Yuno - tvoja šola
Geografija

V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu geografija vsebine pripravil gospod Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.

Ogled demo lekcije
video razlag 20 zapiskov 20 vaj 20 rešitev
Predmet geografija je razdeljen na 7 vsebinskih sklopov:
 • Amerika 
 • Severna Amerika
 • Srednja Amerika
 • Južna Amerika
 • Afrika
 • Avstralija in Oceanija
 • Polarna območja

Na voljo je 20 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo geografije v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Afrika
 • Relief in kamninska zgradba Afrike
  V tej lekciji ti predstavim Afriko kot celino, glavne značilnosti reliefa ter pomagam razumeti razloge za njegov nastanek.
 • Vodovje Afrike
  Predstavim ti večje reke in jezera v Afriki ter ti pomagam razumeti njihov pomen za življenje ljudi.
 • Gospodarstvo Afrike

  Predstavim značilnosti gospodarstva Afrike in pomagam razumeti razloge za tako stanje.

 • Prebivalstvo Afrike
  Predstavim ti število in spreminjanje števila prebivalcev v Afriki ter njihovo sestavo.
 • Podnebje in rastlinstvo Afrike

  V tej lekciji ti predstavim Afriko kot celino, glavne značilnosti reliefa ter pomagam razumeti razloge za njegov nastanek.

Amerika
 • Uvod v geografijo Amerike

  V tej lekciji ti pomagam razumeti delitev Amerike na tri dele, kolonizacijo in njene posledice.

Severna Amerika
 • Relief in kamninska zgradba S Amerike
  Pomagam ti razumeti nastanek površja Severne Amerike in njegov vpliv na življenje ljudi.
 • Vodovje S Amerike
  Predstavim ti večje reke in jezera v Severni Ameriki in pomagam razumeti njihov pomen za življenje ljudi.
 • Gospodarstvo S Amerike
  V tej lekciji ti predstavim glavne značilnosti gospodarstva Severne Amerike in povezanost gospodarstva z naravnimi, družbenimi in političnimi razmerami.
 • Prebivalstvo S Amerike
  V tej lekciji ti predstavim glavne značilnosti prebivalstva Severne Amerike.
 • Podnebje in ratslinstvo S Amerike
  V tej lekciji ti predstavim podnebne razmere v Severni Ameriki in razloge za tako stanje. Pomagam ti razumeti povezavo z rastlinstvom in vplivom na prebivalstvo.
Južna Amerika
 • Prebivalstvo J Amerike
  Predstavim ti značilnosti prebivalstva Južne Amerike ter pomagam razumeti posledice, ki iz tega izhajajo.
 • Gospodarstvo J Amerike
  Predstavim ti značilnosti gospodarstva Južne Amerike in pomagam razumeti razloge za tako stanje.
 • Vodovje J Amerike - sinteza
  Predstavim ti večje reke in jezera v Južni Ameriki ter pomagam razumeti njihov pomen za življenje ljudi.
 • Relief, kamninska zgradba, podnebje in rastlinstvo J Amerike
  V tej lekciji ti predstavim glavne značilnosti površja, podnebja in rastlinstva Južne Amerike ter ti pomagam razmeti vzroke za tako stanje.
Srednja Amerika
 • Medmorska Amerika in Karibsko otočje

  Predstavim ti osnovne geografske značilnosti Medmorske Amerike in Karibskega otočja in pomagam razumeti, kako vplivajo na življenje v tem okolju.

 • Uvod v Srednjo Ameriko in Mehika

  Predstavim ti delitev Latinske Amerike in pomagam razumeti osnovne geografske značilnosti Mehike.

Avstralija in Oceanija
 • Prebivalstvo in gospodarstvo Avstralije in Oceanije
  V tej lekciji ti predstavim osnovne družbenogeografske značilnosti Avstralije, Oceanije in Nove Zelandije.
 • Relief, kamninska zgradba, podnebje, rastlinstvo, vodovje Avstralije in Oceanije
  Pomagam ti razumeti osnovne naravnogeografske značilnosti Avstralije, Oceanije in Nove Zelandije in poznaš vzroke za tako stanje.
Polarna območja
 • Polarna območja
  V tej lekciji ti predstavim geografske značilnosti Polarnega sveta Arktike in Antarktike.
Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravil Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh