Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 9. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.

Vstop v učilnico
44 video razlag 44 zapiskov 44 vaj 44 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Slovnica

 • Književnost

Na voljo je 44 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Slovnica
 • Kaj je prislov? Vrste.

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto prislov. Katere vrste poznamo, kako jih prepoznaš in določiš.

 • Glagol: nedoločnik in namenilnik

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko obliko nedoločnik in namenilnik. • Samostalnik: spol, število, sklon

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto samostalnik, spol, število in sklon.

 • Kaj so podredja in odvisniki? Glavni in odvisni stavek

  V tej lekciji ti predstavim kaj so podredja in kaj odvisniki ter kako določiti glavni in odvisni stavek.

 • Premi in odvisni govor

  V tej lekciji ti predstavim premi in odvisni govor.

 • Besedna zveza

  V tej lekciji ti predstavim kaj je besedna zveza.

 • Kaj je priredje?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je priredje in kako ga prepoznamo. • Stavčni členi - Prislovna določila

  Predstavim ti prislovna določila, katere vrste poznamo, kako jih prepoznamo in določimo.

 • Vrste odvisnikov 2. del

  V tej lekciji ti predstavim predmetni, dopustni, namerni in prilastkov odvisnik.

 • Posledično priredje

  V tej lekciji ti predstavim posledično priredje. 

 • Ločno priredje

  V tej lekciji ti predstavim ločno priredje. 

 • Sklepalno priredje

  V tej lekciji ti predstavim sklepalno priredje. 

 • Pridevnik, stopnjevanje in sklanjanje

  V tej lekciji ti predstavim, kako sklanjamo in kako stopnjujemo pridevnike.

 • Kaj je glagol? Število, čas, oseba.

  V tej lekciji ti predstavim kaj je glagol, kako ga prepoznaš, število, osebo in glagolski čas. • Glagol: Naklon

  V tej lekciji ti predstavim glagolski naklon, kako ga prepoznaš in kako določiš.

 • Pojasnjevalno priredje

  V tej lekciji ti predstavim pojasnjevalno priredje. 

 • Protivno priredje

  V tej lekciji ti predstavim protivno priredje. 

 • Stopnjevalno priredje

  V tej lekciji ti predstavim stopnjevalno priredje. 

 • Glagol: Deležnik

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko lastnost, in sicer deležnik. 

 • Vrste in zapis števnikov

  V tej lekciji ti predstavim števnike.

 • Kaj je medmet? Vrste in raba.

  V tej lekciji ti predstavim medmet, kako ga prepoznaš in tvoriš. • Besedna družina

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je besedni koren, kaj je besedna družina in kako ju prepoznaš. Pomagam ti razumeti, kaj je besedni koren, kaj je besedna družina in kako ju prepoznaš.

 • Pridevnik, vrste pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto pridevnik.

 • Kaj je predlog? Raba s/z, k/h.

  V tej lekciji ti predstavim predloge in njihovo rabo.

 • Kaj je členek? Raba.

  V tej lekciji ti predstavim členek, kako ga prepoznaš in kako ga tvoriš.


 • Domače in prevzete besede

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so domače besede in kaj prevzete besede ter kako jih prepoznamo.

 • Glasovi

  V tej lekciji ti predstavim glasove slovenskega jezika.

 • Nadpomenke, sopomenke, podpomenke in protipomenke

  V tej lekciji ti predstavim kaj je beseda, ter delitev na sopomenke, podpomenke, nadpomenke in protipomenke.


 • Stavčni členi

  V tej lekciji ti predstavim stavčne člene.

 • Kaj so besedne vrste?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so besedne vrste. 

 • Netvorjenke in tvorjenke

  V tej lekciji ti predstavim kaj so tvorjenke, kaj netvorjenke in kako jih prepozno.

 • Svojilni zaimek in povratni svojilni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim kaj so svojilni ter povratno svojilni zaimek in kako jih določiš.

 • Stavčni členi - Povedek

  V tej lekciji ti predstavim stavčni člen povedek. Naučim te, kako ga prepoznaš, določiš in označiš.

 • Stavčni členi - Osebek

  V tej lekciji ti predstavim stavčni člen osebek. Pomagam ti razumeti, kaj je osebek, kako ga prepoznaš in kako ga podčrtaš.

 • Stavčni členi - Predmet

  V tej lekciji ti predstavim stavčni člen predmet. Pomagam ti razumeti, kaj je predmet, kako ga prepoznaš in kako ga podčrtaš.

 • Glagol: Glagolski vid

  V tej lekciji ti predstavim glagolski vid.  • Kaj je veznik? Raba.

  V tej lekciji ti predstavim veznik, kako ga prepoznaš in kako tvoriš.


 • Vprašalni, kazalni, oziralni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim vprašalne, kazalne in oziralne zaimke.

 • Osebni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim osebne zaimke. 

 • Slogovno zaznamovane besede

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so slogovno zaznamovane besede in kako jih prepoznamo.

 • Tvorni in trpni stavek

  V tej lekciji ti predstavim kaj je tvorni in kaj trpni stavek. Kako ga prepoznaš in kako tvoriš.

 • Vrste odvisnikov 1. del

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je krajevni, časovni, načinovni, vzročni in osebkov odvisnik.

 • Samoglasnik in soglasnik

  V tej lekciji ti predstavim kaj so samoglasniki in kaj so soglasniki. Pomagam ti razumeti kako jih prepoznaš ter kako delimo soglasnike na zvočnike in nezvočnike. 

Jezik
 • Tehnika pisanja spisa

  V tej lekciji ti predstavim kako napisati spis. 

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Matematika
MAT
9. razred
Kemija
KEM
9. razred
Biologija
BIO
9. razred
Fizika
FIZ
9. razred
Geografija
GEO
9. razred
Glasbena umetnost
GUM
9. razred
Športna vzgoja
ŠPO
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh