Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.

Ogled demo lekcije
36 video razlag 36 zapiskov 36 vaj 36 rešitev
Predmet SLOVENŠČINA je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Slovnica

 • Književnost

Na voljo je 36 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Slovnica
 • Kaj so podredja in odvisniki? Glavni in odvisni stavek

  V tej lekciji ti predstavim kaj so podredja in kaj odvisniki ter kako določiti glavni in odvisni stavek.

 • Vzorčni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je vzročni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Osebkov odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je osebkov odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Dopustni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je prilastkov odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Domače in prevzete besede

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so domače besede in kaj prevzete besede ter kako jih prepoznamo.

 • Kaj so besedne vrste?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so besedne vrste. 

 • Pogojni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je pogojni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Besedna zveza

  V tej lekciji ti predstavim kaj je besedna zveza.

 • Vprašalni, kazalni, oziralni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim vprašalne, kazalne in oziralne zaimke.

 • Krajevni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je krajevni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Načinovni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je načinovni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Predmetni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je predmetni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Namerni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je namerni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Prilastkov odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je prilastkov odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Osebni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim osebne zaimke. 

 • Pridevnik, vrste pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto pridevnik.

 • Pridevnik, stopnjevanje in sklanjanje

  V tej lekciji ti predstavim, kako sklanjamo in kako stopnjujemo pridevnike.

 • Vrste in zapis števnikov

  V tej lekciji ti predstavim števnik, kako ga prepoznaš in kako zapišeš.

 • Kaj je predlog? Raba s/z, k/h.

  V tej lekciji ti predstavim predloge in njihovo rabo.

 • Svojilni in povratni svojilni zaimek
  V tej lekciji ti predstavim svojilni in povratno svojilni zaimek.
 • Časovni odvisnik

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je časovni odvisnik in kako ga prepoznamo.

 • Kaj je veznik? Raba.

  V tej lekciji ti predstavim veznik, kako ga prepoznaš in kako tvoriš.


 • Kaj je glagol? Število, čas, oseba.

  V tej lekciji ti predstavim kaj je glagol, kako ga prepoznaš, število, osebo in glagolski čas.


 • Glasovi

  V tej lekciji ti predstavim glasove slovenskega jezika.

 • Glagol: nedoločnik in namenilnik

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko obliko nedoločnik in namenilnik.

 • Samoglasnik in soglasnik

  V tej lekciji ti predstavim kaj so samoglasniki in kaj so soglasniki. Pomagam ti razumeti kako jih prepoznaš ter kako delimo soglasnike na zvočnike in nezvočnike. 

 • Besedna družina

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je besedni koren, kaj je besedna družina in kako ju prepoznaš.

 • Glagol: Naklon

  V tej lekciji ti predstavim glagolski naklon, kako ga prepoznaš in kako določiš.

 • Glagol: Glagolski vid

  V tej lekciji ti predstavim glagolski vid. 

 • Samostalnik: spol, število, sklon

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto samostalnik, spol, število in sklon.

 • Slogovno zaznamovane besede

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so slogovno zaznamovane besede in kako jih prepoznamo.

 • Premi in odvisni govor

  V tej lekciji ti predstavim premi in odvisni govor.

 • Nadpomenke, sopomenke, podpomenke in protipomenke

  V tej lekciji ti predstavim kaj je beseda, ter delitev na sopomenke, podpomenke, nadpomenke in protipomenke.

 • Seznam

  V tej lekciji ti predstavim seznam, kako ga beremo in kako napišemo.

Književnost
 • Ljudsko slovstvo

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti ljudskega slovstva.

Jezik
 • Tehnika pisanja spisa

  V tej lekciji ti predstavim kako napisati spis. 

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
8. razred
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh