Yuno - tvoja šola
Geografija

V 9. razredu je na portalu YUNO pri predmetu geografija vsebine pripravil gospod Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.

Ogled demo lekcije
15 video razlag 15 zapiskov 15 vaj 15 rešitev
Predmet geografija obravnava vsebinski sklop:
 • Slovenija

Na voljo je 15 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo geografije v 9. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Slovenija
 • Obpanonske pokrajine
  Pomagam ti razumeti glavne geografske značilnosti Obpanonskih pokrajin.
 • Prebivalstvo - izobrazba in zaposlitev

  Predstavim ti izobrazbeno in zaposlitveno sestavo prebivalcev v Sloveniji, spreminjanje te sestave skozi čas in pomagam razumeti vzroke za take razmere. 

 • Pregled regij v Sloveniji, Alpske pokrajine

  Predstavim ti Slovenijo kot državo in pomagam razumeti glavne geografske značilnosti Alpskih pokrajin.

 • Predalpske pokrajine
  Pomagam ti razumeti glavne geografske značilnosti Predalpskih pokrajin.
 • Obsredozemske pokrajine
  Pomagam ti razumeti glavne geografske značilnosti Obsredozemskih pokrajin.
 • Relief in kamninska zgradba Slovenije

  V tej lekciji ti predstavim glavne značilnosti površja Slovenije. Pomagam ti razumeti njegov nastanek in posledice, ki iz tega izhajajo. 

 • Dinarskokraške pokrajine
  Pomagam ti razumeti glavne geografske značilnosti Dinarskokraških pokrajin.
 • Podnebje, prsti in rastlinstvo Slovenije

  V tej lekciji ti predstavim glavne značilnosti podnebja, prsti in rastlinstva Slovenije in pomagam razumeti posledice, ki iz tega izhajajo. 

 • Vodovje Slovenije
  Predstavim ti glavne značilnosti vodovja Slovenije in pomagam razumeti posledice, ki iz tega izhajajo.
 • Prebivalstvo – število in selitve

  Predstavim ti število in spreminjanje števila prebivalcev v Sloveniji ter pomagam razumeti vzroke za take razmere.

 • Prebivalstvo - spol in starost

  Predstavim ti sestavo prebivalstva Slovenije po spolu in starosti, razmerje med tremi starostnimi skupinami ter njihovo spreminjanje skozi čas. Pomagam ti razumeti vzroke za take razmere.

 • Naselja v Sloveniji

  Predstavim ti osnovne značilnosti naselij v Sloveniji, njihovo obliko, funkcijo in pomagam razumeti spreminjanje naselij skozi čas.

 • Gospodarstvo Predalpskih, Alpskih in Dinarskokraških pokrajin

  Predstavim ti osnovne značilnosti gospodarstva Slovenije, povezanost naravnih razmer s ključnimi gospodarskimi panogami po posameznih regijah, njihovo spreminjanje skozi čas in pomagam razumeti okoljsko problematiko, ki jo povzroči gospodarski razvoj.

 • Gospodarstvo Obsredozemskih in Obpanonskih pokrajin

  Predstavim ti osnovne značilnosti gospodarstva Slovenije, povezanost naravnih razmer s ključnimi gospodarskimi panogami po posameznih regijah, njihovo spreminjanje skozi čas in pomagam razumeti okoljsko problematiko, ki jo prinese gospodarski razvoj.

 • Prebivalstvo - narodnost in vera

  Predstavim ti podatke o narodni in verski sestavi prebivalstva Slovenije ter pomagam razumeti vzroke za take razmere vezane na širši družbeni in politični kontekst.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravil Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
9. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 9. razred

9. razred
Slovenščina
SLO
9. razred
Matematika
MAT
9. razred
Kemija
KEM
9. razred
Biologija
BIO
9. razred
Fizika
FIZ
9. razred
9. razred
Športna vzgoja
ŠPO
9. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh