Yuno - tvoja šola
Biologija
V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu biologija vsebine pripravila gospa Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
Ogled demo lekcije
43 video razlag 43 zapiskov 43 vaj 43 rešitev
Predmet biologija je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Biologija kot veda

 • Raziskovanje in poskusi

 • Celice in dedovanje

 • Zgradba in delovanje človeka

Na voljo je 43 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo biologije v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Zgradba in delovanje človeka
 • Pasivni del gibal, zgradba kosti
  V tej lekciji ti predstavim pasivni del gibal in zgradbo kosti.
 • Vegetativno živčevje
  V tej lekciji ti predstavim vegetativno živčevje in njegovo delovanje.
 • Bolezni izločal
  V tej lekciji ti predstavim bolezni izločal.
 • Nos: zgradba in vonj
  V tej lekciji ti predstavim nos, njegovo zgradbo in kako vonjamo.
 • Možgani
  V tej lekciji ti predstavim živčevje in možgane.
 • Vrste in vloga čutil
  V tej lekciji ti predstavim vrste čutil in njihovo vlogo v telesu.
 • Dihanje
  V tej lekciji ti predstavim proces dihanja.
 • Želodec in prebava v njem

  V tej lekciji ti predstavim želodec in del prebave, ki poteka v njem. 

 • Hormoni in hormonska obolenja
  V tej lekciji ti predstavim hormone in hormonska obolenja.
 • Žleze z notranjim izločanjem
  V tej lekciji ti predstavim žleze z notranjim izločanjem in njihovo vlogo v telesu.
 • Ustna votlina in prebava v njej
  V tej lekciji ti predstavim ustno votlino in prebavo, ki poteka v njej.
 • Srce
  V tej lekciji ti predstavim srce in njegovo delovanje.
 • Bolezni srca in ožilja
  V tej lekciji ti predstavim bolezni srca in ožilja.
 • Jezik: zgradba, okus
  V tej lekciji ti predstavim jezik, njegovo zgradbo in kako okušamo.
 • Razmnoževanje človeka
  V tej lekciji ti predstavim obdobje pubertete, menstruacijo, potek nosečnosti in razmnoževanje človeka.
 • Hrana je vir snovi in energije
  V tej lekciji ti predstavim pomen hrane in hranilnih snovi.
 • Prebavna cev in prebavne žleze
  V tej lekciji ti predstavim prebavila – prebavno cev in prebavne žleze.
 • Spolne bolezni
  V tej lekciji ti predstavim spolne bolezni in preventivo pred okužbo.
 • Kosti našega skeleta
  V tej lekciji ti predstavim kosti v človeškem telesu.
 • Povezave med kostmi
  V tej lekciji ti predstavim povezave med kostmi in zgradbo sklepa.
 • Aktivni del gibal: mišice
  V tej lekciji ti predstavim aktivni del gibal in zgradbo mišice.
 • Poškodbe kosti in mišic
  V tej lekciji ti predstavim poškodbe kosti in mišic ter preventivo pred slednjimi.
 • Dihalna pot in zgradba dihal, pljuča
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo dihal in pljuč ter dihalno pot.
 • Naloge živčnega sistema, živčna celica
  V tej lekciji ti predstavim naloge živčnega sistema in živčno celico.
 • Prebava v tankem in debelem črevesju
  V tej lekciji ti predstavim prebavo v tankem in debelem črevesju.
 • Limfa: imunost
  V tej lekciji ti predstavim limfo in limfni sistem.
 • Kri
  V tej lekciji ti predstavim pomen krvi in njeno sestavo.
 • Krvni obtok, izmenjava plinov

  V tej lekciji ti predstavim krvni obtok.

 • Koža: zgradba, čutilo za tip, mraz, toploto
  V tej lekciji ti predstavim kožo, njeno vlogo in zgradbo.
 • Organi, organski sistemi, organizem in usklajeno delovanje organskih sistemov
  V tej lekciji ti predstavim sestavo človeškega telesa.
 • Jetra in trebušna slinavka, pomen
  V tej lekciji ti predstavim jetra in trebušno slinavko ter njune naloge.
 • Zgradba in delovanje izločal
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in delovanje izločal.
 • Uho: zgradba, sluh, bolezni in poškodbe ušes
  V tej lekciji ti predstavim uho, njegovo zgradbo, kako slišimo ter bolezni in poškodbe ušes.
 • Oko: zgradba, vid, napake

  V tej lekciji ti predstavim oko, njegovo zgradbo, kako gledamo in napake očesa.

 • Hrbtenjača, refleksni gib
  V tej lekciji ti predstavim hrbtenjačo in refleksni gib.
 • Poškodbe in bolezni dihal
  V tej lekciji ti predstavim poškodbe in bolezni dihal.
 • Spolovila
  V tej lekciji ti predstavim moške in ženske spolne organe ter njihovo zgradbo.
Celice in dedovanje
 • Mitoza

  V tej lekciji ti predstavim celično delitev – mitozo.

 • Zgradba celice, primerjava rastlinske in živalske celice
  V tej lekciji ti predstavim celico, njeno notranjo zgradbo in primerjavo med rastlinsko in živalsko celico.
 • Mejoza

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je mejoza.

 • Mikroskop in mikroskopiranje

  V tej lekciji ti predstavim mikroskop in postopek mikroskopiranje.

Raziskovanje in poskusi
 • Metode raziskovalnega dela
  V tej lekciji ti predstavim metode raziskovalnega dela.
Biologija kot veda
 • Biologija: naravoslovna veda
  V tej lekciji ti predstavim biologijo kot vedo, njene panoge, smeri in dejavnosti. 
PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh