Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.

Vstop v učilnico
41 video razlag 43 zapiskov 43 vaj 43 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Slovnica

 • Književnost

Na voljo je 43 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Govorni nastop
  V tej lekciji ti predstavim kako se pripraviš na govorni nastop in katera pravila moraš med nastopanjem upoštevati.
 • Opis športa
  V tej lekciji ti predstavim kaj je opis športa in kako ga napišemo.
 • Navodilo za delo
  V tej lekciji ti predstavim kaj je navodilo za delo in kako ga napišemo.
 • Obvestilo

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je obvestilo, iz česa je sestavljeno in kako ga prepoznaš. Spoznaš tudi, da so obvestila lahko uradna ali neuradna, javna ali zasebna.

 • Besedna družina
  V tej lekciji ti predstavim, kaj je besedni koren, kaj je besedna družina in kako ju prepoznaš.
 • Mali oglas
  V tej lekciji ti predstavim kaj je mali oglas, kako je sestavljen in na kaj moramo biti pri pisanju malega oglasa pozorni.
 • Uradni jeziki v Sloveniji

  V tej lekciji ti predstavim uradne jezike Slovenije.

 • Definicija pojma

  V tej lekciji ti predstavim definicijo pojma in kako jo napišemo. • Seznam
  Pomagam ti razumeti, kaj je seznam, kako je sestavljen in na kaj moramo biti pri pisanju seznama pozorni.
 • Tehnika pisanja spisa
  Pomagam ti razumeti, kako napišeš spis in katera pravila moraš pri pisanju spisa upoštevati.
 • Opis naravnega pojava
  V tej lekciji ti predstavim opis naravnega pojava. Pomagam ti razumeti, kaj je opis naravnega pojava in kako ga napišemo.
 • Obnova
  V tej lekciji ti predstavim tehniko pisanja obnove.
 • Opis rastline

  V tej lekciji ti predstavim, kako tvoriti opis rastline. • Opis predmeta

  V tej lekciji ti predstavim opis predmeta.

 • Protipomenke, sopomenke, nadpomenke in podpomenke

  V tej lekciji ti predstavim, da ima vsaka beseda svoj pomen in da poznamo sopomenke, podpomenke, nadpomenke in protipomenke.

 • Ocena knjige ali filma

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je ocena knjige ali filma in kako jo napišemo.

 • Opis kraja

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je opis kraja in kako ga napišemo.

 • Knjižni in neknjižni jezik
  V tej lekciji ti predstavim, kaj sta knjižni in neknjižni jezik. Predstavim ti razliko med zbornim in splošnopogovornim jezikom. Predstavim ti pokrajinski jezik in narečje.
 • Voščilo in čestitka

  V tej lekciji ti predstavim, kdaj pišemo čestitko in kdaj voščilo. Spoznamo uradno in neuradno pisanje obeh.

 • Osebni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim osebne zaimke. 

Slovnica
 • Kaj so besedne vrste?
  Pomagam ti razumeti, katere besedne vrste obstajajo in kako vsako izmed njih prepoznaš.
 • Glagol - Spregatev
  Pomagam ti razumeti, kako glagole spregamo (jim spreminjamo glagolsko osebo in število).
 • Pridevnik, vrste pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto pridevnik.

 • Glasovi, črke, samoglasniki in soglasniki
  Pomagam ti razumeti, koliko je v slovenskem knjižnem jeziku črk in koliko glasov ter kako jih delimo.
 • Glagol: Kaj je glagol?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je glagol. Pomagam ti razumeti, kaj je glagol in kako ga prepoznaš.

 • Določanje samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim kako v besedilo prepoznati samostalnik in mu določiti spol, število in sklon.

 • Stopnjevanje pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim, kako stopnjujemo pridevnike.

 • Sklanjanje in določanje pridevnika
  Pomagam ti razumeti, kako sklanjaš pridevnike.
 • Deljenje besed

  V tej lekciji ti predstavim deljenje besed. Pomagam ti razumeti kaj je deljenje besed in kako besede deliš.

 • Glagol - število, čas
  Pomagam ti razumeti, katere glagolske čase poznamo in kaj nam povedo ter v katerih številih se glagoli pojavljajo in kaj nam ta števila povedo.
 • Premi in odvisni govor

  V tej lekciji ti predstavim premi in odvisni govor, kako ga prepoznaš in kako ga tvoriš. • Glagol: oseba

  V tej lekciji ti predstavim glagolske osebe, kaj nam povedo in kako jih prepoznamo.


 • Glagol: nedoločnik in namenilnik

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko obliko nedoločnik in namenilnik ter kako ju prepoznaš.


 • Samostalnik, spol samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto samostalnik, vrste in način določanja spola.

 • Sklon samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim sklone samostalnika, kako sklanjamo in jih določamo.

 • Predlog s/z in k/h

  V tej lekciji ti predstavim rabo predlogov s/z in k/h.


 • Števniki: glavni, vrstilni

  V tej lekciji ti predstavim števnik, kako ga prepoznaš in kako zapišeš.

 • Število samostalnika, edninski in množinski samostalniki

  V tej lekciji ti predstavim število samostalnika, kako ga določiš ter posebnosti edninskih in množinskih samostalnikov.

Književnost
 • Dogajalni prostor in čas

  V tej lekciji ti predstavim dogajalni čas in prostor v književnih besedilih.

 • Fantastična zgodba
  V tej lekciji ti predstavim fantazijsko pripoved. Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med fantazijske pripovedi in kaj je za njih značilno.
 • Strip
  V tej lekciji ti predstavim strip. Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med stripe, kaj je za njih značilno in kakšna je razlika med realističnim stripom in karikaturo.
 • Dramatika

  Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med dramatiko, kaj je za njih značilno.

 • Radijska igra

  V tej lekciji ti predstavim radijsko igro. 


  PRISLUHNI: D. Zupan, I. Glonar - Deklica za ogledalom

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
Glasbena umetnost
GUM
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh