Yuno - tvoja šola
Tuj jezik: angleščina
V 8. razredu je na portalu YUNO pri predmetu tuj jezik: angleščina vsebine pripravila gospa Nina Zupančič, profesorica angleščine.
Vstop v učilnico
30 video razlag 42 zapiskov 42 vaj 42 rešitev
Predmet tuj jezik: angleščina se osredotoča na vsebinski sklop:
 • Jezik in besedišče

Na voljo je 42 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo tuj jezik: angleščina v 8. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Hey! Where are you from? - Zdravo! Od kod si?

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini tujce povprašamo, od kod so (iz katere države in iz katerega kraja), kako povprašamo po tem, kako je bilo na poti in kako se počutijo in jim izrečemo dobrodoščico.

 • Let's revise Present Continuous - Ponovimo opisni sedanjik

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo o stvareh, ki se dogajajo zdaj.

 • Numbers, describing statistics - Števila, opisovanje statistike

  V tej lekciji ti predstavim, kje po svetu še govorijo angleško. Naučiš se ulomke, odstotke in nekaj števil nad 100.

 • Materials: What is ... made of? - Materiali: Iz česa je narejeno?

  V tej lekciji se naučimo poimenovati nekatere pogoste materiale in jih opisovati.

 • Let's learn 'Going to' future - Naučimo se opisni prihodnjik 'going to'

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo o svojih načrtih oz. namerah in kako izražamo svoja predvidevanja za prihodnost.

 • Let's learn Present Perfect! - Naučimo se navadni sedanjik

  V tej lekciji se naučimo po angleško govoriti o navadah (na primer o tem, da si vsako jutro umivamo zobe) in o stvareh, ki vedno držijo (na primer o tem, da je Zemlja planet in da je trava zelene barve).

 • At the table - Pri mizi

  V tej lekciji se naučimo, kako se vljudno izražamo za mizo.

 • Compound nouns - Sestavljeni samostalniki (1. del)

  V tej lekciji se naučimo, kaj so sestavljeni samostalnik in iz česa vse jih lahko sestavljamo.

 • Use of 'used to' (habits) - Raba 'used to' (navade)

  V tej lekciji se naučimo, kaj pomeni »used to« in se naučimo govoriti o svojih navadah v povezavi z dajanjem predlogov in zavračanjem le-teh.

 • Modal verb 'must' - Modalni glagol 'must'

  V tej lekciji se naučimo, za kaj vse se uporablja modalni glagol must.

 • Present Perfect: Recyling - Navadni sedanjik - recikliranje

  V tej lekciji se naučimo besedišča s področja skrbi za okolje in ponovimo pravila za Present Perfect.

 • How does the human body work? (Breathing) - Kako deluje človeško telo? (Dihanje)

  V tej lekciji spoznavamo človeško telo in delovanje dihalnih organov.

 • Reported Speech - Odvisni govor (1. del)

   V tej lekciji se naučimo, kako poročati o nečem, kar je rekel ali zapisal nekdo drug.

 • Phrasal Verbs (cooking) - Frazni glagoli (kuhanje)

  V tej lekciji se naučimo nekaj koristnih fraznih glagolov, ki jih uporabljamo, ko govorimo o kuhanju.

 • Time words: until, by, during, for - Izražanje časa: 'unitl, by, during, for'

  V tej lekciji se naučimo, kako za opisovanje časa uporabljati besede until, by in during.

 • Reported Speech - Odvisni govor (2. del)

   V tej lekciji se naučimo, kako poročati o nečem, kar je rekel ali zapisal nekdo drug.

 • Greetings - Pozdravi

  V tej lekciji se naučimo, katere pogoste pozdrave in fraze lahko uporabljamo ob poslavljanju.

 • Geography - continents and relief of Antarctica, Europe, Australia and Oceania - Geografija - Celine in pokrajinske značilnosti Antarktike, Evrope, Avstralije in Oceanije

  V tej lekciji spoznaš sedem kontinentov na Zemlji in njihove glavne pokrajinske značilnosti.

 • Geography - continents and relief of Asia, Africa, North and South America - Geografija - Celine in pokrajinske značilnosti Azije, Afrike, Severne in Južne Amerike

  V tej lekciji spoznaš sedem kontinentov na Zemlji in njihove glavne pokrajinske značilnosti.

 • Comparison of Past Simple and Present Perfect Simple - Primerjava dveh preteklikov

  V tej lekciji si pogledamo, kaj je Present Perfect in kaj je Present Simple ter razlike med njima.

 • Let's learn Past Continuous - Naučimo se opisni preteklik

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini opisujemo stvari, ki so se dogajale v preteklosti. • Let's learn Past Simple of irregular verbs - Naučimo se navadni preteklik nepravilnih glagolov

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini tvorimo navadni preteklik nekaterih angleških nepravilnih glagolov.

 • Let's learn Past Simple of regular verbs - Naučimo se navadni preteklik pravilnih glagolov

   V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo in sprašujemo po nečem, kar se je zgodilo v preteklosti.

 • Let's learn Will Future - Naučimo se navadni prihodnjik z 'will'

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo o prihodnosti.

 • Expressing quantities - Izražanje količin

  V tej lekciji ti predstavim, kako izražamo količine.

 • Buildings, giving directions - Stavbe, dajanje navodil

  V tej lekciji ponovimo besedišče na temo zgradbe v mestu in si ogledamo, kako vse lahko uporabimo glagol 'get'.

 • Making suggestions - Predlogi

  V tej lekciji se naučimo, kako podati predlog, ko si nečesa želimo, in kdaj imajo imena krajev določni člen the in kdaj se zapisujejo brez člena.

 • Active citizenship - Aktivno državljanstvo

  V tej lekciji se naučimo, kdo so aktivni državljani, kaj delajo in česa še niso naredili. Ob tem ponavljamo in utrjujemo Present Perfect.

 • Let's revise Present Simple - Ponovimo navadni sedanjik

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo o navadah (na primer o tem, da si vsako jutro umivamo zobe) in o stvareh, ki vedno držijo (na primer o tem, da je Zemlja planet in da je trava zelene barve).

 • Adverbs + ending -ly - Prislovi in končnica -ly

  V tej lekciji se naučimo nekaj nenavadnih običajev, ki jih imajo v različnih državah po svetu, in si pogledamo pravila za tvorbo prislovov.

 • Let's learn Passive in Present - Naučimo se trpnik v sedanjiku

  V tej lekciji se naučimo, kako tvoriti trpnik v navadnem in opisnem sedanjiku in kdaj ga uporabljamo.

 • Let's learn Passive in Past! - Naučimo se trpnik v pretekliku

  V tej lekciji se naučimo, kako tvoriti trpnik v pretekliku in kdaj ga uporabljamo.

 • Question tags - Tvorimo vprašanja

  V tej lekciji se naučimo, kako uporabljamo vprašanja, pri katerih dodatno sprašujemo po potrditvi s “kajne?".

 • Let's learn second conditional - Naučimo se drugi pogojnik

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorim o sedanjem ali preteklem dogodku ali stanju, za katerega se nam zdi, da ni oz. je malo verjeten.

 • The opposites - Nasprotja

  V tej lekciji se naučimo tvoriti nasprotja z un-, mis- in dis- in primerjati različne stvari. Ob tem spoznamo razlike med ameriško in britansko kulturo.

 • Let's learn first conditional - Naučimo se prvi pogojnik

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo o možnih dejanjih, dogajanjih in stanjih ter njihovih posledicah v prihodnosti.

 • Probability - Izražanje verjetnosti

  V tej lekciji se naučimo, kako izražati verjetnost z modalnimi glagoli in pa pridevniki za verjetnost.

 • Compound nouns - Sestavljeni samostalniki (2. del)

  V tej lekciji se naučimo, kaj so sestavljeni samostalniki in iz česa vse jih lahko sestavljamo.

 • I need to see a doctor! - Moram k zdravniku!

  V tej lekciji se naučimo nekaj najpogostejših bolečin in bolezni in kako jih zdravimo.

 • Comparison of adjectives (positive, comparative, superlative) - Stopnjevanje pridevnikov (osnovnik, primernik, presežnik)

  V tej lekciji se naučiš po angleško povedati, da je nekaj dobro, boljše ali najboljše oz. staro, starejše, ali najstarejše. Spoznaš osnovnik, primernik in presežnik.

 • Modal Verb 'might' - Modalni glagol 'might'

  V tej lekciji ti predstavim, kako v angleščini govorimo in sprašujemo po nečem, kar je možno oz. verjetno.

Technology
 • Are you a blogger? - Ali si bloger?

  V tej lekciji pridobiš nekaj besedišča s področja interneta in računalniške tehnologije. Pomagam ti razumeti razliko med blogom in vlogom in zakaj jih je dobro pisati (ali pa tudi ne). Prav tako izveš, kaj oz. kdo so influencerji.


  Povezava: Blog

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Nina Zupančič, profesorica angleščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
8. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 8. razred

8. razred
Geografija
GEO
8. razred
Športna vzgoja
ŠPO
8. razred
Glasbena umetnost
GUM
8. razred
Državljanska in domovinska vzgoja in etika
DKE
8. razred
Fizika
FIZ
8. razred
Biologija
BIO
8. razred
Kemija
KEM
8. razred
Matematika
MAT
8. razred
Slovenščina
SLO
8. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh