Yuno - tvoja šola
Kemija
V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu kemija vsebine pripravila gospa Ivica V. Novak, biologinja.
Vstop v učilnico
42 video razlag 42 zapiskov 42 vaj 42 rešitev
Predmet kemija je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Uvod v kemijo

 • Elementi

 • Periodni sistem

 • Delci in povezovanje

 • Elektroliti

Na voljo je 42 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo kemija v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Uvod v kemijo
 • Laboratorijski pripomočki

  V tej lekciji ti predstavim laboratorijske pripomočke in njihovo uporabo.

 • Kaj je kemija? Kemijski poklici.

  V tej lekciji spoznaš, da je kemija naravoslovna veda, ki proučuje snovi, njihove lastnosti, zgradbo in spremembe.

 • Spremembe agregatnih stanj

  V tej lekciji spoznaš agregatna stanja in njihove spremembe.

 • Razvrstitev snovi - čiste snovi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so čiste snovi in kako se razlikujejo od drugih vrst snovi.

 • Spojine

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so spojine in te naučim, kako se spojine imenujejo.

 • Kako merimo pri kemiji?

  V tej lekciji ti predstavim osnovne veličine (količine), ki jih merimo pri kemiji.

 • Kaj je snov?

  V tej lekciji ti predstavim, kako opredelimo predmet raziskovanja kemikov – snov.

 • Razvrstitev snovi - zmesi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so zmesi in kako se razlikujejo od drugih vrst snovi.

 • Označevanje nevarnih snovi (kemikalij)

  V tej lekciji ti predstavim označevanje nevarnih snovi na dva načina: s piktogrami ter P in H stavki.

 • Elementi in atomi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so elementi in atomi.

 • Varnost pri eksperimentiranju

  V tej lekciji ti predstavim osebno zaščito pri eksperimentiranju, varno ravnanje in opremo laboratorijske učilnice.

Periodni sistem
 • Izotopi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so izotopi in kako se lahko uporablja radioaktivni razpad.

 • Elektronska ovojnica

  V tej lekciji ti prestavim, kaj je elektronska ovojnica in njene značilnosti.

 • Vrstno in masno število

  V tej lekciji ti predstavim, kaj sta vrstno in masno število in kakšen je njihov pomen.

 • Kaj so ioni?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so ioni.

 • Periodni sistem elementov

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je periodni sistem elementov in kakšen pomen ima.

 • Zgradba atoma

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je atom in kako je zgrajen.

Elektroliti
 • Vodne raztopine kislin in baz

  V tej lekciji ti predstavim, kaj se zgodi, ko se kisline in baze raztopijo v vodi.

 • Kisline

  V tej lekciji spoznamo različne vrste kislin.

 • Baze

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so baze in kakšne baze poznamo.

 • Nevtralizacija: reakcija med kislino in bazo

  V tej lekciji se naučimo, kako poteka reakcija med kislino in bazo.

 • Raztopina in topnost

  V tej lekciji spoznamo topnost in kako pripravimo raztopine.

 • Elektroliti: kisline in baze

  V tej lekciji se naučimo pomembnosti kislin in baz ter kako se merijo.

Delci in povezovanje
 • Polarne in nepolarne molekule

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so polarne in nepolarne molekule.

 • Uvod v kemijske reakcije

  V tej lekciji ti predstavim razliko med kemijskimi reakcijami in fizikalnimi spremembami.

 • Gorenje

  V tej lekciji ti razložim kemijsko reakcijo gorenja.

 • Masa in energija pri kemijskih reakcijah

  V tej lekciji spoznamo pomembnosti zakona o ohranitvi mase.

 • Kemijske vezi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kemijska vez in kako nastane.

 • Kemijske enačbe

  V tej lekciji spoznamo, kako je sestavljena kemijska enačba.

 • Spajanje in razkroj

  V tej lekciji spoznamo razliko med dvema vrstama kemijskih reakcij – spajanjem in razkrojem.

 • Ionska vez

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je ionska vez in kako nastane.

 • Kovalentna nepolarna vez

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane kovalentna nepolarna vez. Spoznam te s shematskim prikazom nastanka nepolarnih molekul. Predstavim ti nastanek enojne, dvojne in trojne kovalentne ali atomske vezi.

 • Kovalentna polarna vez

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastane kovalentna polarna vez. Spoznam te s shematskim prikazom nastanka polarnih molekul.

Elementi
 • Relativna atomska in molekulska masa

  V tej lekciji ti predstavim, da so mase atomov zelo majhne. Spoznaš, kako izračunamo relativno molekulsko maso in masni delež elementa v spojini.

 • Viri elementov v naravi

  V tej lekciji ti predstavim vire elementov v naravi in na kakšen način jih pridobivamo.

 • Izbrani elementi

  V tej lekciji ti predstavim elemente, ki so pomembni za življenje in industrijo.

 • Kovine in nekovine

  V tej lekciji ti predstavim razliko med lastnostmi kovin in lastnostmi nekovin.

 • Halogeni elementi

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti in uporabo halogenih elementov.

 • Prehodni elementi

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti in uporabo prehodnih elementov.

 • Skupine elementov v PSE

  V tej lekciji ti podrobno predstavim delitev PSE.

 • Alkalijske in zemeljsko alkalijske kovine

  V tej lekciji ti predstavim podrobno delitev PSE. Spoznaš alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine in podobne lastnosti.

 • Žlahtni plini

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti in uporabo žlahtnih plinov.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ivica V. Novak, biologinja.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
Glasbena umetnost
GUM
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh