Yuno - tvoja šola
Športna vzgoja

V 6. razredu sta na portalu YUNO pri predmetu športna vzgoje vsebine pripravila gospa Eva Kobal, diplomantka kineziologije, in gospod Andraž Kobal, fizioterapevt.

Ogled demo lekcije
video razlag 31 zapiskov 31 vaj 31 rešitev
Predmet športna vzgoja je razdeljen na 7 vsebinskih sklopov:
  • Atletika
  • Mali rokomet
  • Mala košarka
  • Naravne oblike gibanja
  • Gimnastika z ritmično izraznostjo
  • Ples
  • Pohodništvo

Na voljo je 31 učnih lekcij, kar predstavlja celotno učno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.
Spodaj preveri, katere lekcije so na voljo znotraj posameznega sklopa.

Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

Poglej vzorčno lekcijo športne vzgoje v 6. razredu!
Poglej video, dopolni zapisek, reši vaje in preveri rešitve ter znanje utrdi s kvizom!
Preverjeno
V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.
Strokovno
Vsebine sta pripravila Eva Kobal, diplomantk​​​​​a kineziologije in Andraž Kobal, fizioterapevt.
BISTVO
Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!
(P)OSEBNO
Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.
SRČNO
Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.
KATEGORIJE
6. RAZRED

Preverite tudi druge predmete za 6. razred

6. razred
Gospodinjstvo
GOS
6. razred
Tuj jezik: angleščina
TJA
6. razred
Zgodovina
ZGO
6. razred
6. razred
Naravoslovje
NAR
6. razred
Matematika
MAT
6. razred
Slovenščina
SLO
6. razred
Geografija
GEO
6. razred
Kako se učiti?
KSU
Nazaj na vrh