Yuno - tvoja šola
Športna vzgoja

V 5. razredu sta na portalu YUNO pri predmetu športna vzgoje vsebine pripravila gospa Eva Kobal, diplomantka kineziologije in gospod Andraž Kobal, fizioterapevt.

Ogled demo lekcije
video razlag 23 zapiskov 23 vaj 23 rešitev
Predmet športna vzgoja je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Atletika
 • Mala košarka
 • Naravne oblike gibanja
 • Gimnastika z ritmično izraznostjo
 • Ples

Na voljo je 23 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo športne vzgoje v 5. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Ples
 • Ritem, tempo, dinamika
  Pomagam ti razumeti, kaj je ritem, tempo in dinamika.
 • Aerobika

  V tej lekciji ti predstavim aerobiko kot skupinsko vadbo ob glasbi.

 • Ljudski plesi

  V tej lekciji ti predstavim ljudske plese izbranih slovenskih pokrajin.

 • Plesni bonton

  V tej lekciji ti predstavim plesni bonton in njegova pravila.


 • Plesne igre in ustvarjalnost

  V tej lekciji ti predstavim gibalno ustvarjanje in kako pridemo do njega.

 • Družabni ples

  V tej lekciji ti predstavim družabne plese in kako jih delimo.


 • Dihanje in sproščanje

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je dihanje, sproščanje in kako se lahko z dihalnimi vajami sprostimo.


Atletika
 • Teki in izpopolnjevanje tehnike teka

  V tej lekciji ti predstavim tek, delitev tekov in kako izboljšamo tehniko teka.

 • Osnovni atletski pojmi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je atletika.

 • Štart, čas, dolžina, frekvenca srca

  V tej lekciji ti predstavim meritve pri športnih aktivnostih.

 • Skoki

  V tej lekciji ti predstavim skok v daljino in skok v višino.

 • Met žogice z mesta in s kratkim zaletom

  V tej lekciji ti predstavim mete in njihovo delitev.

Gimnastika z ritmično izraznostjo
 • Sklopi gimnastičnih vaj, poligoni in štafete

  V tej lekciji ti predstavim sklope gimnastičnih vaj, poligone in štafete.

 • Ritmika

   V tej lekciji ti predstavim ritmiko za učence in učenke kot del gimnastike z ritmično izraznostjo. 

 • Gibalne naloge na ožji površini“

  V tej lekciji ti predstavim ravnotežje in vaje, ki jih izvajamo na ožji površini.

 • Vese in opore

  V tej lekciji ti predstavim vese in opore kot del gimnastike z ritmično izraznostjo. 

 • Pravilna drža, poimenovanje položajev in gibanj telesa

   V tej lekciji ti predstavim osnove za boljšo držo, poimenovanje položajev in gibanj telesa.

 • Gimnastične vaje za ogrevanje

  V tej lekciji ti predstavim pomen ogrevanja in katere vaje pri tem izvajamo, ko želimo ogreti telo in varno začeti z izvajanjem glavnega dela vadbe.

 • Varnost, medsebojna pomoč in prijemi

  V tej lekciji ti predstavim pomoč in medsebojno varovanje kot varnost pri ritmični gimnastiki.

 • Skoki

  V tej lekciji ti predstavim skoke kot del gimnastike z ritmično izraznostjo.


 • Akrobatika

   V tej lekciji ti predstavim akrobatiko kot del gimnastike z ritmično izraznostjo.

Naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava
 • Kondicijska pripravljenost

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kondicijska pripravljenost.

 • Opredelitev osnovnih gibalnih sposobnosti

  V tej lekciji ti predstavim, katere gibalne sposobnosti poznamo.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine sta pripravila Eva Kobal, diplomantk​​​​​a kineziologije in Andraž Kobal, fizioterapevt.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
5. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 5. razred

5. razred
Slovenščina
SLO
5. razred
Matematika
MAT
5. razred
Družba
DRU
5. razred
Naravoslovje in tehnika
NIT
5. razred
Gospodinjstvo
GOS
5. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
5. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh