.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Alja Vintar, profesorica razrednega pouka in angleščina.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Slovenščina
SLO
5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh