Yuno - tvoja šola
Športna vzgoja

V 9. razredu sta na portalu YUNO pri predmetu športna vzgoje vsebine pripravila gospa Eva Kobal, diplomantka kineziologije in gospod Andraž Kobal, fizioterapevt.

Ogled demo lekcije
video razlag 46 zapiskov 46 vaj 46 rešitev
Predmet športna vzgoja je razdeljen na 10 vsebinskih sklopov:
 • Atletika
 • Košarka
 • Odbojka
 • Rokomet
 • Nogomet
 • Splošna kondicijska priprava
 • Gimnastika z ritmično izraznostjo
 • Pohodništvo
 • Ples
 • Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti

Na voljo je 46 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo športne vzgoje v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Pohodništvo
 • Vpliv hoje na organizem, hidracija, termoregulacija

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kakšen vpliv ima na nas hoja in kaj je potrebno storiti za primerno hidracijo in termoregulacijo.

 • Varovanje narave

  V tej lekciji ti predstavim zakaj moramo skrbeti za naravo.

 • Orientacija ob zemljevidu

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako določiti smeri neba in se znajti v neznanem okolju.

 • Pohod

  V tej lekciji ti predstavim najpomembnejše in zanimivejše stvari v gorstvu.

 • Varnost v gorah in prva pomoč

  V tej lekciji ti predstavim kako nuditi prvo pomoč ob različnih nezgodah.

Košarka
 • Osnovni tehnični in taktični elementi

  V tej lekciji ti predstavim osnove košarke ter kaj spada med taktične in tehnične elemente.

 • Zahtevnejša taktika

  V tej lekciji ti predstavim kaj spada pod taktični del košarke z razlago posameznih izrazov.

 • Igra in pasivna obramba

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti osnove igre in pasivne obrambe.

 • Pravila in športno obnašanje

  V tej lekciji ti predstavim pravila, ki veljajo pri košarki in kakšno je športno obnašanje.

Gimnastika z ritmično izraznostjo
 • Skoki

  V tej lekciji ti predstavim, katere vrste skokov poznamo in v kakšnem okolju se izvajajo.

 • Vaje ravnotežja na ožji površini

  V tej lekciji ti predstavim kaj je ravnotežje in kakšne vaje na ožji površini poznamo.

 • Ritmika

  V tej lekciji ti predstavim osnove ritmike in kaj pri tem izvajajo učenci in kaj učenke.

 • Akrobatika

  V tej lekciji ti predstavim, katere so osnovne vaje akrobatskih prvin in katere vrste akrobatike poznamo.

 • Vese in opore

  V tej lekciji ti predstavim osnove plezanja, vese in opore.

 • Vodenje ogrevanja

  V tej lekciji ti predstavim osnove ogrevanja in vodenja vaj.

 • Sestava sklopov gimnastičnih vaj

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako sestavljati in uvrščati sklope gimnastičnih vaj v različne dele vadbene enote.

 • Vaje za telesno držo, moč in gibljivost

  V tej lekciji ti predstavim kaj pomeni moč, gibljivost in telesna drža ter katere vaje uvrščamo v določeno kategorijo.

Ples
 • Dihalne in sprostitvene vaje

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti zakaj je pomembno sprostiti stres in si odpočiti.

 • Gibalno ustvarjanje

  V tej lekciji ti predstavim, da je vsak človek lahko plesalec.

 • Plesni bonton

  V tej lekciji ti predstavim kako se obnašamo na plesišču.

 • Interpretacija ritmov

  V tej lekciji ti predstavim, kako se ritem razvije.

 • Ljudski plesi

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, zakaj je ples del družbene in kulturne dejavnosti.

 • Aerobika

  V tej lekciji ti predstavim, da je glasba sestavni del vseh vadb.

 • Standardni in latinoameriški plesi

  V tej lekciji ti predstavim razlike med standardnimi in latinoameriškimi plesi.

Atletika
 • Spopolnjevanje in nove tehnike hoje in teka

  V tej lekciji ti predstavim vaje za spopolnjevanje tehnike teka.

 • Skoki v daljino in višino

  V tej lekciji ti predstavim različne tehnike skokov.

 • Meti in suvanja iz mesta in z zaletom

  V tej lekciji ti predstavim zahtevno koordinacijo celotne gibalne verige pri izvedbi meta in suvanja.

 • Merilnik in uporaba rezultatov

  V tej lekciji ti predstavim načrtovanje vadbe glede na srčni utrip.

 • Sredstva atletske vadbe za razvoj gibalnih sposobnosti

  V tej lekciji ti predstavim, katere so primerne naloge za optimalen razvoj v obdobju poznega otroštva.

Rokomet
 • Obramba

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, katera obramba je primerna v določeni situaciji.

 • Tehnični in taktični elementi rokometa

  V tej lekciji ti predstavim različne oblike tehničnih in taktičnih elementov rokometa.

 • Pravila in športno obnašanje

  V tej lekciji ti predstavim pravila in športno obnašanje pri rokometu.

Nogomet
 • Osnovna in zahtevnejša taktika

  V tej lekciji ti predstavim razliko in dopolnitev med osnovno in zahtevnejšo taktiko pri nogometu.

 • Pravila in športno obnašanje pri nogometu

  V tej lekciji ti predstavim kaj je potrebno upoštevati, da igramo nogomet po pravilih in kakšno je športno obnašanje nogometaša.

 • Tehnika z žogo in brez žoge pri nogometu

  V tej lekciji ti predstavim kakšen šport je nogomet in kakšne tehnične elemente poznamo.

 • Igralne različice

  V tej lekciji ti predstavim igralne različice, ki jih pri nogometu poznamo.

Odbojka
 • Tehnični in taktični elementi v igri s spopolnjevanjem

  V tej lekciji ti predstavim spopolnjene tehnične in taktične elemente v igri.

 • Igralne različice

  V tej lekciji ti predstavim kako izgleda posamezna igralna različica in katere poznamo.

 • Pravila in športno obnašanje

  V tej lekciji ti predstavim najpomembnejša pravila odbojke in kaj je športno obnašanje.

Splošna kondicijska priprava
 • Vaje za posamezno telesno sposobnost

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, katera vaja je primerna za razvoj določene gibalne sposobnosti.

 • Program kondicijske priprave

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam sestaviti individualni program vadbe.

 • Stabilizacija in telesna drža

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, zakaj prihaja do nepravilne drže in s katerimi vajami si lahko izboljšamo telesno držo.

 • Zakonitosti športne vadbe

  V tej lekciji ti predstavim kako izbrati naloge, intenzivnost in trajanje obremenitve glede na različne cilje.

Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti
 • Testi gibalnih učinkovitosti

  V tej lekciji ti predstavim teste, ki jih izvajamo, da preverimo gibalno učinkovitost posameznika.

 • Biološki in gibalni razvoj

  V tej lekciji ti predstavim kako poteka biološki in gibalni razvoj v puberteti.

 • Individualiziran načrt vadbe za izboljšanje gibalne učinkovitosti

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kako planirati in ustvariti vadbeni načrt za izboljšanje gibalne učinkovitosti glede na posameznikove sposobnosti.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine sta pripravila Eva Kobal, diplomantk​​​​​a kineziologije in Andraž Kobal, fizioterapevt.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Slovenščina
SLO
9. razred
Matematika
MAT
9. razred
Kemija
KEM
9. razred
Biologija
BIO
9. razred
Fizika
FIZ
9. razred
Geografija
GEO
9. razred
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh