Yuno - tvoja šola
Geografija

V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu geografija vsebine pripravil gospod Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.


Ogled demo lekcije
12 video razlag 12 zapiskov 12 vaj 12 rešitev
Predmet geografija obravnava sklop:
 • Obča geografija

Na voljo je 12 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo geografije v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Obča geografija
 • Kroženje Zemlje

  V tej lekciji ti predstavim in ti pomagam razumeti kaj se dogaja na Zemlji zaradi njenega kroženja okrog Sonca in kaj zaradi vrtenja okrog njene osi.

 • Vrtenje Zemlje
  Pomagam ti razumeti kaj se dogaja na Zemlji zaradi vrtenja okrog njene osi.
 • Vreme
  V tej lekciji ti predstavim zakonitosti dogajanja v ozračju (atmosferi) in kaj pravzaprav je vreme.
 • Relief - oblike površja

  V tej lekciji ti predstavim osnovne oblike površja in pomagam razumeti, kako te vplivajo na življenjske razmere.

 • Kaj je geografija?

  V tej lekciji ti predstavim, s čim se ukvarja geografija in ti pomagam razumeti povezavo med vsemi elementi, ki jih preučuje.

 • Oblika in zgradba Zemlje

  Pomagam ti razmeti posledice, ki jih povzročajo dimenzije, oblika in notranja zgradba Zemlje.

 • Upodabljanje Zemlje - zemljevidi
  V tej lekciji ti predstavim kako učinkovito uporabljati zemljevide in ti pomagam razumeti kaj prikazujejo in zakaj vse jih potrebujemo.
 • Upodabljanje Zemlje - orientacija

  V tej lekciji ti predstavim kako določamo lego krajev na Zemlji, pomagam ti razumeti kaj ti podatki pomenijo ter kje in kdaj jih uporabiti za potrebe navigacije.

 • Podnebje

  V tej lekciji ti predstavim in ti pomagam razumeti, kateri osnovni procesi se dogajajo v atmosferi, razmere na Zemlji in kaj nanje vpliva.

 • Kamnine

  V tej lekciji ti predstavim in ti pomagam razumeti nastanek petih osnovnih tipov površja na Zemlji in osnovno kamninsko zgradbo površja. Seznanim te z obdobji Zemljine zgodovine.

 • Relief - oblikovalni procesi

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti procese, ki vplivajo na (pre)oblikovanje površja.

 • Relief - tipi površja

  V tej lekciji ti predstavim predstavim tipe površja, ki se izoblikujejo skozi (pre)oblikovalne procese, ki potekajo na Zemlji.

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravil Kristijan Tomassini, profesor geografije in zgodovine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh