Yuno - tvoja šola
Slovenščina

V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu slovenščina vsebine pripravila gospa Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.

Ogled demo lekcije
41 video razlag 43 zapiskov 43 vaj 43 rešitev
Predmet slovenščina je razdeljen na 3 vsebinske sklope:
 • Jezik

 • Slovnica

 • Književnost

Na voljo je 43 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo slovenščine v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik
 • Govorni nastop
  V tej lekciji ti predstavim kako se pripraviš na govorni nastop in katera pravila moraš med nastopanjem upoštevati.
 • Opis športa
  V tej lekciji ti predstavim kaj je opis športa in kako ga napišemo.
 • Navodilo za delo
  V tej lekciji ti predstavim kaj je navodilo za delo in kako ga napišemo.
 • Obvestilo

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je obvestilo, iz česa je sestavljeno in kako ga prepoznaš. Spoznaš tudi, da so obvestila lahko uradna ali neuradna, javna ali zasebna.

 • Besedna družina

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je besedni koren, kaj je besedna družina in kako ju prepoznaš.

 • Mali oglas
  V tej lekciji ti predstavim kaj je mali oglas, kako je sestavljen in na kaj moramo biti pri pisanju malega oglasa pozorni.
 • Uradni jeziki v Sloveniji

  V tej lekciji ti predstavim uradne jezike Slovenije.

 • Definicija pojma

  V tej lekciji ti predstavim definicijo pojma in kako jo napišemo. • Seznam
  Pomagam ti razumeti, kaj je seznam, kako je sestavljen in na kaj moramo biti pri pisanju seznama pozorni.
 • Tehnika pisanja spisa
  Pomagam ti razumeti, kako napišeš spis in katera pravila moraš pri pisanju spisa upoštevati.
 • Opis naravnega pojava
  V tej lekciji ti predstavim opis naravnega pojava. Pomagam ti razumeti, kaj je opis naravnega pojava in kako ga napišemo.
 • Obnova
  V tej lekciji ti predstavim tehniko pisanja obnove.
 • Opis rastline

  V tej lekciji ti predstavim, kako tvoriti opis rastline. • Opis predmeta

  V tej lekciji ti predstavim opis predmeta.

 • Ocena knjige ali filma

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je ocena knjige ali filma in kako jo napišemo.

 • Opis kraja

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je opis kraja in kako ga napišemo.

 • Knjižni in neknjižni jezik
  V tej lekciji ti predstavim, kaj sta knjižni in neknjižni jezik. Predstavim ti razliko med zbornim in splošnopogovornim jezikom. Predstavim ti pokrajinski jezik in narečje.
 • Voščilo in čestitka

  V tej lekciji ti predstavim, kdaj pišemo čestitko in kdaj voščilo. Spoznamo uradno in neuradno pisanje obeh.

 • Protipomenke, sopomenke, nadpomenke in podpomenke

  V tej lekciji ti predstavim, da ima vsaka beseda svoj pomen in da poznamo sopomenke, podpomenke, nadpomenke in protipomenke.

 • Osebni zaimek

  V tej lekciji ti predstavim osebne zaimke. 

Slovnica
 • Kaj so besedne vrste?
  Pomagam ti razumeti, katere besedne vrste obstajajo in kako vsako izmed njih prepoznaš.
 • Glagol - Spregatev
  Pomagam ti razumeti, kako glagole spregamo (jim spreminjamo glagolsko osebo in število).
 • Pridevnik, vrste pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto pridevnik.

 • Glasovi, črke, samoglasniki in soglasniki
  Pomagam ti razumeti, koliko je v slovenskem knjižnem jeziku črk in koliko glasov ter kako jih delimo.
 • Glagol: Kaj je glagol?

  V tej lekciji ti predstavim, kaj je glagol. Pomagam ti razumeti, kaj je glagol in kako ga prepoznaš.

 • Določanje samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim kako v besedilo prepoznati samostalnik in mu določiti spol, število in sklon.

 • Stopnjevanje pridevnika

  V tej lekciji ti predstavim, kako stopnjujemo pridevnike.

 • Sklanjanje in določanje pridevnika
  Pomagam ti razumeti, kako sklanjaš pridevnike.
 • Glagol - število, čas
  Pomagam ti razumeti, katere glagolske čase poznamo in kaj nam povedo ter v katerih številih se glagoli pojavljajo in kaj nam ta števila povedo.
 • Premi in odvisni govor

  V tej lekciji ti predstavim premi in odvisni govor, kako ga prepoznaš in kako ga tvoriš. • Glagol: oseba

  V tej lekciji ti predstavim glagolske osebe, kaj nam povedo in kako jih prepoznamo.


 • Glagol: nedoločnik in namenilnik

  V tej lekciji ti predstavim glagolsko obliko nedoločnik in namenilnik ter kako ju prepoznaš.


 • Samostalnik, spol samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim besedno vrsto samostalnik, vrste in način določanja spola.

 • Sklon samostalnika

  V tej lekciji ti predstavim sklone samostalnika, kako sklanjamo in jih določamo.

 • Predlog s/z in k/h

  V tej lekciji ti predstavim rabo predlogov s/z in k/h.

 • Števniki: glavni, vrstilni

  V tej lekciji ti predstavim števnik, kako ga prepoznaš in kako zapišeš.

 • Deljenje besed

  V tej lekciji ti predstavim deljenje besed. Pomagam ti razumeti kaj je deljenje besed in kako besede deliš.

 • Število samostalnika, edninski in množinski samostalniki

  V tej lekciji ti predstavim število samostalnika, kako ga določiš ter posebnosti edninskih in množinskih samostalnikov.

Književnost
 • Dogajalni prostor in čas

  V tej lekciji ti predstavim dogajalni čas in prostor v književnih besedilih.

 • Fantastična zgodba
  V tej lekciji ti predstavim fantazijsko pripoved. Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med fantazijske pripovedi in kaj je za njih značilno.
 • Strip
  V tej lekciji ti predstavim strip. Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med stripe, kaj je za njih značilno in kakšna je razlika med realističnim stripom in karikaturo.
 • Dramatika

  Pomagam ti razumeti, katera besedila uvrščamo med dramatiko, kaj je za njih značilno.

 • Radijska igra

  V tej lekciji ti predstavim radijsko igro. 


  PRISLUHNI: D. Zupan, I. Glonar - Deklica za ogledalom

Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine je pripravila Tinkara Loverčič, profesorica slovenščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh