Yuno - tvoja šola
Tuj jezik: angleščina
V 6. razredu je na portalu YUNO pri predmetu tuj jezik: angleščina vsebine pripravila gospa Karin Geršak, profesorica angleščine.
Ogled demo lekcije
20 video razlag 20 zapiskov 20 vaj 20 rešitev
Predmet tuj jezik: angleščina se osredotoča na vsebinski sklop:
 • Jezik in besedišče

Na voljo je 20 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo tuj jezik: angleščina v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Učne lekcije v tem predmetu
Jezik in besedišče
 • Look - Izgled

  V tej lekciji ti predstavim kako opisati izgled sebe in drugih.

 • Greetings and addressing - Pozdravi in predstavitev

  V lekciji bomo spoznali, kako se v angleščini pozdravimo in seznanimo z nekom.

 • Verb ‘to be’ - Glagol ‘biti’

  V lekciji ti predstavim glagol biti v sedanjem času za vse osebe v trdilni, vprašalni in nikalni obliki. • Personal pronouns - Osebni zaimki

  V lekciji ti predstavim osebne zaimke.

 • Question words - Vprašalnice

  V tej lekciji ti predstavim vprašalnice v angleščini.

 • Singular and plural of nouns - Ednina in množina samostalnikov

  V lekciji ti predstavim primere in pravila za angleške samostalnike v ednini in množini.

 • Pronouns this, that, these, those - kazalni zaimki

  V tej lekciji ti predstavim štiri kazalne zaimke v angleščini.

 • Prepositions of place - Predlogi kraja

  V tej lekciji ti predstavim predloge kraja in te naučim povedati, kje se nahaja nek predmet.

 • Possessive pronouns - Svojilni zaimki

  V tej lekciji ti predstavim svojilne zaimke v angleščini.

 • Instructions and commands - Napovedi, zapovedi in ukazi

   V tej lekciji ti predstavim kako v angleščini dajemo navodila, zapovedi in ukaze.

 • What do you collect? - Kaj zbiraš?

  V tej lekciji ti predstavim angleška imena za predmete, ki jih ljubiteljsko zbiramo.

 • Numbers up to 1,000 - Števila do 1.000

  V tej lekciji ti predstavim zapis in izgovorjavo angleških števil do 1.000.

 • Expressing quantity - Izražanje količine

  V tej lekciji ti predstavim kako v angleščini izražamo količino.

 • Ordinal numbers - Vrstilni števniki

  V tej lekciji ti predstavim vrstilne števnike.

 • Aches and pains - Bolečine

  V tej lekciji ti predstavim kako poimenovati zdravstvene težave in kako podati nasvete.

 • Personality - Značaj

  V tej lekciji ti predstavim kako opisati različne značaje.

 • Object pronouns - Osebni zaimki v 3. in 4. sklonu

  V tej lekciji ti predstavim osebne zaimke v 3. in 4. sklonu.

 • Present Simple - Navadni sedanji čas

   V lekciji ti predstavim Present Simple - navadni sedanji čas. Pomagam ti razumeti kako tvorimo navadni sedanji čas za vse osebe v trdilni, vprašalni in nikalni obliki.

 • Present continuous - Opisni sedanji čas

  V tej lekciji ti predstavim Present Continuous - opisni sedanji čas. Pomagam ti razumeti kako tvorimo opisni sedanji čas glagolov za vse osebe v trdilni, vprašalni in nikalni obliki .


 • Rooms and furniture - Prostori in pohištvo

  V tej lekciji ti predstavim besedišče na temo prostorov v hiši in pohištva.

PREVERJENO
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
STROKOVNO
Vsebine je pripravila Karin Geršak, profesorica angleščine.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Športna vzgoja
ŠVZ
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh