Yuno - tvoja šola
Naravoslovje
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu naravoslovje vsebine pripravila gospa Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
Ogled demo lekcije
53 video razlag 53 zapiskov 53 vaj 53 rešitev
Predmet naravoslovje je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Živa narava

 • Vpliv človeka na okolje

 • Snovi

 • Energija

Na voljo je 53 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo naravoslovja v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Snovi
 • Kaj je snov?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so snovi in njihovo zgradbo.

 • Metamorfne, preobražene kamnine

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo metamorfne ali preobražene kamnine, katere metamorfne kamnine najdemo v Sloveniji in za kaj jih uporabljamo.

 • Magmatske kamnine
  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo magmatske kamnine, katere vrste magmatskih kamnin poznamo in katere magmatske kamnine najdemo v Sloveniji.
 • Sedimentne kamnine, usedline
  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo sedimentne kamnine ali usedline, katere sedimentne kamnine najdemo v Sloveniji in za kaj jih uporabljamo.
 • Nastanek prsti

  V tej lekciji ti predstavim nastanek prsti – preperevanje in kako ločiš med posameznimi vrstami preperevanja.

 • Snov je iz delcev
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so snovi in njihovo zgradbo.
 • Nevarne snovi: označevanje in ustrezno ravnanje

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so oznake za nevarne snovi, kaj označujejo, kako ravnamo z nevarnimi snovmi ter kako ravnamo v primeru nesreč in poškodb.

 • Lastnosti snovi in njihova uporaba
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so lastnosti snovi in kakšne lastnosti snovi imajo nekatere snovi.
 • Lastnosti in sestava prsti
  V tej lekciji ti predstavim lastnosti prsti, vplive na vrsto in sestavo prsti.
 • Agregatna stanja snovi
  V tej lekciji ti predstavim agregatna stanja snovi in njihove značilnosti.
 • Kamnine in minerali, kamninski krog
  V tej lekciji ti predstavim razliko med minerali in kamninami, nastanek kamnin in kroženje kamnin v naravi.
Živa narava
 • Pomen razmnoževanja rastlin

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je pomembno, da se rastline razmnožujejo.

 • Razvrščanje rastlin in skupine rastlin

  V tej lekciji ti predstavim, kako razvrščamo rastline. • Medvrstni odnosi

  V tej lekciji ti predstavim primere odnosov med organizmi – sožitje, plenilstvo in zajedalstvo.


 • Oploditev

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je oploditev.

 • Celice: rastlinska in živalska

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in pomen celic.

 • Primerjava rastlinske in živalske celice
  V tej lekciji ti predstavim podobnosti in razlike v zgradbi rastlinske in živalske celice.
 • Kaj je celično dihanje?
  V tej lekciji ti predstavim potek in pomen celičnega dihanja.
 • Preobražena stebla
  V tej lekciji ti predstavim, kaj in katera so preobražena stebla.
 • Olesenitev, les
  V tej lekciji ti predstavim, kako rastline olesenijo.
 • Korenina: zgradba in naloge
  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajene korenine in kakšne so njihove naloge.
 • Steblo: zgradba in naloge
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in naloge stebla.
 • List: zunanja zgradba, naloge lista
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in naloge lista.
 • Seme
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in naloge semena.
 • Prilagoditve rastlin na okolje

  V tej lekciji ti predstavim, kako so se rastline prilagodile na različna bivalna okolja. • Oprašitev

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je oprašitev, na kakšen način poteka oprašitev. 

 • Živi dejavniki okolja

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so živi dejavniki okolja in kako so med seboj povezani. • Ekosistem in populacije

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je ekosistem in populacija.


 • Kalitev
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kalitev, kako poteka kalitev in kaj je potrebno, da seme vzkali.
 • Prehranjevalne verige, prehranjevalni spleti

   V tej lekciji ti predstavim, kaj so prehranjevalne verige in kako se povezujejo v prehranjevalne splete.

 • List: notranja zgradba, preobraženi listi
  V tej lekciji ti predstavim notranjo zgradbo lista in prepoznati preobražene liste.
 • Semena in plodovi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so semena in plodovi ter vrste plodov.

 • Cvet
  V tej lekciji ti predstavim, čemu služi cvet in kako je cvet zgrajen.
 • Proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci

  V tej lekciji ti predstavim skupine žive narave v ekosistemu – proizvajalce, potrošnike in razkrojevalce. • Neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere.

  V tej lekciji ti predstavim, kako neživi dejavniki okolja vplivajo na bivalne razmere in kako so se rastline temu prilagodile.

 • Alge, mahovi, praprotnice, semenke

  V tej lekciji ti predstavim, na katere skupine delimo rastline in kaj so osnovne značilnosti teh skupin. • Kaj je fotosinteza?
  V tej lekciji ti predstavim potek in pomen fotosinteze.
 • Kaj je rastlina?
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je značilno za organizme, ki jim pravimo rastline.
 • Celica, tkivo, organi, organizem
  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajena živa bitja.
 • Vrste korenin
  V tej lekciji ti predstavim raznolikosti med posameznimi vrstami korenin.
 • Kritosemenke in golosemenke

  V tej lekciji ti predstavim kritosemenke in golosemenke.

 • Transport snovi po rastlini
  V tej lekciji ti predstavim transport snovi po rastlini in kakšen pomen imajo založne snovi v rastlini.
 • Spolno in nespolno razmnoževanje rastlin

   V tej lekciji ti predstavim, na kakšen način se rastline razmnožujejo.Energija
 • Električna energija: pridobivanje in uporaba
  V tej lekciji ti predstavim način pridobivanja električne energije.
 • Prevodniki in izolatorji
  V tej lekciji ti predstavim pomen prevodnikov in izolatorjev v vsakdanjem življenju.
 • Obnovljivi in neobnovljivi viri energije
  V tej lekciji ti predstavim pomen uporabe obnovljivih virov energije in razliko med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije.
 • Fosilna goriva
  V tej lekciji ti predstavim nastanek fosilnih goriv, kaj so fosilna goriva in za kaj jih uporabljamo.
 • Vrste tokov
  V tej lekciji ti s pomočjo enostavnih eksperimentov predstavim, kaj so tokovi, katere tokove poznamo in kaj je zanje značilno.
 • Sonce: osnovni vir energije
   V tej lekciji ti predstavim, zakaj pravimo, da je Sonce osnovni vir energije na Zemlji.
 • Tokovi in energija

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so tokovi, katere tokove poznamo, kaj je zanje značilno ter kako se energija pretvarja v delo.

Vplivi človeka na okolja
 • Varstvo okolja

   V tej lekciji ti predstavim, kako lahko ljudje kot posamezniki in kot družba prispevamo k varovanju okolja.

 • Viri energije

   V tej lekciji ti predstavim naravne vire surovin in energije ter zakaj je pomembno gospodarno ravnanje z njimi.

 • Vplivi človeka na okolje

  V tej lekciji ti predstavim, kako ljudje vplivamo na okolje.PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh