Yuno - tvoja šola
Kako se učiti?

V 5. razredu je na portalu YUNO pri dodatnem predmetu »Kako se učiti?« vsebine pripravila gospa Mateja Stošicki, defektologinja. 

Ogled demo lekcije
12 video razlag 12 zapiskov 12 vaj 12 rešitev
Dodatni predmet »Kako se učiti?« je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Možgani

 • Učenje

 • Mnemotehnike

 • Tehnike učenja

Na voljo je 12 učnih lekcij.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo »Kako se učiti?« v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Mnemotehnike
 • Kako si zapomnim zaporedja?

  V tej lekciji ti predstavim tri tehnike učenja zaporedij ali podatkov, ki jih je potrebno našteti.

 • Potovalna metoda

  V tej lekciji ti predstavim eno od mnemotehnik in sicer potovalno metodo. Z njo si lažje zapolnimo dolge sezname.

 • Številke in oblike

  V tej lekciji ti predstavim tehniko, s katero si lažje zapomniš vrstni red števk (daljša števila).

Možgani
 • Katera je tvoja prevladujoča možganska polovica?

  V tej lekciji ti predstavim možgane, levo in desno možgansko polovico ter vaje, ki spodbujajo delovanje posamezne hemisfere ter povezovanje obeh polovic.

Tehnike učenja
 • Učenje v koncentričnih krogih

  V tej lekciji ti predstavim tehniko učenja v koncentričnih krogih. To je tehnika petih krogov, v katere zapisuješ vse, kar že veš o neki temi, iščeš nove informacije, naučeno ponavljaš in utrjuješ z vajami. 

 • Kako se učim s pomočjo spominskih kartic?

  V tej lekciji ti predstavim spominske kartice. Naučim te, kako jih izdelati in uporabljati pri učenju novih pojmov/besed. 

 • Paukova strategija učenja. Učenje iz pisnih gradiv.

  V tej lekciji ti predstavim Paukovo metodo učenja, ki nam pomaga pri delu z besedilom oziroma pri učenju s pisnim gradivom.

 • Kako oblikujem miselni vzorec?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je miselni vzorec. Naučim te, kako ga izdelati in kako se z njegovo pomočjo učiti.

 • Metoda PVRPPOP. Učenje iz pisnih gradiv.

  V tej lekciji ti predstavim metodo PVRPPOP, s katero se uspešno učimo iz pisnih gradiv.

 • Metoda VŽN. Učenje iz pisnih gradiv.

  V tej lekciji ti predstavim metodo VŽN, ki nam pomaga pri učenju iz pisnih gradiv.

Učenje
 • 4 učni tipi - kateri ustreza meni?

  V tej lekciji ti predstavim štiri učne tipe. Pomagam ti ugotoviti, kateri učni tip si ter usvojiti učne strategije za vse štiri učne tipe, ki

  pripomorejo k kvalitetnejšemu učenju, glede na stil učenja.

 • Kaj vpliva na moje učenje?

  V tej lekciji ti predstavim zunanje in notranje dejavnike, ki vplivajo na tvoje učenje ter kako jih narediti takšne, da bo tvoje učenje učinkovito.

DODATNO
Dodatne učne vsebine za vseživljenjsko učenje.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Mateja Stošicki, defektologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Slovenščina
SLO
5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Športna vzgoja
ŠPO
Nazaj na vrh