Yuno - tvoja šola
Zgodovina
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu zgodovina vsebine pripravila gospa Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
Vstop v učilnico
24 video razlag 24 zapiskov 24 vaj 24 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Način življenja

 • Začetki znanosti, umetnosti in verovanja

 • Človek razmišlja, ustvarja in gradi

 • Ostanki preteklosti

 • Kulturna dediščina

Na voljo je 24 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Vstopi v učilnico in začni z učenjem! 

Naroči YUNO

Poglej vzorčno lekcijo zgodovine v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Način življenja
 • Vzgoja otrok skozi zgodovino

  V tej lekciji spoznaš, kako so starši včasih vzgajali otroke. Pomagam ti ugotoviti, kako se vzgoja skozi čas spreminja.

 • Prve človeške skupnosti

  V tej lekciji spoznaš, kako se je družina spreminjala skozi čas. Pomagam ti razumeti, zakaj so človeške skupnosti nastale.

Začetki znanosti, umetnosti in verovanja
 • Začetki verovanja v času prvih visokih kultur

  V tej lekciji spoznaš, zakaj so nastala verovanja. Pomagam ti opisati glavne značilnosti verovanj prvih visokih kultur.

 • Razvoj znanosti

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je nastala znanost. Pomagam ti razumeti, kako se je razvijala medicina, astronomija in matematika.

 • Arhitektura, kiparstvo, slikarstvo

  V tej lekciji spoznaš, zakaj je nastala umetnost. Pomagam ti opaziti značilnosti kulturnozgodovinskih spomenikov v starem veku.

Človek razmišlja, ustvarja in gradi
 • Srednjeveška mesta in podeželje

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti srednjeveških mest. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Razvoj naselij in nastanek prvih mest

  V tej lekciji ti predstavim, kako so nastala naselja in mesta. Pomagam ti razumeti, zakaj so ljudje začeli graditi bivališča in zakaj so raje živeli v skupinah.

 • Sodobna mesta

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti sodobnih mest. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Izum kolesa
  V tej lekciji ti predstavim najdbo kolesa na Ljubljanskem barju. Pomagam ti spoznati, zakaj je kolo eden najpomembnejših izumov.
 • Prva industrijska mesta

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti mest v novem veku. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Antična mesta

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti antičnih mest. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Najpomembnejši izumi skozi zgodoino

  V tej lekciji naredimo pregled izumov skozi zgodovino. Pomagam ti sklepati, kakšen vpliv imajo izumi na življenje ljudi.

Ostanki preteklosti
 • Zgodovina kot veda

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj je zgodovina in kaj zgodovina raziskuje.

 • Pomožne zgodovinske vede

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je pomembno, da si pri preučevanju preteklosti različni strokovnjaki razdelijo delo.

 • Zgodovinska obdobja

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj zgodovino delimo na večja obdobja.

 • Kako v zgodovini dogodku določiti čas

  V tej lekciji ti predstavim, kako zgodovinskim letnicam določiti ustrezno desetletje, stoletje in tisočletje.

 • Zgodovinski viri

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so zgodovinski viri in pomagam razumeti, zakaj je kulturna dediščina pomembna.

 • Prve pisave

  V tej lekciji ti predstavim, kako se je razvila pisava in pomagam razumeti, zakaj je pismenost pomembna.

 • Izum tiska in prve tiskane knjige

  V tej lekciji ti predstavim, kako so pisali prve knjige in kako so razvili tisk ter pomagam razumeti, zakaj je izum tiska pomemben.

 • Kronologija

  V tej lekciji ti predstavim, kako se orientirati po zgodovinskem času.

Kulturna dediščina
 • Tradicionalne jedi in kultura prehranjevanja na Slovenskem
  Pomagam ti spoznati del slovenske tradicije.
 • Slovenska obrt
  V tej lekciji spoznaš tradicionalno slovensko obrt. Pomagam ti spoznati del slovenske kulturne dediščine.
 • Šege in navade

  V tej lekciji ti predstavim, kako so nekatere šege in navade iz preteklosti vplivale na današnji način praznovanja praznikov.

 • Kulturna in naravna dediščina

  V tej lekciji spoznaš, kaj je kulturna in kaj naravna dediščina. Pomagam ti razumeti, zakaj je kulturna dediščina pomembna za razumevanje zgodovine.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Zate smo učitelji, ki poučujemo v osnovni šoli, posneli vso razlago, ki jo potrebuješ!

Kako izgleda vsaka YUNO učna ura?

Naroči YUNO

ZAPISKI

Personalizirani zapisek snovi, ki ga dopišeš, porišeš ali pobarvaš.

VIDEO

Največ 11 minut dolga video razlaga z animirano predlogo!

VAJE

Preveri, ali je usvojena učna snov razumljiva.

REŠITVE

Preveri svoje odgovore z rešitvami s postopki.

TESTI

Interaktivni testi, s katerimi preveriš svoje znanje.

Napisan povzetek učne snovi.
Poglej video razlago kjerkoli in kadarkoli.
Ali znaš vse?
Vse rešitve imajo tudi postopke izračuna!
Ponovi učno snov pred testom ali ocenjevanjem!
ZAPISKI
VIDEO
VAJE
REŠITVE
TESTI
Znanje, ki ostane
YUNO učna metoda
11 min
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda
Smiselno, v jeziku otrok
YUNO učna metoda
YUNO učna metoda

YUNO učna metoda

Učenje z YUNO je enostavno in učinkovito. Glavno vodilo YUNO učne metode je učno snov otroku približati v njegovem jeziku in zmožnostih.

Radovednost vzbudimo le pri stvareh, v katerih vidimo smisel. Navdušenje ob in za raziskovanje je tako le korak stran.

Pozabite na učenje, ki naslednji dan potone v pozabo. Učenje po metodi YUNO je učenje za znanje, ki ostane.

Naroči YUNO

Pridruži se navdušenim uporabnikom!

Preveri, kaj o portalu YUNO menijo drugi.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!

Vsak dan, ko sem prišla iz službe, so me doma pričakali prazni zvezki in otrok v stiski. Portal YUNO je naši družini spremenil življenje. Hči se lahko uči sama. Samozavest se vrača in v šoli lažje sledi, saj je bolj spočita.

Prazni zvezki, domača naloga, vse me je počakalo!
Mojca

Izjemna ekipa!

Super! Saj sploh ne morem verjeti.

S strani šole sem poslušala, da je najti specialno pedagoginjo misija nemogoče in da otroka ne bom mogla šolati doma. Pa so mi predlagali vas in res takšne pripravljenosti pomagati, takšne energije in srca že dolgo nisem  videla. Iskrena hvala, da ste drugačni.

Izjemna ekipa!
Vanja

YUNO je zakon!

Zaradi treningov sta oba otroka veliko na poti. Odkar uporabljamo portal YUNO, vso zamujeno snov nadoknadimo kar med vožnjo ali čakanjem na turnirje. Zapiske pa samo dopolni in prilepi v zvezek. Zdaj se končno več ne sprašujem ali treningi ali šola, ker z YUNO brez težav uspemo vse.

YUNO je zakon!
Roman

Zadeva res deluje!

Ful dober portal, dodelana vsebina, milijon malenkosti, ki jih skozi uporabo opaziš, res lepe grafike, ikonce, profesionalno posnet video, enostavno prikazani predmeti, razdeljeno na lekcije, kjer je enostavno prehod delat ...
Mislim, lej res super od super.
Za res minimalen denar ... ooo naj se vam 1000x povrne za vso delo, ki ste ga opravili.🌞👍🙏🤗😍😇😎

BRAVOooooooooooooo
Zadeva res deluje!
Rok

ŠND? Z YUNO brez problema!

Pohvale za ves vloženi trud!
Z uporabo portala YUNO smo v naši družini zelo zadovoljni, še posebej ker otroke šolamo na domu.

ŠND? Z YUNO brez problema!
Marko

Če otrok manjka v šoli ...

Naš Jakob je veliko bolan in odsoten od pouka.
YUNO portal smo spoznali med bivanjem in delom v bolnišnični šoli in ga od takrat redno uporabljamo.
Si ne predstavljam več brez.

Če otrok manjka v šoli ...
Suzana

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Glasbena umetnost
GUM
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh