Yuno - tvoja šola
Zgodovina
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu zgodovina vsebine pripravila gospa Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
Ogled demo lekcije
24 video razlag 24 zapiskov 24 vaj 24 rešitev
Predmet matematika je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov:
 • Način življenja

 • Začetki znanosti, umetnosti in verovanja

 • Človek razmišlja, ustvarja in gradi

 • Ostanki preteklosti

 • Kulturna dediščina

Na voljo je 24 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo zgodovine v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Način življenja
 • Vzgoja otrok skozi zgodovino

  V tej lekciji spoznaš, kako so starši včasih vzgajali otroke. Pomagam ti ugotoviti, kako se vzgoja skozi čas spreminja.

 • Prve človeške skupnosti

  V tej lekciji spoznaš, kako se je družina spreminjala skozi čas. Pomagam ti razumeti, zakaj so človeške skupnosti nastale.

Začetki znanosti, umetnosti in verovanja
 • Začetki verovanja v času prvih visokih kultur

  V tej lekciji spoznaš, zakaj so nastala verovanja. Pomagam ti opisati glavne značilnosti verovanj prvih visokih kultur.

 • Razvoj znanosti

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je nastala znanost. Pomagam ti razumeti, kako se je razvijala medicina, astronomija in matematika.

 • Arhitektura, kiparstvo, slikarstvo

  V tej lekciji spoznaš, zakaj je nastala umetnost. Pomagam ti opaziti značilnosti kulturnozgodovinskih spomenikov v starem veku.

Človek razmišlja, ustvarja in gradi
 • Srednjeveška mesta in podeželje

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti srednjeveških mest. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Razvoj naselij in nastanek prvih mest

  V tej lekciji ti predstavim, kako so nastala naselja in mesta. Pomagam ti razumeti, zakaj so ljudje začeli graditi bivališča in zakaj so raje živeli v skupinah.

 • Sodobna mesta

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti sodobnih mest. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Izum kolesa
  V tej lekciji ti predstavim najdbo kolesa na Ljubljanskem barju. Pomagam ti spoznati, zakaj je kolo eden najpomembnejših izumov.
 • Prva industrijska mesta

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti mest v novem veku. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Antična mesta

  V tej lekciji ti predstavim značilnosti antičnih mest. Pomagam ti spoznati, kako se stara mesta razlikujejo od današnjih in v čem so si podobna.

 • Najpomembnejši izumi skozi zgodoino

  V tej lekciji naredimo pregled izumov skozi zgodovino. Pomagam ti sklepati, kakšen vpliv imajo izumi na življenje ljudi.

Ostanki preteklosti
 • Zgodovina kot veda

  V tej lekciji ti predstavim in pomagam razumeti, kaj je zgodovina in kaj zgodovina raziskuje.

 • Pomožne zgodovinske vede

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj je pomembno, da si pri preučevanju preteklosti različni strokovnjaki razdelijo delo.

 • Zgodovinska obdobja

  V tej lekciji ti predstavim, zakaj zgodovino delimo na večja obdobja.

 • Kako v zgodovini dogodku določiti čas

  V tej lekciji ti predstavim, kako zgodovinskim letnicam določiti ustrezno desetletje, stoletje in tisočletje.

 • Zgodovinski viri

  V tej lekciji ti predstavim, kaj so zgodovinski viri in pomagam razumeti, zakaj je kulturna dediščina pomembna.

 • Prve pisave

  V tej lekciji ti predstavim, kako se je razvila pisava in pomagam razumeti, zakaj je pismenost pomembna.

 • Izum tiska in prve tiskane knjige

  V tej lekciji ti predstavim, kako so pisali prve knjige in kako so razvili tisk ter pomagam razumeti, zakaj je izum tiska pomemben.

 • Kronologija

  V tej lekciji ti predstavim, kako se orientirati po zgodovinskem času.

Kulturna dediščina
 • Tradicionalne jedi in kultura prehranjevanja na Slovenskem
  Pomagam ti spoznati del slovenske tradicije.
 • Slovenska obrt
  V tej lekciji spoznaš tradicionalno slovensko obrt. Pomagam ti spoznati del slovenske kulturne dediščine.
 • Šege in navade

  V tej lekciji ti predstavim, kako so nekatere šege in navade iz preteklosti vplivale na današnji način praznovanja praznikov.

 • Kulturna in naravna dediščina

  V tej lekciji spoznaš, kaj je kulturna in kaj naravna dediščina. Pomagam ti razumeti, zakaj je kulturna dediščina pomembna za razumevanje zgodovine.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Ella Pirnovar, vzgojiteljica.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh