Yuno - tvoja šola
Naravoslovje
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu naravoslovje vsebine pripravila gospa Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
Vstop v učilnico
53 video razlag 53 zapiskov 53 vaj 53 rešitev
Predmet naravoslovje je razdeljen na 4 vsebinske sklope:
 • Živa narava

 • Vpliv človeka na okolje

 • Snovi

 • Energija

Na voljo je 53 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo naravoslovja v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Snovi
 • Kaj je snov?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so snovi in njihovo zgradbo.

 • Metamorfne, preobražene kamnine

  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo metamorfne ali preobražene kamnine, katere metamorfne kamnine najdemo v Sloveniji in za kaj jih uporabljamo.

 • Magmatske kamnine
  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo magmatske kamnine, katere vrste magmatskih kamnin poznamo in katere magmatske kamnine najdemo v Sloveniji.
 • Sedimentne kamnine, usedline
  V tej lekciji ti predstavim, kako nastanejo sedimentne kamnine ali usedline, katere sedimentne kamnine najdemo v Sloveniji in za kaj jih uporabljamo.
 • Nastanek prsti

  V tej lekciji ti predstavim nastanek prsti – preperevanje in kako ločiš med posameznimi vrstami preperevanja.

 • Snov je iz delcev
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so snovi in njihovo zgradbo.
 • Nevarne snovi: označevanje in ustrezno ravnanje

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so oznake za nevarne snovi, kaj označujejo, kako ravnamo z nevarnimi snovmi ter kako ravnamo v primeru nesreč in poškodb.

 • Lastnosti snovi in njihova uporaba
  V tej lekciji ti predstavim, kaj so lastnosti snovi in kakšne lastnosti snovi imajo nekatere snovi.
 • Lastnosti in sestava prsti
  V tej lekciji ti predstavim lastnosti prsti, vplive na vrsto in sestavo prsti.
 • Agregatna stanja snovi
  V tej lekciji ti predstavim agregatna stanja snovi in njihove značilnosti.
 • Kamnine in minerali, kamninski krog
  V tej lekciji ti predstavim razliko med minerali in kamninami, nastanek kamnin in kroženje kamnin v naravi.
Živa narava
 • Pomen razmnoževanja rastlin

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je pomembno, da se rastline razmnožujejo.

 • Razvrščanje rastlin in skupine rastlin

  V tej lekciji ti predstavim, kako razvrščamo rastline. • Medvrstni odnosi

  V tej lekciji ti predstavim primere odnosov med organizmi – sožitje, plenilstvo in zajedalstvo.


 • Oploditev

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je oploditev.

 • Celice: rastlinska in živalska

  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in pomen celic.

 • Primerjava rastlinske in živalske celice
  V tej lekciji ti predstavim podobnosti in razlike v zgradbi rastlinske in živalske celice.
 • Kaj je celično dihanje?
  V tej lekciji ti predstavim potek in pomen celičnega dihanja.
 • Preobražena stebla
  V tej lekciji ti predstavim, kaj in katera so preobražena stebla.
 • Olesenitev, les
  V tej lekciji ti predstavim, kako rastline olesenijo.
 • Korenina: zgradba in naloge
  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajene korenine in kakšne so njihove naloge.
 • Steblo: zgradba in naloge
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in naloge stebla.
 • List: zunanja zgradba, naloge lista
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in naloge lista.
 • Seme
  V tej lekciji ti predstavim zgradbo in naloge semena.
 • Prilagoditve rastlin na okolje

  V tej lekciji ti predstavim, kako so se rastline prilagodile na različna bivalna okolja. • Oprašitev

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je oprašitev, na kakšen način poteka oprašitev. 

 • Živi dejavniki okolja

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so živi dejavniki okolja in kako so med seboj povezani. • Ekosistem in populacije

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je ekosistem in populacija.


 • Kalitev
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je kalitev, kako poteka kalitev in kaj je potrebno, da seme vzkali.
 • Prehranjevalne verige, prehranjevalni spleti

   V tej lekciji ti predstavim, kaj so prehranjevalne verige in kako se povezujejo v prehranjevalne splete.

 • List: notranja zgradba, preobraženi listi
  V tej lekciji ti predstavim notranjo zgradbo lista in prepoznati preobražene liste.
 • Semena in plodovi

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so semena in plodovi ter vrste plodov.

 • Cvet
  V tej lekciji ti predstavim, čemu služi cvet in kako je cvet zgrajen.
 • Proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci

  V tej lekciji ti predstavim skupine žive narave v ekosistemu – proizvajalce, potrošnike in razkrojevalce. • Neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere.

  V tej lekciji ti predstavim, kako neživi dejavniki okolja vplivajo na bivalne razmere in kako so se rastline temu prilagodile.

 • Alge, mahovi, praprotnice, semenke

  V tej lekciji ti predstavim, na katere skupine delimo rastline in kaj so osnovne značilnosti teh skupin. • Kaj je fotosinteza?
  V tej lekciji ti predstavim potek in pomen fotosinteze.
 • Kaj je rastlina?
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je značilno za organizme, ki jim pravimo rastline.
 • Celica, tkivo, organi, organizem
  V tej lekciji ti predstavim, kako so zgrajena živa bitja.
 • Vrste korenin
  V tej lekciji ti predstavim raznolikosti med posameznimi vrstami korenin.
 • Kritosemenke in golosemenke

  V tej lekciji ti predstavim kritosemenke in golosemenke.

 • Transport snovi po rastlini
  V tej lekciji ti predstavim transport snovi po rastlini in kakšen pomen imajo založne snovi v rastlini.
 • Spolno in nespolno razmnoževanje rastlin

   V tej lekciji ti predstavim, na kakšen način se rastline razmnožujejo.Energija
 • Električna energija: pridobivanje in uporaba
  V tej lekciji ti predstavim način pridobivanja električne energije.
 • Prevodniki in izolatorji
  V tej lekciji ti predstavim pomen prevodnikov in izolatorjev v vsakdanjem življenju.
 • Obnovljivi in neobnovljivi viri energije
  V tej lekciji ti predstavim pomen uporabe obnovljivih virov energije in razliko med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije.
 • Fosilna goriva
  V tej lekciji ti predstavim nastanek fosilnih goriv, kaj so fosilna goriva in za kaj jih uporabljamo.
 • Vrste tokov
  V tej lekciji ti s pomočjo enostavnih eksperimentov predstavim, kaj so tokovi, katere tokove poznamo in kaj je zanje značilno.
 • Sonce: osnovni vir energije
   V tej lekciji ti predstavim, zakaj pravimo, da je Sonce osnovni vir energije na Zemlji.
 • Tokovi in energija

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so tokovi, katere tokove poznamo, kaj je zanje značilno ter kako se energija pretvarja v delo.

Vplivi človeka na okolja
 • Varstvo okolja

   V tej lekciji ti predstavim, kako lahko ljudje kot posamezniki in kot družba prispevamo k varovanju okolja.

 • Viri energije

   V tej lekciji ti predstavim naravne vire surovin in energije ter zakaj je pomembno gospodarno ravnanje z njimi.

 • Vplivi človeka na okolje

  V tej lekciji ti predstavim, kako ljudje vplivamo na okolje.PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Urška Puhek, profesorica biologije in kemije.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
Glasbena umetnost
GUM
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh