Yuno - tvoja šola
Državljanska in domovinska vzgoja in etika

V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja in etika vsebine pripravil gospod Gašper Nitraljevski

Ogled demo lekcije
13 video razlag 13 zapiskov 13 vaj 13 rešitev
Predmet državljanska in domovinska vzgoja in etika je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
  • Demokracija od blizu

  • Finance, delo, kapital

  • Evropska unija

  • Slovenija in svet

Na voljo je 13 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo državljanska in domovinska vzgoja in etika v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravil Gašper Nitraljevski.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh